залікові тести з ФЗКЗалікові тестові завдання з курсу «ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Громадське суспільство (визначення).

а. Це суспільство, всі відносини між членами якого регламентовані законом, а окремі його члени мають рівні права брати участь у розробці рішень, що стосуються діяльності держави та їх власної долі, в тому числі й рішень, що стосуються загальнонаціональних і місцевих фінансів, шляхом голосування на референдумах, на виборах тощо;

б. Це суспільство, всі відносини між членами якого регламентовані традиціями, а окремі його члени мають привілегійоване право брати участь у розробці рішень, що стосуються діяльності держави та їх власної долі, в тому числі й рішень, що стосуються загальнонаціональних і місцевих фінансів, шляхом голосування на референдумах, на виборах тощо;

в. Це суспільство, всі відносини між членами якого регламентовані законом, а окремі його члени мають привілегійоване право брати участь у розробці рішень, що стосуються діяльності держави та їх власної долі, в тому числі й рішень, що стосуються загальнонаціональних і місцевих фінансів, шляхом голосування на референдумах, на виборах тощо;

Політичні інститути громадського суспільства.

а. Профспілки, політичні партії, громадські організації тощо;

б. Кабінет міністрів України, міністерство фінансів, міністерство оборони тощо;

в. Профспілки, держава, окремі громадяни та юридичні особи.

Суспільні блага (визначення).

а. Це блага колективного користування, що сприяють ефективному розподілу ресурсів в умовах ринку;

б. Це блага колективного користування, які мають позаринковий характер;

в. Це блага колективного користування, що послабляють дію ринкових законів.

Державні фінанси (визначення).

а. Державні фінанси – це грошові кошти, які за суспільної згодою стягуються державною владою з юридичних осіб і використовуються для задоволення загальних потреб громадського суспільства у благах неринкового характеру.

б. Державні фінанси – це грошові кошти, які за суспільної згодою стягуються державною владою фізичних осіб і використовуються для задоволення загальних потреб громадського суспільства у благах ринкового характеру.

в. Державні фінанси – це грошові кошти, які за суспільної згодою стягуються державною владою з юридичних і фізичних осіб і використовуються для задоволення загальних потреб громадського суспільства у благах неринкового характеру.

Зовнішні екстерналії (визначення).

а. Це витрати або вигоди, пов’язані з виробництвом або споживанням, що отримують окремі особи, які є учасниками конкретної ринкової угоди.

б. Це витрати або вигоди, пов’язані з виробництвом або споживанням, що отримують юридичні особи, які не є учасниками конкретної ринкової угоди.

в. Це витрати або вигоди, пов’язані з виробництвом або споживанням, що отримують окремі особи, які не є учасниками конкретної ринкової угоди.

Види зовнішніх екстерналій.

а. Негативні, позитивні;

б. Абсолютні, відносні;

в. Горизонтальні, вертикальні.

Суспільний вибір(визначення).

а. Це процес прийняття владою рішень про використання державних видатків під впливом виборців;

б. Це процес прийняття владою рішень про використання державних видатків під впливом інших кран;

в. Це процес прийняття владою рішень про використання державних видатків під впливом опозиції;

Держава загального добробуту.

а. Це така держава, в якій за рахунок переважно суспільних витрат забезпечуються такі суспільно значимі потреби, як потреба в ринкових відносинах, обороні тощо;б. Це така держава, в якій за рахунок переважно суспільних витрат забезпечуються такі суспільно значимі потреби, як потреба в освіті, охороні здоров’я, пенсійному забезпеченні тощо;

в. Це така держава, в якій за рахунок переважно суспільних витрат забезпечуються такі суспільно значимі потреби, як потреба в виробництві військової техніки, розвитку нафтопереробної галузі тощо;

Ланки бюджетної системи США.

Федеральний бюджет, урядовий бюджет, місцеві бюджети, які не входять до складу федерального бюджету;

Федеральний бюджет, бюджет членів федерації, довірчі фонди;

Федеральний бюджет, бюджет членів федерації, місцеві бюджети, які не входять до складу федерального бюджету;

Склад бюджетної системи Японії.

а. Бюджет центрального уряду, загальний рахунок, бюджети місцевих влад;

б. Бюджет центрального уряду, бюджети місцевих влад, спеціальні рахунки;

в. Бюджет центрального уряду, бюджет департаменту, спеціальні рахунки.

Склад фінансової системи Франції.

Загальний бюджет, спеціальні рахунки казначейства, приєднані бюджети, соціальні фонди, місцеві фінанси, фінанси державних підприємств;

Загальний бюджет, приєднані бюджети, соціальні фонди, місцеві фінанси, фінанси державних підприємств;

Загальний бюджет, спеціальні рахунки казначейства, приєднані бюджети, соціальні фонди, місцеві фінанси;

12. Склад Державних фінансів Великобританії.

а. Бюджет центрального уряду, спеціальні позабюджетні фонди, фінанси місцевих органів влади, фінанси державних корпорацій;

б. Бюджет центрального уряду, фінанси місцевих органів влади, фінанси державних корпорацій;

в. Бюджет центрального уряду, спеціальні позабюджетні фонди, фінанси місцевих органів влади, фінанси державних корпорацій, фінанси віддалених земель (колоній);
sitemap
sitemap