Вопросы к экзамену СКС
Питання до іспиту з дисципліни

Соціологія критичних ситуацій

доц. Мельніков А.С.

Критична ситуація як предмет соціологічних досліджень

Історія соціологічного аналізу кризових суспільних станів

Загальнотеоретична типологія критичних ситуацій

Соціальна аномія як форма критичної ситуації

Соціологія кризи: загальна характеристика

Співвідношення понять конфлікту та критичної ситуації

Соціологія катастроф: загальна характеристика

Чорнобильська катастрофа як приклад соцієтальної критичної ситуації

Головні чинники системної кризи українського суспільства

Критична ситуація і проблема моралі

Критична ситуація і релігійні цінності

Війни і революції як форми соцієтальної критичної ситуації

Соціологія страждання: загальна характеристика

Соціологія ризику: загальна характеристика

Вплив критичної ситуації на індивідуальну та суспільну свідомість

Поняття граничної ситуації (К. Ясперс)

Емпіричні методи вивчення критичних ситуаційПроблема професійної етики у соціології критичних ситуацій

Метод ситуаційного аналізу у вивченні критичних соціальних ситуацій

Метод кейс-стаді у вивченні критичних соціальних ситуацій

Типологічний аналіз закономірностей переживання

Типологія режимів функціонування свідомості

Стрес, фрустрація, конфлікт і криза як типи критичної ситуації

Поняття переживання критичної ситуації

Злочин як критична ситуація
Яндекс.Метрика