Текст к Лабораторной работе (стор.7)Состав работы:

1 лист – титульный

2 лист – текст «Двенадцать стульев»

3 лист – текст «Економічна інформатика»

4 лист — Многоуровневый список ( файл Списки)5 лист – Таблица

6 лист – Открытка

7 лист – Формула (в соответствие с вариантом)

8 лист – текст в колонках

9 лист – Оглавление

Требования к оформлению титульного листа

Выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный, шрифт –Times New Roman, 16 пт.

Свои данные – шрифт Times New Roman, 14 пт., обычный

Times New Roman, 14пт.

— ко всей работе:

1. Выполнить сквозную нумерацию страниц.

2. Вставить колонтитулы ( Ф.И.О. и название группы),

3. Поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см

4. Для 6 страницы ориентация бумаги – альбомная

5. Параметры шрифта и абзаца : шрифт Nimes New Roman, 14 пт, обычный; межстрочный интервал – полуторный, отступ для первой строки – 1,25 см; выравнивание – по ширине.

6. Названия каждого раздела – шрифт Arial, 16 пт, выравнивание – по центру.

Текст к Лабораторной работе (стор.7)

Відстань від точки ( X1,Y1) до прямої Ах + Ву +С =0 дорівнює

Методичні вказівки

1 Відкрийте вікно редактору формул: Вставка=>Обьект=>Создание=>Тип обьекта:Microsoft Equation 3.0.

Настройте стиль формули: Стиль=>Определить У діалоговому вікні Стиль встановіть для змінних і рядкових грецьких літер прапорець Наклонный, Для матриці-вектору прапорець Полужирный Закрийте діалогове вікно.

Установіть розмір елементів формули: Размер=>Определить У діалоговому вікні Размер встановіть: «Обычный — 14 пт, Крупний индекс — 1 пт, Мелкий индекс — 9 пт, Крупний символ — 24 пт, Мелкий символ — 14 пт».

Для введення формул використайте кнопки шаблонів на панелі інструментів Формула.

Щоб вийти з формули клацніть мишею поза полем формули або натисніть Епіег.

Формулу можна знову відредагувати, зробивши на формулі подвійне клацання.

Додайте у формулу інтервал після коми: (х1, у1). Для введення інтервалу використайте шаблон Средний пробел зі списку Пробелы и многоточия або комбінацію клавіш Ctrl+ENTER.

Аналогічно набираємо інші формули (текст набираємо поза редактором формул).

Збережіть створений документ у свою папку з ім’ям «Формула».

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА (сторінка 8)

Тема: Колонки.

Мста роботи: Навчитися створювати текст у вигляді колонок.

Завдання 1. Введіть та відредагуйте текст

Термін «інформація » походить від латинського «informatio», що означає пояснення, інформування, виклад 3 раціоналістичних позицій інформація є отрожение реального світу за допомогою повідомлень. Повідомлення — це форма подання яких — небудь відомостей у вигляді промови, тексту, зображення, цифрових даних, графіків, таблиць і т ,п . У широкому сенсі інформація — це загальнонаукове поняття, що включає обмін відомостями між людьми, обмін сигналами між живою й неживою природою, людьми і пристроями.

Завдання 2. Відформатуйте текст у три колонки Формат=>Колонки.

СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Завдання Розділити текст документу на три розділи Ввести назви розділів і відповідні колонтитули для кожного розділу. Змінити орієнтацію паперу в одному з розділів.

Методичні вказівки

Розділіть текст документу на розділи: Вставка=>Разрыв=>Новый раздел со следующей страницы.

Введіть назву для кожного розділу «Статья 1, Статья 2, Статья 3» (шрифт АгіаІ, 16 пт).

Для кожного розділу створіть свої унікальні верхні колонтитули. Наприклад у першому розділі — «Информатика», у другому — «Дата создания», у третьому — «Лабораторная работа». Для цього в кожному новому розділі відключіть кнопку Как в предыдущзем разделе і введіть текст нового колонтитулу.

Для другого розділу, наприклад, змініть орієнтацію сторінки на альбомну. Для цього поставте курсор на другу сторінку й виконайте команду Файл => Параметри страницы => Поля => Альбомная, та виберіть пункт Применить к текущему разделу й Ок.
sitemap
sitemap