вопросы к экзамену по бух.учетуВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

Бухгалтерський баланс, його види та зміни в балансі в результаті різних типів господарських операцій.

Види бухгалтерської звітності та її призначення.

Види господарських засобів та їх характеристика

Відображення результатів інвентаризації в документах і на рахунках обліку

Джерела утворення господарських засобів, їх види, структура рахунків

Загальна характеристика предмета і об’єктів бухгалтерського обліку.

Загальні поняття про метод бухгалтерського обліку

Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг)

Зміст і структура активу та пасиву балансу

Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням

Класифікація документів та її значення

Класифікація рахунків по економічному змісту

Класифікація рахунків по структурі та призначенню

Мета, завдання і види господарського обліку

Методика складання бухгалтерської проводки. Види бухгалтерських проводок.

Облік процесу виробництва і класифікація витрат, їх види, статті обліку витрат і їх відображення на рахунках.

Оцінка в бухгалтерському обліку, її значення і порядок оцінки об’єктів обліку

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи побудови і характеристика

Поняття про документи, їх призначення та класифікація, реквізити

Регістри бухгалтерського обліку та порядок виправлення помилкових записів

Порядок організації документообігу і зберігання документів

Порядок організації облікової роботи

Порядок призначення і проведення інвентаризації, іі види.

Правила ведення записів на позабалансових рахунках

Принципи бухгалтерського обліку

Процес заготівлі, його характеристики і відображення операцій на рахунках придбання запасів

Суть стандартизації і гармонізації бухгалтерського обліку

Суть, побудова і призначення бухгалтерського балансу

Формування обігових відомостей по аналітичних рахункахВимоги до бухгалтерського обліку та його функції
sitemap
sitemap