Копия ТЕСТИ 9-12
ТЕСТИ ДО ТЕМ 9-12

1.Укажіть, до якого угрупування належав М. Рильський:А) футуристівБ) символістівВ) неокласиківГ) імпресіоністів

 2. Збірка М. Рильського, яка яскраво ілюструвала його творчу манеру, мала назву:А) « Знак терезів»Б) « Синя далечінь»В) « На білих островах»Г) « Троянди й виноград»

3. До групи неокласиків – (“гроно п’ятірне”) – входили письменники:

А. П. Тичина, В. Сосюра, М. Зеров, М. Хвильовий, В. Підмогильний.

Б. М. Рильський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, О. Бур-гардт (Юрій Клен).

В. В. Еллан-Блакитний, В. Чумак, Є. Плужник, М. Ірчан, М. Зеров.

Г. Є. Маланюк, Б.-Ігор Антонич, Олег Ольжич.

4. Який художній засіб використав М. Рильський у цій строфі?

“Хто може випити Дніпро,

Хто властен виплескати море,

Хто наше злото-серебро

Плугами кривди переоре.

Хто з серця чистого добро

Злобою чорною поборе?”

A. Метонімія.

В. Рефрен.

Б. Анафора.

Г. Перифраз.

5. З якого твору М.Рильського взято ці рядки: Хіба я не крапля мала, Що світ необмежний одбила!

Лиш ґрунту свого не знайшла, Лиш крила родимі згубила

A. “Молюсь і вірю”. В. “ Синя далечінь ”.

Б. “ Крізь бурю і сніг ”. Г. “Гомін і відгомін”.

6. “Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не пусте провалля”. Хто автор цих слів, який прекрасно розумів, що мова у житті нації відіграє надзвичайно велику роль?

A. І. Драч. В. М. Рильський.

Б. Л. Костенко. Г. О. Підсуха.

7. Установіть відповідність між назвою художнього засобу та його прикладом із поезії Художній засіб  Приклад1. епітет  А «Всі шляхи в крові…» (П. Тичина )2. порівняння  Б «І голубів тремтячі зграї» ( М. Рильський )3. гіпербола  В «Твій погляд, ніби пролісок несмілий…» (М. Рильський ) 4. риторичний оклик  Г «Мені дозволить дух життя!» (М. Рильський ) 

8.Хто із митців читав свою прозу напам′ять?а) В. Підмогильний, Ю. Яновський; б) Г. Косинка, О.Вишня; в) М.Хвильовий, Г. Косинка; г) О.Вишня, Ю. Яновський 

9Установіть відповідність подій в новелі «Я ( Романтика )»А  мати «Я» заспокоює «розтерзану душу» ;Б  засідання «чорного трибуналу комуни» ;В  вирок розстріляти черниць ;Г  «Я» власноруч застрелив свою матір

10. У які з названих років тривала літературна дискусія, що її очолив М. Хвильовий?А) 1925-28рр;Б) 1923-25рр;В) 1926-29рр;Г) 1930-33рр.

11. Укажіть справжнє прізвище Миколи Хвильового:

А Клен

Б Губенко

В Лозов’ягін

Г Фітільов

Д Стрілець.

12. Микола Хвильовий створив літературну організацію:

А «Гарт»

Б «Плуг»

В «Гроно»

Г ВАПЛІТЕ

Д МУР

13. Укажіть стиль, ознаки якого має новела Миколи Хвильового «Я (Романтика)»:

А футуризм

Б імпресіонізм

В романтизм

Г неореалізм

Д експресіонізм

14. Виберіть героя Миколи Хвильового, портрет якого подано: «…низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс» :

А Андрюша

Б главковерх

В Гапочка Жучок

Г доктор Тагабат

Д вартовий-дегенерат

15. Справжнє прізвище М. Хвильового:

а) Елланський;

б) Фітільов;

в) Губенко.

16. Хто з українських літературознавців назвав М. Хвильового (після виходу в світ його

перших творів) “основоположником справжньої української прози”?

а) М.Зеров;

б) О.Білецький;

в) М.Мошлянський.

17. Перша книга прозових творів М. Хвильового називалася:

а) “Сині етюди”;

б) “Осінь”;

в) “Зелений гомін”.

18. Літературну діяльність М. Хвильовий розпочав з:

а) 1911 р.;

б) 1914 р.;

в) 1917 р.

19. У центрі новели М. Хвильового “Я(Романтика)” постає проблема:

а) родинних стосунків;

б) гуманності й фанатичної відданості революції;

в) урбанізації.

20. Де відбувається дія в новелі “Я(Романтика)”?

а) у монастирі;

б) у драматичному театрі;

в) в будинку “розстріляного шляхтича”.

21. Такими словами: “З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест:

то йде Марія…” починається твір М. Хвильового:

а) “Кіт у чоботях”;

б) “Солонський яр”;

в) “Я(Романтика)”.

22. М.Хвильовий разом з однодумцями створює літературну організацію ВАПЛІТЕ у

а) 1921 р.;

б) 1924 р.;

в) 1925 р.

23. З якого твору М. Хвильового ця жахлива картина: ”Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь

неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім

підвів мавзера й нажав спуск на скроню. Як зрізаний колосок, похилилась вона на мене…”?

а) “Бандити”;

б) “Редактор Карк”;

в) “Я(Романтика)”.

24. Виберіть героя Миколи Хвильового, портрет якого подано: «…низенький лоб, чорна копа

розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс» :

А Андрюша

Б главковерх

В Гапочка Жучок

Г доктор Тагабат

Д вартовий-дегенерат

25. Кому письменник присвятив новелу «Я (Романтика)»?

А В. Підмогильному

Б оповіданню М.Коцюбинського «Цвіт яблуні»

В Т. Шевченкові

26. Головні події новели М. Хвильового “Я (Романтика)” відбуваються:

A. На майдані.

Б. В сільській раді.

В. У княжому палаці.

Г. На фронті.

27. Яким словом мати з новели М. Хвильового “Я (Романтика)” тонко підкреслює внутрішній стан свого сина – чекіста?

A. М’ятежний.

Б. Праведний.

В. Несправедливий.

Г. Жорстокий.

28. Степан Радченко є героєм роману В.Підмогильного:

а) “Місто”;

б) “Невеличка драма”.

в) “Пророк”;

29. “Місто” В.Підмогильного – це роман:

а) історичний;

б) інтелектуально-психологічний;

в) соціально-побутовий.

30. Степан Радченко (“Місто”) переймається такими думками: “Він заздрив їм, і не ховав від себе

цього, бо теж хотів висунутись і бути обраним. Сміх і оплески, що були нагородою тим щасливцям,

мало його ображали, і кожен новий з них, з’являючись коло катедри, ставив йому болюче питання,

чому це не він, бо він хотів бути кожним із них, однаково – прозаїком чи поетом” на:

а) виставі у театрі;

б) прогулянці;

в) літературному вечорі.

31. З якою метою Степан Радченко направлявся до Києва:а) щоб оглянути місто;б) розпочати власну комерційну справу;в) вступати до інституту.32. З наближенням міста Степан відчував:а) радість та піднесення;б) на душі стало тихо і мертво;в) хлопця переповнювали сподівання на краще життя.

33. Де поселив крамар Степана:а) у власній вітальні;б) у столярній майстерні поруч із коровами;в) у сусідньому помешканні.

34. Про що йшлося в першому оповіданні Стефана Радченка:а) про історичне минуле Києва;б) про кохання до Надійки;в) про стару пощерблену бритву.

35. Як склалися подальші стосунки Степана з Надійкою:а) Степан почував до Надійки відразу, бо ж вона була від села, що зблякло в ньому;б) хлопець палко покохав Надійку;в) молодята планували поселитися разом.36. Пішовши з помешкання Гнідих після бійки з Максимом, Степан почував:а) схвильованість від втрати товариша;б) докори сумління перед господарем дому;в) турбувався за власний добробут.37. Яка причина остаточної зміни житла Степаном:а) товариш Борис запропонував Степанові своє помешкання, переїжджаючи до іншого;б) сім’я Гнідих вигнала Степана;в) хлопцеві запропонували гуртожиток.38. Чи продовжував Степан навчання:а) так, і навчався і надалі дуже сумлінно;б) ні, але планував обов’язково почати відвідування лекцій;в) хлопець вирішив, що інститут йому не потрібний, а Степан Радченко гарний і без диплома.39. Де побачив Степан Максима, сина Гнідих:а) у театрі;б) у бібліотеці;в) у пивному закладі з сумнівною репутацією.40. Охарактеризуйте матеріальний стан хлопця на той час:а) Степан був повністю забезпечений, тому що отримав гонорари від журналів, де надрукували його оповідання, а також мав платню за лекції;б) проблема грошей набувала дедалі загрозливіших форм, тому що всі заробітки йшли на пригощання Зоськи, нової знайомої Степана;в) матеріальної скрути хлопець не відчував.41. За що сподобався Степан молодим літераторам:а) за винахідливість;б) за гостроту думок;в) за те, що не справляв враження людини сильної.42. Степана Радченка призначили на посаду секретаря журналу:а) бо він сам цього прагнув;б) мав неперевершений літературний хист;в) бо новий кандидат не зробив ще нікому жодного зла й тримався з усіма лагідно, подаючи кожному надію на себе впливати.43. Розірвавши стосунки з Зоською, Степан відчував:а) п’яне почуття волі;б) цілковиту самотність;в) нестерпні докори сумління.44. Зустрівши Левка, Степан вирішив:а) запросити товариша в гості;б) повернутися на село;в) продемонструвати свої здобутки на літературній ниві.45. Що стало на заваді до здійснення мрії:а) зустріч з Надійкою;б) Степана не звільняли з посади;в) хлопцеві не хотілося залишати своє нове помешкання.46. Що додавало Степанові Радченку творчого натхнення:а) високі гонорари;б) почуття самовдоволення;в) нові, але недовготривалі зустрічі.47. Залишившись у місті, Степан вирішив:а) продовжувати жити усталеним життям;б) шукати нових знайомств;в) писати повість про людей.48. То хто ж став переможцем:а) місто знищило Степана;б) Степан підкорив місто;в) Радченко підкорив місто, але й місто підкорило його.

49. Перша збірка творів П. Тичини має назву:

A. “Золотий гомін”. В. “Сонячні кларнети”.

Б. “3амість сонетів і октав”. Г. “Вітер з України”.

50. Ліричні твори “Коли в твої очі дивлюся…”, “Не бував ти у наших краях…”, “Говори, говори, моя мила…”, “Ви знаєте, як липа шелестить…” належать:

A. В. Сосюрі. В. М. Рильському.

Б. О. Олесю. Г. П. Тичині.

51. У збірці “Сонячні кларнети” П. Тичина широко вживає різно-манітні художні тропи: “Акордились планети…”, “Співає стежка на го-роді…”, “Танцюють звуки на дзвіниці, і плаче дзвін…”, “І звучить земля, як орган…”, “Здаля сміялась струнка тополя…”. Як

називаються ці тропи?

A. Метафора. В. Синекдоха.

Б. Порівняння. Г. Метонімія.

52. “Йде весна запашна, Квітами-перлами закосичена…” Це уривок з вірша П Тичини…

A. “Арфами, арфами…”. В. “Десь надходила весна…”.

Б. “Гаї шумлять, я слухаю…”. Г. “Квітчастий луг”.

53. З якого твору П. Тичини ці слова: “дзвін гуде”, “тихий шепіт трав”, “хмарки біжать”, “неба край – як золото”?

A. “Хтось гладив ниви…”. В. “Гаї шумлять…”.

Б. “Арфами, арфами…”. Г. “Цвіт в моєму серці…”.

54. Трагічний образ Марії зустрічається у творі П. Тичини:

A. “Золотий гомін”. В. “До кого говорить?”.

Б. “Скорбна мати”. Г. “Похорон друга”.

55. Перша друкована збірка П. Тичини мала назву:А) « Плуг»Б) « Сонячні кларнети»В) « Вітер з України»Г) « В космічному оркестрі»

56. До якого виду лірики належить поезія « Арфами, арфами…» П. Тичини:А) пейзажнаБ) інтимнаВ) філософськаГ) громадянська

57. Вірш «Арфами, арфами…» написаний

А ямбом

Б хореєм

В дактилем

Г анапестом

Д різними віршовими розмірами

58. Провідний мотив вірша «Арфами, арфами…» П. Тичини – це

А оспівування краси людських стосунків

Б гімн весні як символу любові, життя й натхнення

В пробудження кохання у весняну пору

Г прощання з холодною зимою

Д захоплення співом гаїв навесні

59. У вірші «Ви знаєте, як липа шелестить…» П.Тичини поєднано такі види лірики

А пейзажна й громадська

Б філософська й інтимна

В пейзажна й філософська

Г інтимна й філософська

Д інтимна й пейзажна

60. Провідний мотив вірша «Ви знаєте, як липа шелестить…» П.Тичини – це

А замилування красою весняної ночі

Б сум з приводу нерозділеного кохання

В оспівування краси природи

Г зміни в природі в нічні пору

Д світле й радісне почуття кохання весняної ночі

61. Прочитайте рядки («Ви знаєте, як липа шелестить…»)

Визнаєте, як сплять старі гаї? –

Вони все бачать крізь тумани.

Ось місяць, зорі, солов’ї..

«Я твій» — десь чують дідугани. А солов’ї!..

В уривку наявні такі художні засоби :

А риторичне запитання, оксиморон, персоніфікація

Б персоніфікація, символ, анафора

В символ, риторичне запитання, синекдоха.

Г риторичне запитання, символ, персоніфікація.

Д епітет, паралелізм, порівняння

62. Прочитайте подані рядки з вірша «Любіть Україну» В. Сосюри

Любіть Україну у сні й наяву

Вишневу свою Україну…

Виділене слово є

А алегорією

Б символом

В гіперболоюСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст
Яндекс.Метрика