тесты на 2 розряд слесарка

1 варіант

Спецтехнологія

Вкажіть інструмент для розмітки

Креслярка, кернер, штангенциркуль, рейсмас.

Штангенциркуль, мікрометр, кутомір, вимірювальна лінійка,

Напилки, рашпілі, надфілі .

Пасти, порошки, полотно

Які вимірювальні інструменти використовують при слюсарних роботах?

Креслярка, кернер, штангенциркуль, рейсмас.

Штангенциркуль, мікрометр, кутомір, вимірювальна лінійка,

Напилки, рашпілі, надфілі .

Пасти, порошки, полотно

Що таке зубило і де його використовують?

Для прорубки шпонкових пазів, вузьких канавок і поглиблень у твердих матеріалах . Також за його допомогою вирізають борозенки при розрізанні великих металевих поверхонь.

Ударно-різальний інструмент для обробки металу, каменю. Використовують для виконання слюсарної операції, при якій за допомогою ріжучого і ударного інструментів з поверхні або заготовка розділяється на частини.

Для напівчистової і, чистової операція механічної обробки, очищення і згладжування поверхні отворів: перед нарізанням різьби або розгортанням;

Інструмент для обробки різанням, для формування нових поверхонь відділенням поверхневих шарів матеріалу з утворенням стружки.

Для чого використовують крейцмейсель?

Для прорубки шпонкових пазів, вузьких канавок і поглиблень у твердих матеріалах . Також за його допомогою вирізають борозенки при розрізанні великих металевих поверхонь.

Ударно-різальний інструмент для обробки металу, каменю. Використовують для виконання слюсарної операції, при якій за допомогою ріжучого і ударного інструментів з поверхні або заготовка розділяється на частини.

Для напівчистової і, чистової операція механічної обробки, очищення і згладжування поверхні отворів: перед нарізанням різьби або розгортанням.

Призначення ножовочного полотна

Для прорубки шпонкових пазів, вузьких канавок і поглиблень у твердих матеріалах . Також за його допомогою вирізають борозенки при розрізанні великих металевих поверхонь.

Ударно-різальний інструмент для обробки металу, каменю. Використовують для виконання слюсарної операції, при якій за допомогою ріжучого і ударного інструментів з поверхні або заготовка розділяється на частини.

Для напівчистової і, чистової операція механічної обробки, очищення і згладжування поверхні отворів: перед нарізанням різьби або розгортанням;

Інструмент для обробки різанням, для формування нових поверхонь відділенням поверхневих шарів матеріалу з утворенням стружки.

Вкажіть інструмент для опилювання

Креслярка, кернер, штангенциркуль, рейсмас.

Штангенциркуль, мікрометр, кутомір, вимірювальна лінійка,

Напилки, рашпілі, надфілі .

Пасти, порошки, полотно

Як класифікують напильники в залежності від їх форми

метрична, дюймова, циліндрична, трубна, трапецеїдальних, упорна

плоскі, круглі, напівкруглі, квадратні, тригранні, ромбічні;

спіральні, плоскі (перові), кільцеві, центрувальні

ціліндрічні, конічні, чотиригранні, шестигранні, тригранн

Назвіть інструмент для свердлення

Мечик 2) Плашка

Шабер 4) Сверло

Яким інструментом нарізають внутрішню різьбу?

Мечик 2) Сверло

Шабер 4) Плашка

Електротехніка

Електричний струм в металах представляє собою …

неупорядкований рух усіх вільних електронів;

упорядкований рух усіх вільних електронів;

рух позитивних іонів;

рух негативних іонів.

При напрузі на кінцях провідника 6 В сила струму 1,5 А. Яка сила струму при напрузі 12 В?

1) 1 А;2) 2 А;

3) 3 А;4) 9А.

Котушка з залізним осердям називається …

електромагнітом;2) магнітом;

електродвигуном;4) генератором.

Які прилади відносяться до напівпровідникових?

1) тетрод, тріод;2) тиристор, діод;

3) електронно-променева трубка;4) стабілітрон, газотрон.

Яким приладом можна вимірювати напругу в електричному ланцюгу?

1) гальванометром;2) вольтметром;

3) амперметром;4) електроскопом.

Що називається трансформатором?

1) це електричний пристрій, який призначений для перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги;

2) це електричний пристрій, який призначений для перетворення змінного струму однієї напруги в постійний струм іншої напруги;

3) це електричний пристрій, який призначений для перетворення електричної енергії в механічну;

4) це електричний пристрій, який призначений для вироблення електричної енергії.

Технічне креслення

За допомогою яких пристосувань будуються кути заданої величини?

1) лекало;2) лінійка;

3) транспортир;4) циркуль.

Яка існує просторова проекція?

1) прямокутна;2) прямокутна та аксонометрична;

3) аксонометрична;4) проектувальна.

Якими лініями визначаються видимі зварювальні шви на кресленнях?

1) суцільними;2) штриховими;

3) штрих-пунктирними;4) хвильовими.

Які букви використовують для позначення на кресленні “стикового” виду зварювання?

1) Г; 2) С;

3) К;4) Т.

Який умовний знак на кресленнях позначає зварний шов “монтажний”?

1)

2)

3)

4)

Як на кресленні позначають електродугове зварювання у захисних газах?

15878 – 79; 2) 15164 – 78;

14771 – 76;4) 8713 — 79.

Матеріалознавство

Для чого потрібне знання матеріалознавства?

1) для автоматизації технологічного процесу;

2) для якісного та мало витратного виготовлення деталей;

3) для виготовлення міцних деталей до різних виробів;

4) для правильного вибору способів обробки деталей.

Які основні механічні властивості належать матеріалам?

1) міцність, твердість, густина, електропровідність;

2) міцність, твердість, пластичність, стійкість до спрацювання;

3) пластичність, в’язкість, температура плавлення, кислотостійкість;

4) електропровідність, міцність, густина, твердість.

На які види поділяють вуглецеві конструкційні сталі?

1) звичайної якості та якісні;2) звичайної та високої якості;

3) якісні та високої якості;4) високої та надвисокої якості.

Як впливає додаток титану на властивість сталі?

1) зменшує жаростійкість, підвищує кислотостійкість;

2) зменшує жаростійкість та кислотостійкість;

3) підвищує жаростійкість та кислотостійкість;

4) зменшує жаростійкість, підвищує корозійну стійкість

Яка кількість легуючих елементів має бути у низьколегованих сталей?

1) 2…3%;2) 3…4%;

3) до 5%;4) до 8%.

В яких печах не плавлять сталь

1) мартенівській;2) кисневому конвекторі;

3) домні;4) електропечі.

Охорона праці

Який мінімальний тиск повинний бути в закритій судині, на якому виконуються електрозварювальні роботи

1) не більше 5,0 кг/м2;2) не більше 2,0 кг/м2;

3) не більше 0,01 кг/м2;4) 0 кг/м2.

Яка періодичність огляду стану ізоляції дротів електроустаткування

1) 1 раз на місяць;2) 2 рази на місяць;

3) 1 раз на півроку;4) 1 раз на тиждень.

Чи має зварник право доступу до обслуговування і ремонту зварювального устаткування

1) так, якщо знає устаткування;2) ні, ні в якому разі;

3) тільки електромонтер;4) можна кому завгодно.

Хто здійснює вищий нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці?

1) комісія з питань охорони праці;2) інженер з охорони праці;

3) Державний комітет з охорони праці;4) Генеральний прокурор.

Для гасіння пожежі електроустаткування не дозволяється застосовувати

1) газ; 2) воду;

3) азбестові накидки;4) пісок.

2 варіант

Спецтехнологія

Призначення розгортки

Для прорубки шпонкових пазів, вузьких канавок і поглиблень у твердих матеріалах . Також за його допомогою вирізають борозенки при розрізанні великих металевих поверхонь.

Ударно-різальний інструмент для обробки металу, каменю. Використовують для виконання слюсарної операції, при якій за допомогою ріжучого і ударного інструментів з поверхні або заготовка розділяється на частини.

Для остаточної обробки отворів після свердління, зенкерування або розточування. Розгортанням досягається точність до 6-9 квалітету і шорсткість поверхні до Ra = 0,32 … 1,25 мкм.

Для напівчистової і, чистової операція механічної обробки, очищення і згладжування поверхні отворів: перед нарізанням різьби або розгортанням;

Що собою представляє ножовочне полотно?

Стальна загартована полоса з нанесеними на неї зуб’ями.

Ударно-різальний інструмент для обробки металу

Інструмент для обробки різанням, для формування нових поверхонь

Різновид зубила, що має звужену ріжучу крайку

Яким інструментом нарізають зовнішню різьбу?

Мечик 2) Плашка

Шабер 4) Сверло

Яким інструментом нарізають внутрішню різьбу?

Мечик 2) Плашка

Шабер 4) Сверло

Яким інструментом виконують шабрення?

Мечик 2) Плашка

Шабер 4) Сверло

Вкажіть інструменти для різання

Штангенциркуль, мікрометр, кутомір

Напилки, рашпілі, надфілі .

Пасти, порошки, полотно

Ножиці, ножівка

Який матеріал використовують для притирання?

Штангенциркуль, мікрометр, кутомір

Напилки, рашпілі, надфілі .

Пасти, порошки, полотно

Ножиці, ножівка

Які види різьб вам відомі?

Метрична, дюймова, циліндрична, трубна, трапецеїдальних, упорна

плоскі, круглі, напівкруглі, квадратні, тригранні, ромбічні;

спіральні, плоскі (перові), кільцеві, центрувальні

ціліндрічні, конічні, чотиригранні, шестигранні, тригранні

Що собою представляє крейцмейсель?

Стальна загартована полоса з нанесеними на неї зуб’ями.

Ударно-різальний інструмент для обробки металу

Інструмент для обробки різанням, для формування нових поверхонь

Різновид зубила, що має звужену ріжучу крайку

Електротехніка

При якій умові у провіднику виникає електричний струм?

1) якщо в провіднику є електричні заряди;

2) якщо в провіднику створено електричне поле;

3) якщо в провіднику існує рух електричних зарядів;

4) якщо є споживач електричної енергії.

Одиницею вимірювання сили струму є …

1) В;2) Дж;

3) А;4) Вт.

Закон Ома для ділянки кола …

1) сила струму прямо пропорційна опору провідника, зворотно пропорційна напрузі на його кінцях;

2) сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника і зворотно пропорційна його опору;

3) сила струму прямо пропорційна заряду, який пройшов крізь провідник за одиницю часу;

4)опір провідника не залежить ні від напруги, ні від сили струму.

Де використовують електромагніти?

1) в двигунах внутрішнього згоряння;2) в газових турбінах;

3) в магнітних сепараторах;4) в електричних плитках.

Яке з’єднання однофазних споживачів називається зіркою?

1) при якому кінець першого споживача з’єднується з початком другого, кінець другого – з початком третього, а кінець третього – з початком першого;

2) при якому початки обмоток з’єднано в одну точку;

3) при якому кінці обмоток з’єднано в одну точку ;

4) при з’єднані початку обмотки з кінцем.

Яким приладом можна вимірювати опір провідника?

1) амперметр;2) ватметр;

3) вольтметр;4) омметр.

Технічне креслення

Який умовний знак на кресленнях позначає зварний шов “по незамкненому контуру”?Страницы: 1 | 2 | Весь текст