выпускнику

Тести

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь1. Складений підмет вжито в реченні:A) Любить свій край – це для народу жити, боротися за юне, за нове (В. Сосюра).Б) Цілували Євнраксії руку два герцоги, чотири архієпископи, дванадцятьмаркграфів, п’ятнадцять єпископів, баронів і клерків без ліку (П. Загребельний).B) Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами (Леся Українка).Г) Іде гроза дзвінка і кучерява садам замлілі руки цілувать (Л. Костенко).

2. Складений присудок вжито в реченні:A) Оженитися – не дощик переждати (Народна творчість).Б) Буду я навчатись мови-блискавиці в клекоті гарячім кованої криці… (А. Малишко)B) Я вмію зневажати скрутне становище і нехтувати небезпеку (І. Микитенко).Г) Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг (Л. Костенко).

3. Тире між підметом і присудком пс ставиться в реченні:A) Огонь в одежі слова безсмертна, чудотворна фея, правдива іскра Прометея (І. Франко).Б) Кожне слово це ніби діамантова намистинка на величезному разку нашої пребагатої мови (В. Сухомлинський).B) Життя як вокзал. Хто приїжджає, хто від’їжджає (Л. Костенко).Г) Класична пластика і контур строгий, і логіки залізна течія оце твоя, поезіє, дорога (М. Зеров).

4. Порівняльні звороти комами не виділяються в реченні:A) Із степу як із вогкої печери тягло свіжою прохолодою (О. Гончар).Б) Це місто прекрасне як усмішка долі (Л. Костенко).B) Він був неначе сонний (О. Корнійчук).Г) Він справді здригнувся немов ступив у студену воду (Ю. Мушкетик).

5. Форму присудка при підметі вжито неправильно в реченні:A) Як назбиралось тії птиці, як назбиралося звірів.Б) Більшість сприйняли пропозицію схвально.B) Сотня рук здійнялася вгору.Г) Райвно розглянув питання забезпечення шкіл підручниками.

6. Окремо пишуться всі прикладки в рядку:A) козак/нетяга, мати/героїпя, риба/щука;Б) пісня/дума, співець/Перебендя, озеро/Байкал;B) сердега/Ярема, гори/Карпати, птах/орел;Г) дівчина/красуня, місто/Тбілісі, дуб/велетень.

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.7. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.1) Простий дієслівний присудок;2) дієслівний складений присудок;3) імепний складений присудок.

А. Глас ноніющого в пустині, напевно, був чутніший, як у нас (Л. Костенко).Б. Коли другії облизня піймали, то й ми остерігаємося (І. Котляревський)В. Довга зимова ніч. Довга (Г. Тютюнник)Г. Вони стараються не дума з краю… (М. Стельмах).

8. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.1)    Додаток;2)    означення;3)    обставина.

A. Ми готувалися переходити лінію фронту (О.Гончар)Б. Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий (Марко Вовчок)В. Український степ чарівний і величний (І. Цюпа)Г. Унизу під городом жалюгідно животіє  чорний люд (П. Загребельний)

9. Установіть відповідність між реченням і видом обставини в ньому 

1)    Обставина місця;2)    обставина часу;3)    обставина способу дії.

A. Життя йде розмірено, чітко, напружено й упевнено (П. Панч)Б. І море там буде, де степ був одвіку (Л. Дмитерко)B. Усе минає, але любов після всього зостається (Г. Сковорода)Г. Честь втратити – втратити багато (О. Гончар)

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього(1) Міфологія це фантастичне уявлення про світ це приклади про богів духів героїв. (2) СМіфологічні уявлення первічної людини були основним способом приймання нею життя. (3) Міфи найперший пласт культурного існування людства що став джерелом релігії науки мистецтва. (4) Зовнішній вигляд богів та духів був у прямій залежності від їх здібностей та якостей. (5) Міфологія давніх слов’ян ніяк не менш цікава за міфи греків та римлян.

(З кн. «Персонажі слов’янської міфології»)

10. Позначте речення, у яких необхідно поставити тире між підметом і присудком .

11. Позначте речення, ускладнені одноріднимим означеннями.

12. Складіть невеликий опис у художньому стилі «Мій улюблений куточок рідного міста (села)» (6-7 речень). Використайте у ньому складені іменні присудки і речення з однорідними членами.

Тестирование народных примет

Исследовательская работа по экологии

«Тестирование народных примет»

Выполнил: ученик 4 класса

Татарников Матвей

Руководитель: Классный руководитель

4 класса

Реутова О.Н.

п.Першино

2012 год

Историческая справка

Суеверий существует множество, и большая часть человечества, вопреки развитию науки и техники, полетам в космос и достижениям нанотехнологий, продолжает суеверно сплевывать три раза через плечо и заглядывает в зеркало, вернувшись домой. Так с чем же связана такая устойчивость суеверий?

Можно ли рационально объяснить народные приметы? Для того чтобы объяснить любое явление, нужно обратиться к его корням. История примет насчитывает множество тысячелетий и началась на первобытном этапе развития общества. Человек был не в силах логически объяснить окружающий мир, происходящие природные явления и стремился найти ответ в мистике. Возникновение примет обычно было связано с:

поведением животных. Как правило, животный мир более чутко реагирует на происходящие в природе изменения: ласточки низко летают перед дождем, обилие комаров обещает урожайный на ягоды год и многие другие. Возникновение примет, связанных с животными, часто может быть объяснено логически. Например, ласточки летают низко потому, что ниже летают насекомые, которых они едят. Насекомые, в свою очередь, опускаются, потому что в верхних слоях воздуха повышается влажность из-за приближающегося дождя.

природными явлениями. Древние люди внимательно наблюдали за окружающим миром, и история примет во многом основывается на природных явлениях. К примеру, ярко-красные закаты зимой предвещают сильные холода, а летом, наоборот, — сильную жару. Как правило, народные приметы, связанные с природными явлениями, обладают большой точностью, и многие люди доверяют именно им, а не синоптикам. Возникновение примет, основывающихся на явлениях природы, связано с накоплением большого опыта наблюдений, но наука часто не может объяснить эти суеверия, несмотря на их точность.

действиями человека. История примет, связанных с действиями человека, весьма многообразная и широка. Как правило, эти суеверия включают в себя обширную систему запретов и древних табу. Чем можно рационально объяснить, например, возникновение примет о том, что просыпанная соль – к несчастью? В древности соль была очень дорогой и использовалась вместо денег, и, естественно, что, просыпав соль, человек терял деньги, что позже было обобщено до «счастья». Возникновение примет, связанных с действиями человека, чаще всего связано с психологическими причинами, и наука может только вывести общие закономерности появления таких суеверий.

История примет – это целая система, по которой можно проследить увлекательный путь развития человеческого сознания и мировоззрения.

Обоснование выбора темы.

Существует большое количество народных примет. Кто-то в них верит, а кто-то нет. Можно услышать и такую фразу: «Что в природе произошли изменения, и народные приметы больше не работают»

Я решил попробовать проверить, актуальны ли народные приметы в наше время. В ходе выполнения проекта я осуществлял метеорологические и фенологические наблюдения, на основании которых провел проверку народных примет, проанализировал полученные результаты и сделал выводы . Мой проект имеет краеведческую направленность, так как все исследования я проводил по месту проживания.

Географическое положение места проведения опыта

Владимирская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Волги и Оки. Она находится между 55-56градусов северной широты и между 38-42 восточной долготы. Рельеф области-равнинно-холмистый. Климат области умеренно-континентальный. Лето тёплое, средняя t июля +18,мягкая зима — средняя t января-11. Среднегодовое количество осадков более 600 мм. Средняя продолжительность безморозного периода 151 день. Наш город расположен в 125 км от г. Владимира. Киржач находится на слабо всхолмлённой долине. С севера, востока и юга окружён лесами. Через город протекают река Киржач, которая является притоком реки Шерна, протекающей в нашем районе. Здесь я и буду проводить свои наблюдения.

Цель проекта:

Определение роли народных примет в составлении прогнозов.

Задачи проекта :

Организация метеорологических и фенологических наблюдений.

Развитие навыки исследовательской деятельности.

Определение роли народных примет в составлении прогнозов.

Сроки проведения:

Май — Ноябрь 2012 год

1этап

«Предсказываем лето»

Примета

Подтверждение

Если начало мая теплое — в конце лета будут холода, и наоборот.

нет

Рано зацвела черемуха — будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето.

нет

Если у черёмухи много цветов (16 мая) жди мокрого лета.

да

Закукует кукушка до Егория — к сухому лету.

нет

На Николу (22 мая) тепло-зима холодная, лето-ненастное.

да

Если 23 мая пойдёт дождь,то всё лето мокрое.

да

На Пахома (28 мая)тепло-всё лето тёплое.

нет

Народившаяся в дождливую Евдокию луна- к мокрому лету, а если ещё и северный ветер к холодному лету.

да

Если с 23 на 24 мая льёт дождь, то последний месяц лета будет дождливый.

да

Если берёзка вперёд опушается жди сухого лета . а если клён то мокрого.

нет

Если одуванчик зацвёл ранней весной . то лето будет коротким.

да

Вывод:

Изучив эти приметы и воспользовавшись дневником наблюдений за погодой, я сделал прогноз на лето: «Лето должно быть мокрым,дождливым ,ненастным. На Николу было тепло, значит летом будет много ненастных дней. 23 мая дождь был, что тоже не отрицает ненастья. 28 мая было прохладно, поэтому я считаю, что лето не должно нас порадовать теплом.

2 этап

«Предсказываем осень»

Примета

подтверждение

Перед засухой пчелы становятся злее, жалят.

да

23 августа — день Заречника. В полдень смотрят в воду: вода тиха — осень тиха, а зима — без вьюг.

Вода была тихая

26 августа — день Тихона, ветры дуют тихо — к вёдру, а бурей проносятся — быть дождливому сентябрю.

Ветер был средней силы

Позднее цветение рябины — к долгой и теплой осени.

Рябина зацвела поздно

Когда муравьи летом наносят большие муравейные кучи, то ожидай ранней и холодной зимы.

Муравейники были высокие

Гром в сентябре предвещает тёплую осень.

Гром был

Много тенётника на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме.

Тенетника было много

1 августа»Макрида – указательница

«Макрида мокра и осень мокра.»

Дождя не было

15 августа — Степан сеновал. Каков Степан . таков сентябрь.

Не было дождя. Сенокос был.

16 августа. Антон — вихревей.Каковы Антоновы вихревеи — таков и октябрь.

Был ветер средней силы

17 августа.Авдотья — сеногнойка . малиновка . огуречница. Какова Авдотья . таков — ноябрь.

Было тепло, дождя не было

3 сентября — день ясный, надо ждать . что ёщё 4 недели будет хорошая погода.

Было прохладно

8 сентября холодный утренник к ранней и холодной осени.

Было прохладно

14 сентября- сухая осень коли сегодня сухо.

Было сухо

Если первый день сентября ясный и тёплый — осень будет тёплая

Было ясно, но ветренно

Прогноз на осень

Осень должна быть тихой и спокойной . т.к.23 августа — день Заречника. в полдень вода в реке была тиха.26 августа — день Тихона, ветры дули тихо — к вёдру, значит быть солнечному сентябрю. Гром в сентябре предвещает тёплую осень. «Макрида — указательница» предсказывает сухую осень, лишь конец осени дождливый. А 15 августа — Степан сеновал, 16 августа. Антон — вихревей,17 августа.Авдотья — сеногнойка . малиновка . огуречница предсказывают кратковременные дожди в течение всей осени.14 сентября утром дождя не было. Ожидаем . что осень будет тёплая и сухая, лишь к концу осени пройдут затяжные дожди. Температура в сентябре, октябре выше нормы.

Подведем итог:

Сбылся ли летний прогноз ?

Прогноз на дождливое лето сбылся.

Сбылся ли летний прогноз ?

Мои предсказания сбылись лишь в том, что осень тёплая (средние температуры выше нормы)А вот дожди пошли раньше чем мы ожидали,( не превысив свою норму) но в начале ноября должна установиться тёплая для осени погода. Это не окончательный итог, впереди ещё один осенний месяц. В конце ноября как я ожидаю пойдут затяжные дожди.

Вообще,я пришел к выводу, что приметы работают с небольшими погрешностями или мы их неправильно понимаем.

Тести на модуль для студентів освітньо

Тести на модуль для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 1 року навчання юридичного факультету

з навчальної дисципліни «Проблеми права соціального захисту» на 26-27 березня

Суб’єктом права на соціальний захист є :

А) держава

Б) юридичні особи

В) об’єднання громадян

Г) фізичні особи

Д) тільки іноземці

Який нормативно-правовий акт дає визначення поняття права на соціальний захист :

А) Конституція України

Б) Закон України «Про основи соціального захисту в Україні»

В) Закон України «Про пенсійне забезпечення»

Г) Закон України «Про державне пенсійне забезпечення»

Д) Закон України «Про соціальний захист громадян»

Забезпечення соціального захисту належить до обов’язків

А) громадян України

Б) об’єднань громадян

В) іноземців

Г) держави

Д) суду

Змістом поняття « соціальний захист» у широкому розумінні є :

А) соціальний випадок

Б) принцип соціального права

В) діяльність держави

Г) галузь науки

Д) жодна відповідь не є вірною

Назвіть предмет права соціального захисту

А) страхові відносини

Б) суб’єктивне право громадян на соціальний захист

В) соціальний випадок

Г) соціальне забезпечення

Д) правовідносини у сфері соціального захисту

Відповідно до ст. 46 Конституції України визначено , що кожен громадянин має право _________, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також: у старості та інших випадках, передбачених законом

А) на соціальний захист

Б) на соціальну допомогу

В) на соціальне забезпечення

Г) на соціальне страхування

Д) на матеріальне забезпечення

Назвіть відомого правознавця в галузі права соціального захисту :

А) Болотіна Н. Б.

Б) Карамишева Н. А.

В) Андріів А. П.

Г) Малишов В. А.

Д) Яблуківський О. Л.

Система права соціального захисту —

А) предмет галузі

Б) соціальне забезпечення

В) соціальний випадок

Г) науково обґрунтована класифікація соціальних ризиків

Д) класифікація норм права соціального захисту на окремі групи

До елементів системи права соціального захисту належить

А) соціальний ризик

Б) державний соціальний захист

В) соціальне забезпечення

Г) суспільний соціальний захист

Д) вірна відповідь є відсутньою.

Який метод характерний для права соціального захисту

А) імперативний

Б) імперативно-диспозитивний

В) диспозитивний

Г) порівняльний

Д) зобов’язуючий

Закріплена законодавством та визнана суспільством соціально-значима обставина об’єктивного характеру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей) можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування чи потребують додаткового матеріального забезпечення та не можуть самостійно її уникнути має назву

А) соціальний ризик (соціальний випадок)

Б) юридичний соціальний факт

В) соціальне забезпечення

Г) соціальний захист

Д) ризик

Підстава для набуття людиною права на соціальний захист :

А) соціальний захист

Б) соціальний ризик

В) закон

Г) Конституція України

Д) трудова книжка

Назвіть основну доктринальну теорію соціально-забезпечувальних правовідносин:

А) соціального ризику

Б) соціальної аліментарності

В) непрацездатності

Г) працездатності

Д) страхування

Обгрунтування соціально-забезпечуваних правовідносин як відносин щодо надання допомоги за рахунок суспільних фондів лише непрацездатним громадянам належить

А) теорії бідності

Б) теорії соціального ризику

В) доктрині працездатності

Г) теорії непрацездатності

Д) доктрині алементарності

Обгрунтування соціально-забезпечуваних правовідносин як відносин щодо безпосереднього матеріального (грошового) забезпечення конкретного громадянина належить

А) теорії індивідуального розподілу

Б) теорії соціального ризику

В) доктрині колективного розподілу

Г) теорії непрацездатності

Д) доктрині аліментарності

У вузькому значенні соціальний захист тотожний поняттю

А) соціальна допомога

Б) діяльність суспільних фондів

В) соціальне забезпечення

Г) соціальний ризик

Д) юридичний факт

Назвіть підставу виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин є

А) фактичний юридичний склад, обов‘язковим елементом якого є соціальний ризик

Б)соціальний ризик

В) соціальне забезпечення

Д) соціально-забезпечувальна діяльність

Г) соціальний захист

Змістом соціально –забезпечувальних правовідносин є:

А) соціальний ризик

Б) право на соціальний захист

В) суб’єкти

Г) права та обов’язки суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин

Д) правопорушення

Засаднича ідея, яка визначає сутність системи правових норм у сфері соціального захисту і спрямовані на створення достатнього рівня правового захисту громадян, що зазнали впливу соціальних ризиків отримали у науці назву

А) інститут соціального забезпечення

Б) соціальний ризик

В) соціальне забезпечення

Г) функції права соціального захисту

Д) принцип права соціального захисту

До галузевих принципів права соціального захисту належить :

А) соціальний ризик

Б) всезагальність соцільного ризику

Б) соціального страхування

В) гідної праці

Д) справедливого соціального забезпечення

Д) поваги до людини

Відносини в складі предмета права соціального захисту залежно від ступеня обов’язковості та форми власності, на основі якої здійснюється соціальний захист поділяють:

А) відносини у сфері державного соціального захисту

Б) відносини у сфері колективного соціального захисту

В) відносини у сфері громадського соціального захисту

Г) відносини у сфері корпоративного соціального захисту

Д) відносини у сфері районного соціального захисту

Відносини в складі предмета права соціального захисту залежно від організаційно-правової форми розрізняються

А) державного соціального забезпечення за рахунок бюджетних коштів (спеціальний соціальний захист)

Б) відносини у сфері державної грошової допомоги

В) державного соціального забезпечення за рахунок власних коштів

Г) додаткового захисту пенсіонерів

Д) соціального забезпечення осіб пенсійного віку

Згідно з міжнародними актами до соціальних ризиків, які створюють основу для набуття людиною права на соціальне забезпечення, належать:

А) необхідність догляду за малолітньою дитиною, або дитиною-інвалідом, або за інвалідом, престарілим членом сім’ї

Б) одруження

В) народження внука

Г) день народження

Д) день уродин

Державна соціальна допомога за законодавством України надається у формі:

А) у формі соціального обслуговування

Б) письмовій формі

В) усній

Г) відкритій

Д) закритій

Додатковий соціальний захист передбачено законодавством для такої категорії населення:

А) діти-сироти

Б) повнолітні діти

В) особи віком до 55років

Г) особи які мігрували в Україну

Д) особи віком до 50 років

. Право соціального захисту — це :

А) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг населенню для захисту від негативних наслідків соціальних ризиків

Б) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг населенню для захисту від позитивних наслідків соціальних ризиків

В) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг населенню для захисту від негативних наслідків побутових ризиків

Г) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг іноземцям для захисту від негативних наслідків міграції

Д) система юридичних норм, які регулюють відносини тільки щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення для захисту від негативних наслідків побутових ризиків

Надання кожному члену суспільства незалежно від соціального походження, національної або расової приналежності можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності це —

А) мета соціального захисту

Б) предмет соціального захисту

В) метод соціального захисту

Г) система соціального захисту

Д) функція соціального захисту

Правовідносини які виникають на основі охоронних норм і правопорушень, пов’язані з реалізацією юридичної відповідальності за порушення соціально-захисного законодавства це:

А) організаційно-розпорядчі правовідносини

Б) охоронні правовідносини

В) процедурні правовідносини

Г) процесуальні правовідносини

Д) забезпечувальні правовідносини

Суб’єкт який опосередковує надання соц благ:

А) адміністративний суд

Б) органи, які видають посвідчення, що підтверджують спеціальний галузевий правовий статус

В) управління юстиції

Г) Міністерство фінансів

Д) суд

Назвіть один із видів юридичних фактів у сфері соціального захисту:

А) правовизнаючі факти

Б) правостворюючі факти

В) правоконстатуючі факти

Г) правонаполягаючі факти

Д) правонадаючі факти

Спеціальним суб’єктом, який отримує соціальний захист виступає:

А) громадяни України

Б) інваліди та ветерани війни

В) особи без громадянства

Г) малолітні особи

Д) іноземці

Загальна правоздатність фізичних осіб за правом соціального захисту виникає в момент:

А) їх народження і припиняється зі смертю

Б) їх повноліття і припиняється зі смертю

В) їх народження і припиняється з повноліттям

Г) досягнення 16 ліття і припиняється зі смертю

Д) їх народження і припиняється з досягненням 55-ти річного віку

Назвіть один із видів юридичних фактів у сфері соціального захисту:

А) правовизнаючі факти

Б) правоприпиняючі

В) правоконстатуючі факти

Г) правонаполягаючі фактиСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Тести нервові та псих 2014

Тест №1

До екстрапирамідної системи не належать такі утворення:

червоні ядра

ретикулярна формація

чорна субстанція

смугасте тіло

хвостате тіло

Тест №2

Порушення вимовляння звуків називається:

дисфагія

атаксія

афазія

дизартрія

алексія

Тест № 3

Зниження сили м’язів руки та ноги з одного боку тіла називається:

парапарез

монопарез

геміпарез

тетрапарез

трипарез

Тест № 4

Центральний параліч або парез виникає при ураженні:

передніх корінців

задніх корінців

м’язів кінцівок

висхідних шляхів

низсхідних шляхів

Тест № 5

До ознак спастичного паралічу не відносять:

зниження м’язової сили

поява патологічних рефлексів

атрофії та гіпотрофії м’язів

поза Верніке-Манна (м’язові контрактури)

підвищення сухожильних рефлексів

Тест № 6

Який з перерахованих рефлексів відносять до патологічних?

підошвенний

Керніга

Ласега

Бабинського

колінний

Тест № 7

Хворий може розмовляти, але його відповіді на питання малозрозумілі. Погано розуміє звернену до нього мову. Назвіть цей розлад:

моторна афазія

сенсорна афазія

амнестична афазія

дизартрія

сенсо-моторна афазія

Тест № 8

Назвіть найбільш інформативний метод діагностики захворювань головного мозку?

комп’ютерна топографія

ехоенцефалографія

магнітно-резонансна томографія

електроенцефалографія

реоенцефалографія

Тест № 9

Дослідження спинномозкової рідини обов’язкове при підозрі на:

геморрагічний інсульт

ішемічний інсульт

пухлину головного мозку

менінгіт

струс головного мозку

Тест № 10

Для обстеження хворого з остеохондрозом хребта перевіряємо симптом:

Ласега

Керніга

Брудзинського

Бабинського

Штрюмпеля

Тест № 11

Для алкогольної поліневропатії характерні симптоми:

пароксизмальний біль у ділянці міжреберних нервів

підвищення сухожильних рефлексів

біль у ногах

підвищення тонусу м’язів нижніх кінцівок

гіперестезія нижніх кінцівок

Тест № 12

В гострому періоді попереково-крижового радикуліту не можна застосовувати:

сухе легке тепло

електрофорез з новокаїном

гарячу ванну

діадінамічні токи

місцевоподразнюючи мазі

Тест № 13

При якому енцефаліті розвивається синдром Паркінсона:

кліщовий

грипозний

герпетичний

ревматичний

епідемічний

Тест № 14

Для лікування герпетичного гангліоніту застосовують:

цефтріаксон

ацикловір

бісептол

пеніцилін

дібазол

Тест № 15

У пацієнтки 25 років, з’явилось погіршення зору, яке минулого через 3 місяці. Періодично непокоїть слабкість у нижніх кінцівках, запаморочення. Об’єктивно: підвищені колінні та ахиллові рефлекси з колін та ахиллові. Позитивний симптом Бабинського з обох боків. В позі Ромберга хиткість. Можна думати про такий діагноз:

минуще порушення мозкового кровообігу

пухлина головного мозку

ішемічний інсульт

розсіяний склероз

боковий аміотрофічний склероз

Тест № 16

Хворий Н. 41 рік, зловживає алкоголем близько семи років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу занепокоєння, почав бачити мух, павуків, які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з’явились кури, пацюки, маленькі чоловічки. Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі і просторі

не орієнтований. Який діагноз поставить фельдшер ФАПУ:

1Алкогольний делірій

2Маніакально-депресивний психоз

3Старечий параноїд

4Шизофренія

5Епілептичний психоз

Тест № 17

На ФАП до фельдшера звернувся пацієнт, який скаржився на слабкість, перекошення обличчя в здоровий бік, сльозовиділення. Захворювання розпочалося з болю позаду вуха. При огляді: згладження складок на лобі та носо-губної складки. Брова не піднімається, пацієнт не може похмуритись, скласти губи в трубочку, при вискалюванні зубів рот набуває форми ракетки. Не викликаються рогівковий та надбрівний рефлекси.

Ваш попередній діагноз:

1 Невралгія трійчастого нерва

2 Невропатія лицьового нерва

3Порушення мозкового кровообігу

4Ураження окорухового нерва

5Ураження відвідного нерва

Тест № 18

Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнта К. 55 років. Пацієнт різко втратив свідомість. При огляді виявлено правосторонню гіміплегію, на боці паралічу спостерігається симптом Бабинського. Зіниці на світло не реагують на боці паралічу кут рота опущений, носо-губна складка згладжена, щока “парусить”, обличчя багрово – червоне, дихання шумне, пульс 100/хв, АТ 200/120 мм рт. ст. Попередній діагноз:гостре порушення мозкового кровообігу, геморагічний інсульт, правосторонній геміпарез. Виберіть препарат, який необхідно першочергово ввести пацієнтові:

1Магнезії сульфат 25% — 10 мл

2Пірацетам – 10 мл

3Гепарин – 5 000 ОД

4Аскорбінова кислота 5% — 2 мл

5Реополіглюкін 400 мл

Тест №19

Фельдшера здоровпункту викликали у склад готової продукції. Робітник С., 35 років, який хворіє на епілепсію, раптово знепритомнів, впав, розпочалися тонічні судоми, які продовжувалися близько 30 хв, потім почалися клонічні судоми, які продовжувалися 1,5 хвилини. Дихання свистяче, на губах піна, синюшність шкірних покривів. Після судом – мимовільне сечовипускання. Після нападу пацієнт заснув. З анамнезу відомо, що подібні напади розпочалися після травми. Яку допомогу в першу чергу необхідно надати пацієнту під час нападу?

1 Ввести транквілізатори

2Забезпечити профілактику травматизму

3Ввести протисудомні препарати

4Залишити пацієнта до закінчення нападу

5Ввести гексенал

Тест № 20

На ФАП звернулись батьки пацієнта О., 17 років. Спадковість обтяжена, ріс та

розвивався нормально, в школі вчився добре. Без всякої зовнішньої причини став

в’ялим, з’явилась байдужість до близьких, повністю зникли попередні інтереси. Перестав відвідувати школу, не виходив з дому. Міг годинами лежати в ліжку, накрившись з головою ковдрою, інколи відмовлявся від їжі, був грубий з батьками. В подальшому, на протязі декількох місяців зовсім не вставав з ліжка, з важкістю вдавалось нагодувати його через зонд харчовою сумішшю. Вкрай неакуратний, ходить босоніж, повністю відгороджений від зовнішнього світу. Визначте клінічну форму шизофренії:

1 Циркулярна

2Проста

3Гебефренічна

4Параноїдна

5 Кататонічна

Тест № 21

На ФАП звернулась жінка з чоловіком 43 років, який розповідає, що навколо нього багато гусей, які хочуть його з’їсти. Пацієнт поривається тікати, постійно відганяє їх, весь тремтить, очі перелякані, пітливий. Зі слів жінки чоловік працює, але змушений регулярно вживати алкоголь, щоб почувати себе задовільно. Цілу ніч не спав. Визначте діагноз:

1Хронічний алкоголізм, наркоманічна стадія, алкогольний делірій

2Хронічний алкоголізм, енцефалопатична стадія, алкогольний галюциноз

3Хронічний алкоголізм, псевдоастенічна стадія, алкогольний галюциноз

4Просте алкогольне сп’яніння

5Хронічний алкоголізм, наркоманічна стадія, алкогольний параноїд

Тест № 22

Фельдшера викликали до хворого, який раптово впав з гучним криком, втратив

свідомість. В нього з’явились судоми кінцівок, ціаноз обличчя, мимовільне сечо-випускання. Які заходи долікарняної допомоги необхідно зробити?

1 Повернути голову на бік, ввести між зубів огорнутий тканиною предмет

2Привести хворого до свідомості і зігріти

3 Ввести хворому заспокійливі ліки

4Надати хворому положення ортопное

5Покласти хворого у ліжко і підняти підборіддя догори

Тест № 23

Чоловік 64 р. з гіпертонічною хворобою в анамнезі після емоційного перенапруження відчув сильний головний біль, виникло блювання, втратив свідомість. При огляді: шкіра гіперемійована, запальний гіпергідроз, АТ 180/120 мм.рт.ст. дихання типу Чейн-Стокса, опущений правий кут рота, права рука звисає “нагайкою”, права стопа ротована назовні. Яке захворювання можна запідозрити?

1 Ішемічний інсульт

2 Геморагічний менінгоенцефаліт

3 Геморагічний інсульт

4Субарахноідальний крововилив

5Гіпертонічна енцефалопатія

Тест № 24

До фельдшера звернулась мати з 10 річним хлопчиком, який знаходився 2 роки на

диспансерному обліку з приводу хронічного лівобічного отиту. За 4 доби до звертання відмічалась підвищена температура тіла до 38,6oC, головний біль, нудота, блювання. Вчора головний біль посилився, повторні блювання, з’явилась світлобоязнь, гіперестезія. Про яке ускладнення можна думати:

1 Менінгококовий менінгіт

2Серозний менінгіт

3Туберкульозний менінгіт

4Вторинний гнійний менінгіт

5Вторинний енцефаліт

Тест № 25

У хворого 8 років з’явилися напади короткотривалого потьмарення свідомості до 5 сек., “відсутній” вираз обличчя, завмерлий погляд, націлений в одну точку. Хворий не пам’ятає, що з ним було. Цей стан свідчить про:

1Малі напади

2Епілептичний автоматизм

3Паморочний стан

4Джексоновські напади

5Спазмофілію

Тест № 26

Хворий 59 років, який знаходився на диспансерному обліку з приводу гіпертонічної

хвороби, звернувся до фельдшера зі скаргами на те, що вночі не зміг підвестись з ліжка через слабкість в правих кінцівках. Через порушення мовлення не зміг покликати на допомогу. До ранку всі явища пройшли. Визначте діагноз:

1 Ішемічний інсульт

2Геморагічний інсульт

3Минущі порушення мозкового кровообігу

4Вегетативний криз

5Гіпертензивний кризСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Тести тема 6

ТЕСТИ

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розділ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Інвестиційна стратегія —

це процес передбачення довгострокових цілей розвитку інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на основі прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку як в цілому, так і в окремих його секторах.

комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів

забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

вірна відповідь відсутня

Мета власника капіталу –

зберегти і повернути кредит

зберегти роботу, прийняти участь у розподілі прибутку;

отримати певний рівень прибутку і зберегти вкладений капітал;

досягнення успіху підприємством, подовження його існування

3. Найважливішим елементом інвестиційної стратегії підприємства є

стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства

стратегія формування ліквідаційних ресурсів підприємства

стратегія формування амортизаційнихних ресурсів підприємства

вірна відповідь відсутня

4. В процесі формування обсягів та структури інвестиційних ресурсів варто враховувати усі стадії інвестиційного процесу – передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну – принцип

забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних потреб підприємства

забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів в процесі інвестиційної діяльності

врахування перспектив розвитку інвестиційної діяльності

вірна відповідь відсутня

5. Інвестиційні ресурси, які тимчасово не використовуються, можуть втрачати свою вартість з часом. Тому слід передбачити їх знецінення та можливості ліквідації – принцип

забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних потреб підприємства

забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів в процесі інвестиційної діяльності

врахування перспектив розвитку інвестиційної діяльності

вірна відповідь відсутня

6. Формування інвестиційних ресурсів країни можна представити наступним чином:

Національні інвестиційні ресурси + Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси + Сальдо міжнародного руху капіталу

Національні інвестиційні ресурси — Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси / Сальдо міжнародного руху капіталу

Національні інвестиційні ресурси / Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси — Сальдо міжнародного руху капіталу

Національні інвестиційні ресурси — Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси * Сальдо міжнародного руху капіталу

7. Реалізація інвестиційної діяльності на підприємстві характеризується:

розширеним відтворенням основних фондів

належним ресурсним забезпеченням

формування необхідних інвестиційних ресурсів

всі відповіді вірні

8. Інвестиційні ресурси підприємства складають:

Власні кошти інвестора

Асигнування з бюджету

Позичкові та залучені кошти

всі відповіді вірні

9. Статутний капітал – це

а) сума внесків (паїв) засновників підприємства для забезпечення його життєдіяльності;

б) короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству понад залишок коштів на його рахунку;

в) витрати (у грошовій формі) на виплату основної та додаткової заробітної плати;

г) вірна відповідь відсутня.

10. До зовнішніх власних інвестиційних ресурсів підприємства належать:

а) акціонерний чи пайовий капітал;

б) кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними компаніями;

в) безоплатно надані державними органами та комерційними структурами кошти на цільове інвестування;

г) всі відповіді вірні.

11. Вартість інвестиційного капіталу – це

а) розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності;

б) опосередкуванні процесу впровадження стратегії, створенні умов для контролю за реалізацією заходів з досягнення стратегічних завдань;

в) необхідна ставка доходу, яку повинна мати фірма, щоб покривати витрати для залучення капіталів на ринку;

г) визначенні найважливіших показників, пропорцій та темпів розширеного відтворення і є головною формою реалізації мети підприємства.

12. Основними факторами, що визначають вартість капіталу є:

а) ризикованість одержаних доходів;

б) питома вага заборгованості в його структурі;

в) фінансова стійкість компанії;

г) всі відповіді вірні.

13. Схема нарахування відсотків за принципом “вартість плюс” має вигляд

а) Процентна ставка за кредит = Вартість залучення відповідних ресурсів для банку +Банківські операційні витрати + Компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника + Бажана маржа прибутку банку;

б) Процентна ставка за кредит = Вартість залучення відповідних ресурсів для банку + Банківські операційні витрати * Компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника — Бажана маржа прибутку банку;

в) Процентна ставка за кредит = Базова ставка або прайм-рейт, включаючи бажану маржу банку + НАДБАВКА;

г) Процентна ставка за кредит = Базова ставка або прайм-рейт, включаючи бажану маржу банку * НАДБАВКА.

14. Нерозподілені прибутки – це:

а) прибуток (збиток), що пов’язаний із втратами від стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій; відшкодуванням збитків від надзвичайних подій, а також з іншими надзвичайними доходами і втратами;

б) прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій; від ліквідації необоротних активів, безоплатно отриманих оборотних активів, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій, неопераційних курсових різниць; від іншої звичайної діяльності;

в) це джерело внутрішнього походження. Коли з чистого доходу вираховують дивіденди, кошти, що залишаються, як правило, реінвестуються у виробництво;

г) прибуток (збиток), отриманий від інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства, спільної діяльності; одержані дивіденди, відсотки за облігаціями та іншими цінними паперами; інші доходи від фінансових інвестицій.

15. Акції поділяються на:

а) Чисті та валові;

б) Привілейовані та прості;

в) Внутрішні та зовнішні;

г) Правильна відповідь відсутня.

16. Структура інвестованого капіталу-це:

а) питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів;

б) величина власних оборотних коштів, яка характеризує ту частину власного капіталу підприємства, що є джерелом покриття поточних активів підприємства;

в) Співвідношення між складовими капіталу фірми;

г) Правильна відповідь відсутня.

17. Леверідж є позитивним, коли :

а) дохідність з інвестицій не перевищує процент за позичковим коштам;

б) ставка щорічних фінансових вигод від інвестицій, що здійснюються з залученням позичкових коштів, перевищує процент за кредит;

в) інвестиції приносять дохід, що дорівнює проценту за кредит;

г) Правильна відповідь відсутня.

18. Властивість фінансового леверіджу (важелю) заключається у тому,

а) що виникає можливість використовувати капітал, взятий у борг під фіксований відсоток, для інвестицій, які приносять прибуток більший за відсоток за кредит;

б) розробленні варіантів планових розрахунків для вибору найоптимальнішого варіанту;

в) розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних з урахуванням перспектив їхніх змін у плановому періоді;

г) розрахунку показників на основі певних фінансових норм та техніко-економічних нормативів.

19. Співвідношенням між доходом до вирахування процентів за позику та податків (ДВПП) та доходом на акцію (ДНА) визначається:

а) Фінансове відношення;

б) Фінансовий ждиревел;

в) Фінансовий леверидж;ж

г) Фінансова норма .

20. Рівень фінансового леверіджу визначається:

__ ДВПП _______

а) ДВПП — % за борг;

б) (ДВПП – відсотки за борг)*(1 – ставка податку) /Ка;

в) ДНА – ДВПП;

г) (ДВПП – відсотки за борг)*(1 – ставка податку) /Ко.

21. Фінансове планування – це …

а) сутність системи контролю на підприємстві;

б) довгострокову мету фінансово-господарської діяльності підприємства;

в) мету фінансово-господарського аналізу підприємства;

г) процес оцінки фінансових ресурсів, необхідних для здійснення інвестиційних заходів компанії та своєчасного визначення методів їх фінансування.

22. Згідно методу врахування оборотності грошей, мінімальна сума грошей, потрібна компанії для проведення своїх операцій, визначається за допомогою такого рівняння

а) % власних коштів/ % залучених коштів;

б) (ДВПП – відсотки за борг)*(1 – ставка податку) /Ка;

в) ДНА – ДВПП;

г) (річні операційні витрати)/(оборотність грошей).

23. Цей метод передбачає, що зміна обсягу продажу продукції впливає на величину активів, які повинна мати компанія. Про який метод йдеться?

а) Метод відсотку від товарообігу;

б) Метод врахування оборотності грошей;

в) Метод балансу грошових надходжень;

г)Правильна відповідь відсутня.

24. За допомогою якого методу фінансові менеджери щомісяця мають порівнювати майбутні грошові надходження із сумами до виплат та визначати щомісячний надлишок надходжень або дефіцит? Метод відсотку від товарообігу.

а) Метод врахування оборотності грошей;

б) Метод балансу грошових надходжень;

в) Правильна відповідь відсутня;

г)

Тести тема 7

ТЕСТИ

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розділ 7.МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування,яке здійснюється виключно за рахунок власних внутрішніх коштів підприємства,

Самофінансування

Державне

Банківське

Господарське

При самофінансуванні суб’єкт господарювання має право

самостійно вирішувати, як розпорядитися чистим прибутком,

які фінансові ресурси формувати

як використовувати фінансові ресурси

всі відповіді вірні

Кінцевий результат діяльності підприємства, який представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції

Ліквідація

Амортизація

Прибуток

Немає вірної відповіді

Доходами не визнаються:

сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

всі відповіді вірні

чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який розраховується

шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП) та інших вирахувань з доходу,

шляхом множення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП)

шляхом додавання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП)

немає вірної відповіді

Яка роль амортизації полягає у фактичному відшкодуванні діючих основних фондів, крім того, відповідні амортизаційні відрахування відображають реальне знецінення основного капіталу в процесі виробництва та надання послуг і відносяться на витрати діяльності суб’єктів господарювання.

Податкова

Регулююча

Економічна

Політична

акціонування – це

метод, який використовується для фінансування великих інвестиційних проектів з значними строками окупності витрат.

забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

максимізація прибутковості підприємства впродовж одиниці планового періоду;

мінімізація кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці планового періоду;

Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство у акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акція

Вексель

Облігація

Немає вірної відповіді

Акції не можуть бути

іменними

на пред’явника,

складені

привілейованими.

Яка форма фінансування інвестиційних проектів значно полегшує і процес інтеграції економіки країни в систему світових господарських зв’язків, залучаючи інвестиції іноземних підприємств?

Податкова

Регулююча

Акціонерна

Політична

Інвестиційний кредит — це

економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка.

один з видів кредитів комерційних банків, пов’язаний із вексельним обігом.

кредит, що надається векселедержателю (одержувачу коштів за векселем), акцептний кредит надається векселедавцеві (платникові за векселем) і є гарантійною послугою

основна форма кредиту, за якої банк надає клієнтові в тимчасове користування частину власного або залученого капіталу на умовах повернення зі сплатою банківського процента

Специфічною особливістю інвестиційного кредиту є те, що він має саме інвестиційний характер і здебільшого довгостроковий і потребує:

ретельної оцінки, в першу чергу, самого позичальника, а не його інвестиційних намірів (інвестиційного проекту), що не зобов’язує проводити кредитора детальний аналіз техніко-економічного обґрунтування інвестиційних заходів, передбачених проектів;

встановлення плати за кредит вище рівня доходності за інвестиціями;

розрахунку терміну інвестиційного кредиту в залежності від строку окупності інвестицій;

не погашення позички та відсотків.

Основна форма інвестиційного кредиту, при якій грошові кошти на фінансування інвестиційних проектів надаються банківськими установами у тимчасове користування та з виплатою відсотку – це

Банківський інвестиційний кредит

Державний інвестиційний кредит

Приватний інвестиційний кредит

Вірна відповідь відсутня

Відповідно до Закону України “Про банки та банківську діяльність” андерайтинг – це

процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх використання в обсягах і часі;

процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в короткостроковому періоді;

купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам, або укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов’язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов’язання придбати будь-які інші цінні папери, що не були продані

вірна відповідь відсутня.

Облігації підприємств – це

документ стандартної форми, який використовується для отримання підприємствами готівки з рахунків у банківських установах.

цінні папери, що засвідчують внесення їх власниками грошових коштів і підтверджують зобов’язання відшкодувати їм номінальну вартість цих облігацій у передбачений строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

розрахунковий документ, який містить доручення власника банківського рахунку переказати відповідну суму на рахунок отримувача коштів.

розрахунковий документ, що його виписує покупець, який бере на себе зобов’язання сплатити за векселем продавцю певну суму у визначений час.

Об’єктами рухомого лізингу не виступають:

транспортні засоби (вантажні та легкові автомобілі, літаки, вертольоти, судна);

будівельна техніка;

сільськогосподарська техніка;

будинки

Лізингодавець – це

юридична особа або підприємець, що придбаває майно у виробника (продавця) та передає його за лізинговою угодою лізингоотримувачу.

юридична особа чи громадянина, який зареєстрований в якості підприємця без утворення юридичної особи, що приймає або отримує згідно лізингової угоди у тимчасове користування та володіння лізингове майно.

Особи, що отримують від виробника обладнання (майно) на умовах комісії та організують його реалізацію за цінами, не нище встановлених продавцями;право власності на майно залишається за постачальником

дрібні незалежні підприємці, які за свій рахунок закупають необхідне обладнання та продають споживачам, можуть брати участь в рекламі та сервісному обслуговуванні техніки;

Дистриб’ютори — це

Особи, що отримують від виробника обладнання (майно) на умовах комісії та організують його реалізацію за цінами, не нище встановлених продавцями;право власності на майно залишається за постачальником

дрібні незалежні підприємці, які за свій рахунок закупають необхідне обладнання та продають споживачам, можуть брати участь в рекламі та сервісному обслуговуванні техніки;

сторона,яка діє від свого імені на основі незалежних відносин як з виробниками, так і з покупцями лізингового майна

немає вірної відповіді

Лізингодавець придбаває майно не для власного користування, а спеціально для передачі його в лізинг;право вибору майна та його продавця належить користувачу;продавець майна знає, що майно спеціально придбавається для передачі його в лізинг; майно безпосередньо постачається користувачу та приймається ним в експлуатацію – ознаки якого виду лізингу

Державного

Банківського

Фінансового

Приватного

Обов’язковими ознаками, за якими угода кваліфікується як договір лізингу, є:

вказування на наявність інвестування грошових коштів у предмет лізингу;

передача предмету лізингу безпосередньо лізингоотримувачу;

посилання на договір купівлі-продажу, відповідно з яким передача предмету міжнародного фінансового лізингу має здійснюватися не пізніше визначеного терміну з моменту перетину предметом лізингу митного кордону.

всі відповіді вірні

Надання бюджетних коштів здійснюється відповідно до їхнього цільового призначення згідно затвердженого бюджету. Цей принцип також сприяє підвищенню ефективності бюджетних витрат.

Принцип поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел.

Принцип безповоротності та безвідплатності основної частини бюджетних асигнувань

Принцип цільового характеру використання бюджетних ресурсів

Принцип отримання максимального ефекту від використання бюджетних ресурсів

Основним державним джерелом фінансування інвестиційних проектів є кошти

Державного бюджету України;

кошти місцевих бюджетів

кошти бюджету Автономної Республіки Крим у вигляді капітальних видатків

всі відповіді вірні

Конкурсні умови обов’язково містять такі вимоги до інвестиційного проекту:

відповідність проекту критеріям відбору та визначеним пріоритетам;

максимальна ефективність використання бюджетних коштів;

ефективність проекту

всі відповіді вірні

Сукупність кредитних відносин, в котрих кредитором виступає держава, а позичальником підприємства, у яких понад 50 % майна є державною власністю.

державний інвестиційний кредит

державний дотаційний кредит

комерційний інвестиційний кредит

немає вірної відповіді

Тести інформ

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти США.

Головні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та їх реалізація відповідно до постанови Кабміну України «Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 рр.» від 8.09.2004 р.

Доповніть речення.

Головні принципи створення одного простору вищої освіти в сучасній Європі відображені в документах… (Яких?)

Лісабонська конвенція 1997 р. як перший офіційний документ у контексті Болонського процесу, до якого приєдналася Україна, набула чинності в нашій державі…(З якого часу?).

Виберіть правильну відповідь.

Третій етап Болонського процесу розпочався:

а) самітом у м. Берген (Норвегія) 19-20.05.2005 р.;

б) з прийнятим Празького комюніке 19.05.2001 р.;

в) самітом у Берліні 18-19.05.2003 р.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Польщі.

Стратегічні завдання розвитку вищої освіти в Україні.

Доповніть речення

Ключовою вимогою Болонської декларації 1999 р. є запровадження… (Чого?)

Європейський науковий і освітній простір має бути створений до … р.(Якого року)

Виберіть правильну відповідь

Початок другого порядку у розвитку Болонського процесу пов’язаний із прийняттям:

а) Празьке комюніке 19.05.2001 р.

б) рекомендацій Гельсінського семінару (лютий, 2001);

в) рекомендацій освітньої конференції у м. Саламанка (Іспанія, 29-30.03.2001 р.)

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти в Іспанії.

Зміст Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України ( наказ 1104 України від 23.01.2004, №49 )

Доповніть речення

3.1. Інформаційний пакет це — …

3.2. Система накопичення та передачі кредитів надає студентам можливості: …

Виберіть правильну відповідь

Україна приєдналася офіційно до Болонської співдружності :

18-19.09.2003 р. на саміті в Берліні

б) 19-20.05.2005 р. на саміті у Бергені

в) 25.05.1998 р. на зустрічі з нагоди відзначення 800-річчя Паризького університету

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти в Франції.

Основні кроки України на шляху до кредитно-модульного навчання як новітньої моделі організації навчального процесу.

Доповніть речення

До загальних принципів формування систем вищої освіти європейських країн належать :…..( Які ? )

Болонська декларація 1999 р. задекларувала прийняття …. (Чого ? )

запровадження …

створення…

Виберіть правильну відповідь

Третій період передісторії Болонського процесу розпочався з прийняттям :

а) Великої Хартії Університетів 1988 р.

б) Маастрихтського договору 1992 р.

в) Європейської конвенції про загальну еквівалентність періодів університетської освіти 1990 р.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Італії.

Організація та науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах вищої освіти України (у контексті вимог Болонського процесу).

Доповніть речення:

Болонський освітній процес започаткувала офіційна зустріч міністрів європейських країн, відповідальних за освіту…. (Коли? Де?).

В основу системи ECTS покладені такі принципи …. (Які?).

Виберіть правильну відповідь:

Поняття «бакалавр» в розумінні академічного звання увійшло в практику :

З ХІІІ ст. в західноєвропейських університетах;

З ХVIII ст. – у Кембриджському університеті;

З ХХ ст. – у Болонському університеті.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Росії.

Зміст наказу МОН України від 29.07.2005 р. (№454) «Про заходи МОН України» по реалізації указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення, функціонування та розвитку освіти в Україні» .

Доповніть речення:

Роком освіти впродовж усього життя для Європи було проголошено …(Який?).

Пропозиції, які виконуються державами-учасницями в рамках Болонського процесу, зводяться в основному до шести ключових позицій:… ( Яких?).

Виберіть правильну відповідь:

Важливою складовою ECTS є :

Дотримання автономії країн і ВНЗ у галузі освітньої політики;

Наявність навчального контракту між ВНЗ і студентами;

Система кредитів.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Великобританії.

Освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в Україні.

Доповніть речення

Серед новітніх тенденцій розвитку сучасної вищої школи чільне місце посідає …

Велика Хартія Університетів була підписана в … р.(?) з нагоди

Виберіть правильну відповідь

Формування ідей європеїзації вищої школи бере свій початок від:

а) прийняття Болонської декларації 1999 р.;

б) укладення Римського договору 1957 р.;

в) першої Європейської спільної конференції міністрів освіти 1967 р.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти в Німеччині.

Сутність положень Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2004 року (№1013/2005)

Доповніть речення

Метою євроінтеграції сучасної вищої освіти є…

Сорбонська спільна декларація була підписана … (Коли?) під час зустрічі міністрів 4 країн з нагоди … (якої?)

Виберіть правильну відповідь

Першим офіційним документом у контексті Болонського процесу, до якого приєдналася Україна, була:

а) Болонська декларація 1999 р.;

б) Лісабонська конвенція 1997 р.;

в) Сорбонська спільна декларація 1998 р.

Тести істор.книж.справи

Історія книжкової справи – наука що вивчає та відтворює основні етапи становлення та розвитку книги та її використання до потреб суспільства на різних етапах розвитку.

Автором праці «Історія Укр друкарства» є Огієнко

Чи з’ясована нині походження слова книга – Ні

Стародрук – це до 1687р.

В якому рукописному Євангелії вперше використано слово книга – Остромировом 1056-1067р.

Титульна сторінка зявляється в укр. Стародруках – Починаючи з Апостола Івана Федорова 1574

Кодикологія – це наука яка вивчає почерки, оформлення, матеріал для писька

Наукові трактати про сутність книги – вміщували переважно у полемічний виданнях К.П.Л 17ст

Наука яка вивчає давні тексти з метою критичної перевірки та підготовки до публікації назив – Текстологія

В якій частині видання йшлося про умови та обставини випуску книги – у післямові

При вивчені типології форми книги наукові беруть до уваги – обсяг, формат, посторінкову структуру та обставини випуску книги

Крім основного тексту українські стародруки включали – заставки, кінцівки, орнаментальне оздоблення

Періодизацію книжкової справи здійснюють за – століттями

Українські друкарні випускали книги такої тематики – Богослужебні, наукові, навчальні

Допоміжними історичними дисциплінами в історії книжкової справи є – палеографія.ю філігранологія, кодикологія.

Найвідомішими осередками укр. Книговидання у 17-18 ст були — Київ та Львів

Основними етапами розвитку письма є – Піктографічне, — ідеологічне – фонетичне

Указ Петра 1 про заборону укр. Друку було прийнято в – 1720р

Першим виникло Піктографічне письмо 15тис р. тому

Памво Беринда уславився виданням книги – Лексикон Словенороський

Матеріали для писання книги у давнину були – Камені, глиняні дощечки, береста, папірус, пергамент

Коли розпочала свою діяльність друкарня К.П.Л – 1616р

Коли і де почали вик для письма папірус – Єгипет у 3 ст до н е

Першою книгою надрукованою у друкарні КПЛ був – Часослов

Коли і де почали використовувати для письма Пергамент – В різних країнах малої Азії у 5 ст до н е

Яка точка зору щодо заснування КПЛ документально підтверджена – Обладнання друкарні було викуплено у меценатів Балабанів з м.Стрятин

Форма книги у давнину – постійно змінювалась бо змінювались матеріали, удосконал засоби виробництва

Є.Плетенецький, З.Копистянський, П.Могила, П.Беринда доклали зусиль до розбудови друкарні у — КПЛ

Матеріальна конструкція книги змінювалась так – глиняні дощечки – сувій – кодекс

Найкращим виданням друкарні КПЛ дослідники вважають — КП Патерик

Де і коли було винайдено папірус – Китай у 2 ст до н е

Найкращими шрифтами у 17-18ст відрізнялись стародруки надруковані в друкарні – КПЛ

Стилос – це спеціальний інструмент для писання

Комерційні засади власної видавничої та друкарської справи найуспішніше розвивав – Іван Федоров

Сучасну форму книги – кодекс було винайдено – У давньому Римі у 2 ст до н е

Друкарське обладнання І Федорова та виготовлені ним шрифти придбала новостворена друкарня — Успенського братства у Львові

Розподіл праці при перепис книг бібліотеки зокрема й прив та гром, книгарні, палітурні майстерні існув – В кожній розвин державі в давнину

Найкращим виданням Федорова дослідники вважають – Біблію 1581р

Чи можна спостерігати окремі редакт. аспекти у праці переписувач.давніх книг-Так, зокрема це стосуєть якості перепис,рівня освідченості

Хто з друкарів започаткував особистий стиль оздоблення видань який назив стародрукованим – Федоров

Остромирово Свангеліє 1056-1057рр і зборники Святослава 1073-1076р Реймське Євангеліє підтверджують – Теорію про те що історія Київ Русь належать російському та українському народам, що мали спільне книго писання

Федоров – засновник рус та укр. Друкарства

Велесова книги- фальсифікований рукопис який не можливо чітко датувати

Де і коли було надруковано першу книгу – Львів 1574р

Кирилиця – словянська азбука винайдена у 9ст Кирилом та Мефодієм

Франциск скорина надрукував такі видання – Апостол, Мала подорожня книжниця

Глаголиця – це одна з двох словянських азбук винайдена раніше ніж кирилиця

Перші набули кирилицю для православних словян надрукував – Швальпольт Фіоль м.Краків

Десятинна церква Софіївський собор, КПЛ відомі як центри книго писання у – добу після прийняття християнства

Ельзерів – Фірмовий вузький формат видань, який вирізняв книги родини голандських друкарів

Яку книгу найчастіше переписували на укр. Землях – Євангеліє

Кишеньковий формат запровадив – Альд Мануцій для худ видань давньоримських та давньогрецьких творів

Що таке типікон – збірка літургійних книг для потреб церкви

Нова академія – це гурток видатних вчених що здійснювали підготовку до друку текстів у друкарні — Костянтина Острозького

Чому найчисленнішою збіркою книг,що збереглися до нашого часу є літургійні видання – їх найчастіше переписували та дбайливо зберігали

Фірмову палітурку невеликий серійний формат видань особливу видавничу марку вперше використав Альд Мануцій

Скрипторій – Приміщення в монастирі призначене для переписувачів

Одночасне використання паперу та пергаменту, відсутність титульних аркушів, абзаців у тексті, великий формат, схожість шрифтів з рукописними – це характерні ознаки — Інкунабул

Апостол Євангеліє переписували – уставом

Інкунабула – це книга надрукована до 1500р

Папір для переписування книг в Укр – використ з середини 14 ст

Суперечка про винахід першодрукування стосувалась Шеффера та йог гана

Палімпсест – це рукопис на паргаменті з- якого було зішкрябало попередній текст

Комплексний характер винаходу Йоггана полягає в тому що – Було винайдено металеву форму з окремих відлитих літер, гартований сплав, друкарський прес, пристрій для відливання літер

2° це формат In Folio

42 рядкова Біблія була тнадрукована Йогганом у 1456р.

Декоративні графічні чи сюжетні зображення прямокутної форми роміщені над текстом розділу чи підрозділу назив – Заставка

Книга надрукована ксилографічним друком має наступну особливість – У ній більше ілюстрацій ніж тексту

Велика буква розмальована чи орнаментована що поч. текст книги чи підрозділу назив – Ініціал

Технологія друкування з дерев форми з дзеркально вирізьбленим текстом назив – Ксилографія

Якщо порівняти кінцівки і заставки укр. Книги то можна заув що – вони однакові за ошатністю оздоблення

Винахідником друкування з окреми літер з глини був Пі шен

У рукопис книгах ілюстрації вик – Мініатюристи тобто спец підготовлені люди

Кустода – це особливий елемент середньовічних книг що давав можливість – Розташовувати сторінки у відповідному порядку

Плетенка – це елемент характерний для стилю – Старовізантійського

Який із шрифтів використовували для переписування західноєвропейських літургійних книг – Антикву

Чорно-більй орнамент характерний для стилю – Старовізантійського

У середньовічній європі папір для книг використм – з 16ст

Рослинни орнамент на золотому тлі характерний для стилю Травяного

Інтролігатор – це майстер який оправляв книгу

sitemap
sitemap