Калинкина Теория освитыПитання для самоконтролю

1.Необходимо сделать план-конспект по всем этим вопросам, надеюсь копировать друг у друга не будете, а то заставлю сканировать письменный вариант .

2. дать определение терминам

Поняття освіта.

Зміст поняття «освіта».

«Освіта» за І. Я. Лернер.

«Освіта» за С. У. Гончаренко.

Освітнє середовище.

Система освіти.Структура освіти.

Середовище освіти.

Основні елементи освіти.

Цілі освіти.

Засоби і способи здобування освіти.

Форми організації освітнього процесу.

Освітній процес як єдність навчання, виховання й розвитку людини.

Суб’єкти й об’єкти освітнього процесу.

Результат освіти, рівень освіченості людини.

Мета освіти.

Освітні цілі.

Цілі освітньої системи.

Критерії освіченості

Зміст освіти освітньої установи.

Способи здобування освіти у світовій і українській практиці.

Ознаки Сучасної освіти.

Тип освіти.

ТЕРМІНИ

Гуманізація освіти. Гуманітаризація освіти. Диференціація освіти. Диверсифікованість освіти. Стандартизація освіти. Багатоваріантність освіти. Багаторівневість освіти. Фундаменталізація освіти. Інформатизація освіти. Індивідуалізація освіти. Безперервність освіти. Початкова освіта. Середня освіта. неповна вища освіта. Вища освіта. Освічена людина
sitemap
sitemap