Зарубежная литература — экзаменПерелік питань з дисципліни «Світова література»

1. Поняття про світовий літературний процес.

2. Особливості західноєвропейської літератури другої половини 19 століття.

3. Реалізм як провідний напрям літератури 19 століття.

4. Своєрідність реалізму в національних літературах.

5. Ранній модернізм та його течії.

6. Життєвий і творчий шлях Ф. Стендаля. Вплив ідей Наполеона на його творчість.

7. Історія створення роману «Червоне і чорне».

8. Сюжет, композиція, образна система роману «Червоне і чорне».

9. Деградує чи духовно зростає Жульєн Сорель? (проблематика роману «Червоне і чорне»).

10. Жіночі образи та їх роль в романі «Червоне і чорне».

11. Символіка кольорів та їх роль в реалізації ідеї роману.

12. Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака.

13. Жанрова своєрідність, особливості структури, історія виникнення задуму «Людської комедії» Бальзака.

14. Історія створення повісті «Гобсек», місце повісті в структурі «Людської комедії» Бальзака.

15. Сюжет, особливості композиції повісті «Гобсек».

16. Образ Гобсека – його складність і простота. Образи лихварів у світовій літературі.

17.Вплив грошей на людину – центральна тема творів Гобсека.

18. Розвиток реалізму в російській літературі другої половини 19 століття.

19. Життєвий і творчий шлях Ф. . Достоєвського. Філософські та етичні погляди митця: «Яка краса врятує світ?»

20. Історія написання, особливості жанру роману «Злочин і кара».

21. Сюжет, композиція, образна система (герої-двійники, герої-антиподи та їх роль у розкритті ідеї роману «Злочин і кара»).

22. Образи «маленьких людей» в творчості Достоєвського та Гоголя, їх роль в романі «Злочин і кара».

23. Образ Петербургу в романі «Злочин і кара».

24. Теорія Родіона Раскольнікова: причини її виникнення та її наслідки.

25. Життєвий і творчий шлях Л. М. Толстого. Філософські та етичні погляди митця.

26. Сюжет, композиція, образна система роману Л. М. Толстого «Анна Кареніна».

27. Автобіографічні мотиви в романі Л. М. Толстого «Анна Кареніна».

28. Пон6яття про «сімейний роман», порівняльна характеристика стосунків в родинах Кареніних, Облонських, Левіних.

29. Трагічна доля жінки в умовах російської дійсності другої половини 19 століття.

30. Символізм як літературний напрям кінця 19 – початку 20 століття.

31. Творчість Шарля Бодлера як передумова виникнення символізму (теорія відповідностей).

32. Ідейно-художній аналіз вірша Ш. Бодлера «Альбатрос».

33. Поль Верн та Артюр Рембо – найяскравіші представники символізму.

34. Вірш «Поетичне мистецтво» П. Верлена – поетичний маніфест символізму.

35 Своєрідність передачі ідеї вірша «Осіння пісня» через прийом сугестії.

36. Новаторські тенденції в драматургії наприкінці 19 століття.

37. Проблема морального максималізму в соціально-психологічній п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».

38. Трансформація давньогрецького міфу в комедії «Пігмаліон», її проблематика, новаторські відкриття Б. Шоу-драматурга.

39. Тема життєвої мети в п’єсі А. Чехова «Чайка».

40. Життєвий і творчий шлях Оскара Уайльда. Теорія «естетизму» та її вплив на творчість митця.

41. Теорія естетизму та її відображення в романі «Портрет Доріана Грея».

42. Духовна деградація: причини та наслідки (проблематика роману «Портрет Доріана Грея»).

43. Афористичність мови в романі «Портрет Доріана Грея».

44. Провідні напрями та течії літератури та мистецтва на початку 20 століття.

45. Новаторські тенденції в західноєвропейській поезії початку 20 століття.

46. «Срібне століття» російської поезії: історія появи та значення терміну, характеристика історичної епохи, найяскравіші представники, історичні рамки.

47. Трагічна історія Росії на межі століть у віршах поетів «срібного століття».

48. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки, найяскравіші представники.

49. Поняття про футуризм, його естетичні засади та художні здобутки, найяскравіші представники.

50. Поняття про футуризм, його естетичні засади та художні здобутки, найяскравіші представники.

51. Західноєвропейська проза модернізму: новаторські здобутки, найяскравіші представники.

52. Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Автобіографічні мотиви в його творчості.

53. Відчуження особистості – центральна тема творчості Ф. Кафки.

54. Життєвий і творчий шлях Томаса Манна. Антифашистська діяльність письменника.

55. Відтворення тривожної атмосфери 30-их років 20 століття, просякнутої ідеями фашизму в новелі Т. Манна «Маріо і чарівник».

56. Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. Київські сторінки біографії письменника.

57. Історія створення, особливості композиції, літературні джерела роману «Майстер і Маргарита» М. Булгакова.

58. Проблематика роману «Майстер і Маргарита» М. Булгакова.

59. Біблійні мотиви в романі «Майстер і Маргарита» М. Булгакова.

60. Жанр антиутопії в літературі 20 століття.

61. Художня своєрідність казки Дж. Орвелла «Скотоферма».

62. Відображення Другої світової війни в повоєнній поезії.

63. Загальна характеристика літератури другої половини 20 століття.

64. Життєвий і творчий шлях Ернеста Хемінгуея.

65. Символіка змісту та образів філософської повісті-притчі Ернеста Хемінгуея «Старий і море».

66. Своєрідність латиноамериканської літератури.

67. Життєвий і творчий шлях Габріель Гарсіа Маркеса.

68. «Чи повернеться ангел на землю?» (проблематика новели «Стариган з крилами» Маркеса).

69. Відображення національного колориту в повісті японського письменника Ясунарі Кавабати «Тисяча журавлів».

70. Поняття про «театр абсурду».

71. Життєвий і творчий шлях Альбера Камю.

72. Проблематика роману А. Камю «Чума» («Чи варто докладати зусиль, для того щоб жити?»).

73. «Чи важко залишатися людиною?» — центральне питання п’єси Е. Йонеско «Носорогів».

74. Постмодернізм як літературний напрям 21 століття: основні прикмети, найвидатніші представники.

75. Інтелектуальна-філософська поезія Й. Бродського.

76. Схрещення елементів класичної та масової культури в романі П. Зюскінда «Парфумер».

77. Літературні премії, їх роль у розвитку літературного процесу.

78. Українська перекладацька школа, її найвидатніші представники та художні здобутки.

79. Найпопулярніші твори сучасної молоді. Характеристика сучасного літературного процесу.

80. Життєвий і творчий шлях Джерома Селінджера. Участь письменника у Другій світовій війні.

81. Проблематика повісті Дж. Селінджера «Ловець у житі».

82. Символіка імен діючих персонажів повісті «Ловець у житі».

Тестове завдання:

1.

Найулюбленіший псевдонім А. Чехова, яким він підписав збірку «Пістряві оповідання»?

А) Улісс; б) Брат мого брата; в) Антоша Чехонте; г) Анче.

Сюжетна своєрідність роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» поляга:

а) у послідовному розвитку подій, перехрещенні сюжетних ліній Родіона і Соні;

б) у циклічному розвитку подій: від заперечення до схвалення ідеї сильної особистості і навпаки;

в) у використанні «розірваного» сюжету, показу героїв у переломні моменти їхнього життя.

У творчості Кафки закарбувалися такі проблеми його внутрішнього життя:

а) конфлікт з батьком;

б) проблема шлюбу;

в) прагнення до службової кар’єри;

г) суперечливе ставлення до власної творчості.

2.

Для символізму характерна орієнтація:

а) на смислову точність слова;

б) інформаційно-розповідну роль слова;

в) музичність і звучність слова.

Особливість «магічного реалізму» полягає:

а) у неприйнятті буденності;

б) створенні незвичайної художньої дійсності;

в) зображення життя у формах самого життя;

г) висвітлення дійсності за допомогою поєднання реального з фантастичним, буденного з дивовижним.

Еталонним взірцем постмодерністського роману є:

а) «Чума» А. Камю;

б) «Ім’я троянди» У. Еко;

в) «Сто років самотності» Г. Маркеса;

г) «Дім без господаря» Г. Белля.

3.

Що є головною причиною злочину Родіона Раскольнікова?

а) прагнення до збагачення шляхом привласнення майна старої лихварки;

б) задоволення почуття помсти за злиденне життя та постійні приниження;

в) намагання перешкодити шлюбу «за рахунок» сестри Дуні з Лужиним, якого вона не кохає;

г)спроба перевірити свою теорію.

Визначте головну думку повісті «Гобсек»:

а) світом правлять гроші, адже за них можна придбати практично все;

б) влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат;

в) золото приносить владу;

г) золото є «душею» капіталістичного суспільства.

Укажіть рядок із характерними ознаками реалізму:

а) наявність героя – носія однієї домінуючої пристрасті;

б) порушення всіх норм та правил, герой – самотній бунтівник;

в) правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку;

г) настанова на музичність і нечіткість сенсу фрази, широке використання звукозапису, навіювання певного настрою.

4.

Яким зображує Гобсека Бальзак?

а) служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства;

б) жалюгідним скнарою, що не вміє дотримувати слова і цінує лише прибутки;

в) злим генієм, позбавленим почуття справедливості;

г) доброчинцем, який позичає гроші під низькі проценти і цим допомагає клієнтам.

У якому творі літератури 20 століття є відлуння образу Мефістофеля з трагедії Фауст?

а) «Старий і море»; б) «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»; в) «Чума»; г) «Майстер і Маргарита».

Установіть відповідність між літературними творами та національними літературами, до яких вони належать:

а) «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»; б) «Злочин і кара»; в) «Альбатрос»; г) «Старий і море».

(італійська, американська, французька, російська, німецька літератури).

5.

Установіть відповідність між персонажем та автором твору:

а) Рамбер; б) Сантьяго; в) Пікерінг; г) Берліоз (Шоу, Хемінгуей, Булгаков, Камю).

Установіть послідовність написання творів:

а) «Собор Паризької Богоматері»; б) «Дон Кіхот»; в) «Іліада»; г) «Анна Кареніна».

Установіть відповідність між поетичними фрагментами та їх авторами:

а) «Природа – храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути»;

б) «Ячать хлипкі, хрипкі скрипки листопада…»;

в) «Під мостом Мірабо струмує Сена…»;

г) «Чорне молоко світання, ми п’ємо тебе…»

(Целан, Аполлінер, Бодлер, Верлен).

6.

Соня Мармеладова в системі образів роману Федора Достоєвського «Злочин і кара»:

а) протистоїть роз’єднаності, відчуженню між людьми;

б) є однією з тих, хто «переступив», є двійником Раскольнікова;

в) втілює авторський ідеал;

г) є носієм християнських ідей.

«Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого любит» сказано про:

а) Ієшуа та Левія Матвія; б) Майстра і Маргариту; в) Пілата та собаку Бангу; в) Наташу та борова-сусіда.

Установити відповідність між композиційними елементами та епізодом:

а) експозиція; б) зав’язка; в) розвиток дії; г) кульмінація.

(шантаж Нори, Нора вирішує залишити родину, Крогстад та Кристина прохають Нору про допомогу, показ життя Хельмерів напередодні Різдва, надійшов лист і злочин Нори розкрито).

7.

Модернізм у літературі вперше виникає:

а) у ліриці російських поетів школи «чистого мистецтва»;

б) у французькій поезії другої половини 19 століття;

в) у групі англійських поетів, що об’єдналися до «Прерафаелітського братства».

«Всякая власть является насилием над людьми» стверджував:

а) Майстер; б) Ієшуа; в) Воланд; г) Левій Матвій.

Конфлікт, який, на відміну від інших видів конфлікту (історичних, соціальних, політичних тощо), зосереджений не на зовнішньому, а на внутрішньому світі персонажів, відображає їхню духовну боротьбу, суперечність почуттів, називається:

а) філософським; б) психологічним; в) внутрішнім; г) ідейним.

8.

В образі матері А. Ахматова у поемі «Реквієм» виразила:

а) трагізм особистої долі;

б) переживання всіх матерів;

в) трагедію радянського народу під час репресій тоталітарної влади;

г) історичну трагедію.

Найхарактерніші ознаки постмодерністських творів:

а) заміна класичних зразків симулякром (подібністю);

б) іронія, пародія, гра з текстом;

в) поєднання елітарного мистецтва з масовою культурою;

г) інтертекстуальність;

ґ) зображення типового героя за типових обставин.

Лірику Й. Бродського вирізняють:

а) орієнтація на культурну традицію;

б) тяжіння до «каталогів»;

в) іронічна гра з «чужими» текстами;

г) неоромантичний пафос.

9.

Поетична форма, у якій створено вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»:

а) акровірш; б) каліграма; в) сонет; г) катрен.

Характерними ознаками творчої манери Дж. Джойса є:

а) незвичність відтворення «потоку свідомості» та підсвідомості людини;

б) використання численних алюзій, ремінісценцій, аналогій;

в) правдиве зображення життя й характерів головних героїв;

г) перехрещення міфологічного та сучасного світів у творі.

Провідна тема новели «Перевтілення» Ф. Кафки:

а) самотність людини у жорстокому світі;

б) складність взаємин між людьми;

в) перевтілення Грегора Замзи на комаху;

г) знецінення й знеособлення людини.

10.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap