Тест 1 ВОУД_финансы_2012-20133101-нұсқа

Бақылау функциясы арқылы тексеріледі:

А) қаржылық ресурстар бөлінуінің сандық пропорциялары

В) жиынтық қоғамдық өнімді бөлу

С) таза табысты ақшалай қорлар бойынша бөлу D) айналым құралдары

E) ғимараттар F) қаржылық ресурстардың мақсатты бағытта қолданылуының дұрыстығы

G) ұлттық қор H) бюджеттен тыс қорлар

Қазақстан Республикасындағы қаржы жүйесінің буындары:

А) мемлекеттік несие

В) қаржы ұйымдарының қаржылары

С) ұлттық қор D) халық қаржысы

E) жалпы мемлекеттік қаржылар

F) шаруашылық субъектілер қаржысы

G) мемлекеттік бюджет

H) кәсіпорын қаржылары

Қаржылық саясатты жүзеге асырудың қағидаттары, бұл:

А) қаржы қатынастарын жетілдіру

В) өзіндік және дүниежүзілік тәжірибені есепке алу С) қаржылық ресурстарды оңтайлы бөлу

D) барлық қатысушылардың іс-әрекетін есепке алу Е) кірістер мен шығыстардың теңгерімділігі F) экономикалық заңдардың іс-әрекетін есепке алу

G) қаржылық резервтерді жасау

Н) нақты тарихи жағдайды есепке алу

Күрделі шығыстар санатының сыныптары:

А) денсаулық сақтауды өтеу

В) жерді және материалдық емес босалқы қорларды сатып алу

С) ішкі нарыққа берілетін трансферттер

D) шет елдік капиталды сатып алуға қаражаттар

Е) күрделі жөндеуге кететін шығындар

F) негізгі капиталды жасау

G) субсидиялар және басқа ағымдағы трансферттік төлемдер

Н) коммуналдық қызметтерге, көлікке ақы төлеу

Мемлекеттің қоғамдағы қаржылық экономикалық қызметімен айқындалатын функциялар:

А) кәсіпорын саясатын дайындау

В) айналым капиталдарын толықтыру

С) экономиканы тұрақтандыру

D) ішкі нарықты зерттеу

Е) ресурстарды қайта бөлу

F) табыстар мен байлықты қайта бөлу

G) тиімділікті анықтау

Н) негізгі капиталды сату

Қазақстан Республикасының салық жүйесінің құрамы:

А) салық қатынасын реттейтін құқықтық нормалар

В) заңды тұлғалар

С) салықтар, алымдар мен баждар

D) салық қызметінің органдары

Е) салықтық басқарма

F) жеке салық төлеушілер

G) мемлекеттік қызметкер

Н) эмитенттер

Жергілікті бюджеттердің экономикалық мәні көрінетін арналымдар:

А) билік пен басқарудың жергілікті органдарының ақша қорларын қалыптастыру

В) халықтың арасында қайта бөлу

С) республикалық бағдарламаларды орындауда байқалады

D) қызмет түрлерін көрсету

Е) қорларды жергілікті деңгейдегі инфрақұрылым салаларына бөлу

F) стратегиялық тапсырыстарды талдауда

G) бизнес жоспарды талдауда

Н) кәсіпорын стратегиясын орындауда

Қазақстан Республикасындағы 1998 жылға дейінгі экономикалық сипаттағы бюджеттен тыс қорлар, бұл:

А) экономиканы тұрақтандыру қоры

В) инвестициялық қор

С) міндетті медициналық қор

D) инновациялық қор

Е) еңбек ақы қоры

F) кәсіпкерлікті қолдау және бәсекені дамыту қоры

G) экономиканы жаңғырту қоры

Н) әлеуметтік қор

Мемлекеттік борышты басқарудың әдістері, бұл:

А) салықтарды өсіру

В) ақша шығару

С) мерзімді ұзарту

D) қарызды қайта қарау

Е) қайта қаржыландыру

F) қосымша қарыз алу

G) сәйкестендіру және жаңғырту

Н) бюджетті ұлғайту

Үй шаруашылықтарының қаржылық ресурстарының қаржылық құрамы

А) кредит ұйымдарынан алынған кредиттік нысандағы қаражаттар

В) зейнетақылар, жәрдемақылар және бюджеттен тыс қорлардан алынған несиелер

С) тағам өнімдерін сатып алуға арналған қаражаттар

D) бағаланған мүліктер құны

Е) меншікті қаражаттар

F) коммуналдық төлемдер мен алымдар

G) жинақтаушы зейнетақы қорларын аудару

Н) пайда алуға арналған капитал

Міндетті әлеуметтік сақтандыру түрлері

А) жұмысынан айырылған жағдай

В) тұрғылықты жерін ауыстырған жағдайда

С) асыраушысынан айырылған жағдайда

D) зейнеткерлікке шыққан уақытта

Е) еңбек ету қабілетін жоғалтқан жағдайда

F) өндірістен өз қалауымен жұмыстан кеткен жағдайда

G) жалақысын уақытымен алмаған жайдайда

Н) басқа аймаққа көшкен уақытта

Қаржылық реттеудің түрлері:

А) мемлекеттік-кредиттік

В) әлеуметтік және саяси

С) құқықтық және нормативтік

D) кедендік және тарифтік

Е) салықтық және бюджеттік

F) халықаралық және мемлекеттік

G) бағалық және экономикалық

Н) әкімшілік және басқарушылық

Қор биржасы:

А) акционерлік қоғам

В) сауда саттықты ұйымдық және техникалық жағынан қамтамасыз ету

С) кәсіпорын

D) сауда жүйелерін пайдалану және қолдану

F) коммерциялық емес ұйым

G) серітестік

Н) жеке меншік ешкімге тәуелді емес институт

Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің жанама әдістері:

А) дүниежүзілік бағалар

В) заңдар мен актілер

С) айналысқа ақшаны артық шығару

D) бағалы қағаздар және валюта бағамы

Е) мемлекеттік бюджет

F) сұраныс пен ұсыныс теңгерімі

G) елдің бюджет саясаты

Н) капиталға пайыздық мөлшерлеме

Инфляцияның көрініс нысаны:

А) жұмысбастылық

В) сыртқы тауарларға бағаның көтерілуі

С) қаржылық сатып алу қабілетінің төмендеуі

D) саясат

Е) қылмыс

F) ішкі ақшаның құнсыздануы

G) өзіндік құн

Н) нарық заңдары

Инфляцияның сыртқы факторлары:

А) валютаны жасырын экспортқа шығару

В) инвестицияларды шектеу

С) пайыздық мөлшерлемелер

D) салық ставкаларын өсіру

Е) әлемдік құрылымдық дағдарыс

F) кірістер мен жалақыны өсіру

G) ұлттық байлықтың артуы

Н) алтынды жасырын экспортқа шығару

Ұдайы өндірістік тұжырымдамасын жақтаушылар қаржыға келесі функцияларды береді:

А) ақшалай табыстар мен қорларды пайдалану

В) қаржылық құқық қызметі

С) бақылау қызметі

D) ақшалай табыстар мен қорларды жасау

Е) қаржылық реттеу

F) қаржыларды қайта бөлу

G) қаржылық ынталандыру

Н) қаржылық басқару

ҚР қаржы жүйесіндегі жалпы мемлекеттік қаржының бөліктері:

А) қаржылық ұйымдастыру

В) сыртқы экономикалық қатынастар

С) қаржы жоспарлары D) мемлекеттік бюджет

Е) қаржылық бақылау F) бюджеттен тыс қорлар

G) мемлекеттік несие

Н) кәсіпорындар қаржылары

Қаржылық қатынастар көрінісінің нысандары экономиканы басқару деңгейіне қарай:

А) жалақы

В) жалдау ақысы

С) опциондар

D) қосалқы сала

Е) баға

F) дивиденттер

G) жалпы ұлттық шаруашылық

Н) экономикалық өңір

Коммерциялық емес ұйымдар қызметін қаржыландыру көздері:

А) көлеңкелі экономикадан

В) халықтың қаражаттары

С) валюта нарығында айырбасту пунктері арқылы валюта сатып алу

D) зейнетақы қорларынан

Е) жөндеу қорына түсетін қаражаттардан

F) банктердің кредиттері

G) резервтік қорлардан

Н) меншікті қаражаттары

Жасалу сфераларына қарай мемлекеттік кірістер:

А) қоғамдық өндірістің салаларындағы кірістер

В) өндірістік емес сферасында қалыптасатын кірістер

С) жалақы

D) дивиденд

Е) бағалы қағаздардан түскен қаражаттар

F) салық төлегеннен кейінгі қалған табыс

G) материалдық өндіріс сферасында қалыптасатын кірістер

Н) кәсіпорындар мен ұйымдардың табыстары

Қазақстан Республикасында арнаулы салық режимінің түрлері:

А) салық жеңілдіктері

В) салық преференциялары

С) кадастр

D) оңайлатылған декларация

Е) салық демалыстары

F) патент

G) біріңғай жер салығы

Бюджет деңгейлері арасында трансферттер бөлінетін түрлері:

А) сметалық әдіспен

В) мемлекеттік бюджеттік

С) дотациялық

D) несиелік-бюджеттік Е) нысаналық даму

F) жалпы сипаттық G) жоспарлы-директивалық

Н) ағымдық нысаналы

Мақсатты арналымы бойынша бюджеттен тыс қорлар бөлінеді:

А) өңірлік В) экономикалық С) мемлекеттік

D) саяси Е) әлеуметтік F) өндірістік

G) мемлекетаралық Н) ғылыми-зерттеу

Мемлекет кредит ресурстарын:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap