1. Аннотация — рассылка + теор. часть
АНОТАЦІЯ

Фотовиставка «NeverLand»

Для розсилки:

«ЗЕМЛЯ НІКОЛИ – друга зірка праворуч і прямо до сходу сонця»

В час нестабільності й мінливості пейзажу,

Коли ми бачимо лишь мить навколо

Часу,

NEVERLAND в серці

Кожного рідного дому

Дає надію на.

Долучайтеся до проекту NEVERLAND – ФОТОВИСТАВКА з теми «НЕЗВИЧАЙНІ МІСЦЯ УКРАЇНИ»!

Надсилайте свої фотороботи на email

prislatfoto2014@gmail.com

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

АКТУАЛЬНІСТЬ фотовиставки

Влаштування фотовиставки в доволі важкий та невизначений для України час можна розглядати як практичну реалізацію соціокультурної функції мистецтва як особливої практики модерну та культурології як теоретичного обгрунтування мистецтва взагалі. Обрана тема фотовиставки – «NeverLand. НЕВІДОМІ МІСЦЯ УКРАЇНИ» — має на меті розкриття невідомої широкому загалу України як територіально цілісної території та особливої органічної єдності в рамках держави. Особливо актуальним є зняття кліше «природа України» та виявлення досі нерозкритих та неакцентованих місць, поміщених в рамки обмеженого простору фотоплівки як вкоріненого в площині та законсервованого мнемообразу картини-пейзажу. Дана фотовиставка має неабияку культурологічну значимість як мистецько-наукова розвідка та презентація України, явленої в її розгорненій природній перспективі. Для широкої публіки інтерес має становити огляд панорами місцевостей невідомої України та нетипових місць українських міст як динамічних носіїв української культури. Крім цього, локальним значенням даної фотовиставки є консолідація в рамках Київського національного університету ім. Т. Шевченка молодих студентів-фотохудожників для розширення культурно-мистецкого простору.

ЦІЛЬ \ МЕТА фотовиставки

Культурно-мистецька презентація в обмеженому галерейному просторі панорами місць невідомої України, представлених за допомогою колекції фоторобіт студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Мета даної виставки — ознайомча.

ЗАВДАННЯ \ ЗАДАЧІ фотовиставки

Завдання даної виставки містять 2 блоки: теоретичний та практичний.

В рамках теоретичного блоку планується реалізувати наступні завдання:

Сформувати загальну концепцію даної фотовиставки;

Розробити інформаційно супроводжуючий матеріал як додаткову частину фотовиставки для більш повного розкриття просвітницього та науково- культурологічного завдання даного проекту;

Створення єдиного образу невідомої України у фотовиставці.

В рамках практичного блоку планується реалізувати наступні завдання:Підбір матеріалу;

Створення вибірки фоторобіт;

Перенесення концепції експонування даних фоторобіт (в рамках загальної концепції фотовиставки) в реальний простір галереї.

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН РОБІТ

Вироблення концепції фотовиставки і рекламної ідеї;

Пошук та відбір фоторобіт;

Складання кошторису витрат;

Вирішення адміністративних питань;

Екпозиційне планування та підготовка концепції практичної демонстрації робіт;

Оформлення фоторобіт, обладнання та додаткових послуг;

Виготовлення роздаткових рекламних матеріалів;

Підготовка до відкриття фотовиставки.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ГРУПИ в рамках проекту фотовиставки

Планово-проектна група (розробка загального план-проекту, вирішення адміністративних питань);

Public Relations (розповсюдження інформації про фотовиставку та зв’язки з громадськістю);

Господарча група (підготовка екпозиційного простору, підготовка матеріальної бази фотовиставки);

Художня Рада (пошук та відбір фоторобіт, створення каталогу фоторобіт, розробка та утвердження експозиції фотовиставки).
Яндекс.Метрика