Вопросы к экзамену 21глушаковаВопросы к экзамену

по дисциплине «Маркетинг в сфере культуры»

1. Паняцце маркетынгу

2. Прычыны ўзнікнення і развіцця сацыяльнага маркетынгу ў сферы культуры.

3. Маркетынгавыя стратэгіі, нацэленыя на памяншэнне разрыва паміж патэнцыйным і актуальным попытам.

4. Эвалюцыя менеджменту і маркетынгу (1860-2013 гг.)

5. Паняцце “жыццевы цыкл” прадукту.

6. Кампаненты цэнавай пераменнай.

7. SWOT-аналіз дзейнасці ўстановы культуры.

8. Асаблівасці маркетынгу ў некамерцыйнай сферы.

9. Паняцце “сацыяльны маркетынг”. Сацыяльны маркетынг некамерцыйных установаў культуры.

10. Адметныя рысы складвання бюджэту. Метады “параўнальнага парытэту” і “мэт і задач”.

11. Комплекс маркетынга.

12. Паняцце попыту і рынку.

13. Мастак (аўтар, выканаўца) як аснова маркетынгавай стратэгіі арганізацыі культуры і мастацтва.

14. Станоўчыя і адмоўныя рысы розных метадаў цэнаутварэння.

15. Мадэлі паводзін спажыўцоў.

16. Галоўныя мэты стратэгіі цэнаўтварэння.

17. Вымярэнні культурнага прадукту: параўнальнае, тэхнічнае, эмацыянальнае.

Культурны прадукт і яго спецыфіка.

19. Асаблівасці распрацоўкі найважнейшых кампанентаў маркетынгавага плана.

20. Сектары рынка сферы культуры.

21. Фактары, якія ўздзейнічаюць на спажывецкі рыннак.sitemap
sitemap