экзамен афо каз.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ЖОҒАРЫ ОҚУҒА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ

ӘЛ ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ КОЛЛЕДЖІ

«Экономикалық талдау және қаржылық есептеме» пәні бойынша

емтихан билеттері.

Экономикалық талдау ұғымы.

Экономикалық талдаудың құрамы, құрылымы.

Экономикалық талдаудың түрлері мен жіктелімдері.

Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

Экономикалық талдау үшін талдау жұмыстарын ұйымдастыру.

Қор қайтарымдылығы ұғымы және формуласы.

Қор сыйымдылығы ұғымы және формуласы.

Еңбек қайтарымдылығы, еңбек сыйымдылығы ұғымы, формуласы.

Материал қайтарымдылығы және материал сыйымдылығы ұғымы,формуласы.

10) Қаржылық есептемені талдау.

11)Қаржылық есептеме нысандары.

12) Халықаралық қаржылық есептеме стандарттары.

13)Ұйымның қаржылық тұрақтылығын талдау.

14) Бухгалтерлік баланстың құрамын талдау.

15) Бухгалтерлік баланыстың құрылымын талдау.

16) Ұйымның қаржылық талдауының абсолюттік көрсеткіштері.

17) Ұйымның қаржылық тұрақтылығының салыстырмалы көрсеткіштері.

18) Ұйымның табыстылығын талдау.

19) Ұйымның рентабельділігін талдау.

20) Іскерлік белсенділік ұғымы және оны талдау.

21) Ұйымның банкроттылығын талдау.

22) Э. Альтманның Z моделі.

23) Төлем қабілеттілігін талдау.

24) Ликвидтілік ұғымы.

25) Ұйымның ликвидтілігін талдау.

26) Ұйым балансының өтімділігін талдау.

27) Ұйымның нарықтық белсенділігін талдау.

28) Кәсіпкерлік тәуекел ұғымы.

29) Көлденең талдау әдісі.

30) Тігінен талдау әдісі.

31) Трендтік талдау әдісі.

32) Салыстырмалы талдау.

33) Қаржылық коэффициенттерді талдау.

34) Факторлық талдау.

Оқытушы Ж.О.Қондыбаева

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі

Бекітілді:

Колледж директоры

_____ Р.О. Нурканова

«____»_____________2014 ж.

Келісілді:

Педагогикалық Кеңес мәжілісінде

«___»______ 2014 ж.__хаттамасы

«Экономикалық талдау және қаржылық есптілікті талдау» пәнінен

0518000 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

аралық аттестациялауының

№ ____емтихан билеті

1. Экономикалық талдау ұғымы.

2. Қаржылық коэффициенттер талдау әдісі.

3. Есеп №1.

Экономика пәндерінің ЦК мәжілісінде қаралды

№ ___хаттама « _____» _____ 201_ ж.

ЭПЦК төрайымы______________ Ергали Д.Е.

Оқытушы_________ Кондыбаева Ж.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі

Бекітілді:

Колледж директоры

_____ Р.О. Нурканова

«____»_____________2014 ж.

Келісілді:

Педагогикалық Кеңес мәжілісінде

«___»______ 2014 ж.__хаттамасы

«Экономикалық талдау және қаржылық есптілікті талдау» пәнінен

0518000 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

аралық аттестациялауының

№ ____емтихан билеті

1. Экономикалық талдаудың құрамы, құрылымы.

2. Меншікті капитал және оның құрамы.

3. Есеп №2.

Экономика пәндерінің ЦК мәжілісінде қаралды

№ ___хаттама « _____» _____ 201_ ж.

ЭПЦК төрайымы______________ Ергали Д.Е.

Оқытушы_________ Кондыбаева Ж.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі

Бекітілді:

Колледж директоры

_____ Р.О. Нурканова

«____»_____________2014 ж.

Келісілді:

Педагогикалық Кеңес мәжілісінде

«___»______ 2014 ж.__хаттамасы

«Экономикалық талдау және қаржылық есптілікті талдау» пәнінен

0518000 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

аралық аттестациялауының

№ ____емтихан билеті

1. Экономикалық талдаудың түрлері мен жіктелімдері.

2. Ұйымның айналым капиталы, оның құрамы мен құрылымы.

3. Есеп №3.

Экономика пәндерінің ЦК мәжілісінде қаралды

№ ___хаттама « _____» _____ 201_ ж.

ЭПЦК төрайымы______________ Ергали Д.Е.

Оқытушы_________ Кондыбаева Ж.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі

Бекітілді:

Колледж директоры

_____ Р.О. Нурканова

«____»_____________2014 ж.

Келісілді:

Педагогикалық Кеңес мәжілісінде

«___»______ 2014 ж.__хаттамасы

«Экономикалық талдау және қаржылық есптілікті талдау» пәнінен

0518000 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

аралық аттестациялауының

№ ____емтихан билеті

1. Кәсіпорынның несиеқабілеттілігін талдау коэффициенттері.

2. Бухгалтерлік баланстың құрылымын талдау.

3. Есеп №4.

Экономика пәндерінің ЦК мәжілісінде қаралды

№ ___хаттама « _____» _____ 201_ ж.

ЭПЦК төрайымы______________ Ергали Д.Е.

Оқытушы_________ Кондыбаева Ж.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі

Бекітілді:

Колледж директоры

_____ Р.О. Нурканова

«____»_____________2014 ж.

Келісілді:

Педагогикалық Кеңес мәжілісінде

«___»______ 2014 ж.__хаттамасы

«Экономикалық талдау және қаржылық есптілікті талдау» пәнінен

0518000 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

аралық аттестациялауының

№ ____емтихан билеті

1. Ұйымның қарыз капиталы ұғымы және оның құрамы мен құрылымы.

2. Ұйымның қаржылық талдауының абсолюттік көрсеткіштері.

3. Есеп №5.

Экономика пәндерінің ЦК мәжілісінде қаралды

№ ___хаттама « _____» _____ 201_ ж.

ЭПЦК төрайымы______________ Ергали Д.Е.

Оқытушы_________ Кондыбаева Ж.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі

Бекітілді:

Колледж директоры

_____ Р.О. Нурканова

«____»_____________2014 ж.

Келісілді:

Педагогикалық Кеңес мәжілісінде

«___»______ 2014 ж.__хаттамасы

«Экономикалық талдау және қаржылық есптілікті талдау» пәнінен

0518000 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

аралық аттестациялауының

№ ____емтихан билеті

1. Қор қайтарымдылығы мен қор сыйымдылығы ұғымы және оны есептеу формулалары.

2. Ұйымның банкроттылығын талдау.

3. Есеп №6.

Экономика пәндерінің ЦК мәжілісінде қаралды

№ ___хаттама « _____» _____ 201_ ж.

ЭПЦК төрайымы______________ Ергали Д.Е.

Оқытушы_________ Кондыбаева Ж.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі

Бекітілді:

Колледж директоры

_____ Р.О. Нурканова

«____»_____________2014 ж.

Келісілді:

Педагогикалық Кеңес мәжілісінде

«___»______ 2014 ж.__хаттамасы

«Экономикалық талдау және қаржылық есптілікті талдау» пәнінен

0518000 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

аралық аттестациялауының

№ ____емтихан билеті

1. Тәуекелділік ұғымы және оның түрлері.

2. Ұйымның табыстылығы мен рентабельділігін талдау.

3. Есеп №7.

Экономика пәндерінің ЦК мәжілісінде қаралды

№ ___хаттама « _____» _____ 201_ ж.

ЭПЦК төрайымы______________ Ергали Д.Е.

Оқытушы_________ Кондыбаева Ж.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap