Вопросы к экзамену СКСПитання до іспиту з дисципліни

Соціологія критичних ситуацій

доц. Мельніков А.С.Критична ситуація як предмет соціологічних досліджень

Історія соціологічного аналізу кризових суспільних станів

Загальнотеоретична типологія критичних ситуацій

Соціальна аномія як форма критичної ситуації

Соціологія кризи: загальна характеристика

Співвідношення понять конфлікту та критичної ситуації

Соціологія катастроф: загальна характеристика

Чорнобильська катастрофа як приклад соцієтальної критичної ситуації

Головні чинники системної кризи українського суспільства

Критична ситуація і проблема моралі

Критична ситуація і релігійні цінності

Війни і революції як форми соцієтальної критичної ситуації

Соціологія страждання: загальна характеристика

Соціологія ризику: загальна характеристика

Вплив критичної ситуації на індивідуальну та суспільну свідомість

Поняття граничної ситуації (К. Ясперс)

Емпіричні методи вивчення критичних ситуацій

Проблема професійної етики у соціології критичних ситуацій

Метод ситуаційного аналізу у вивченні критичних соціальних ситуацій

Метод кейс-стаді у вивченні критичних соціальних ситуацій

Типологічний аналіз закономірностей переживання

Типологія режимів функціонування свідомості

Стрес, фрустрація, конфлікт і криза як типи критичної ситуації

Поняття переживання критичної ситуації

Злочин як критична ситуація
sitemap
sitemap