тесты инфекции 3

Вiруснi дiареi (6)

Код

Питання

Відповіді

Тип питання

953

Для якого віку найбільш характерні вiруснi діареї?

A: Молодший дитячий вiкB: Старший дитячий вiкC: ДорослiD: Особи похилого вiкуE: Всі перераховані категорії

Кафедральні

954

Контагiознiсть ротавiрусної iнфекцiї?

A: Дуже високаB: Дуже низькаC: ПомiрнаD: ВідсутняE: Індекс контагіозності 0,5

Кафедральні

955

Шляхи передачi iнфекцiї при вiрусних дiареях?

A: Повiтряно-крапельний та фекально-оральнийB: Повiтряно-крапельнийC: Фекально-оральнийD: ТрансмiсивнийE: Вертикальний

Кафедральні

956

Діагноз (Вірусна діарея) формулюється на основі:

A: Клiнiко-епiдемiологiчних даних з урахуванням лабораторного дослідженняB: Клiнiчних данихC: Результатів лабораторного дослідженняD: Епiдемiологiчних данихE: Тільки після лабораторного підтвердження

Кафедральні

957

Гемоколiт при ротавiруснiй дiареї:

A: Hе зустрiчаєтьсяB: Буває дуже рiдкоC: Буває частоD: Являється характерною ознакоюE: Зустрічається у хворих похилого віку

Кафедральні

958

В яку пору року спостерігається найбільше зростання ротавiрусних гастроентеритів?

A: Зимово-весняний перiодB: ВеснаC: Лiтньо-осiннiй перiодD: ОсiньE: Цiлий рік

Кафедральні

Вiруснi енцефалiти (30)

Код

Питання

Відповіді

Тип питання

1005

Сезоннiсть клiщового енцефалiту:

A: Весняно-лiтняB: ВiдсутняC: ОсiнняD: Осiньо-зимоваE: Зимово-весняна

Кафедральні

1006

Iмунiтет при клiщовому енцефалiтi:

A: Тривалий, стiйкий, типоспецифiчнийB: ВiдсутнiйC: Короткочасний, типоспецифiчнийD: Тривалий, стiйкий, загальнийE: Нестійкий, типоспецифiчний

Кафедральні

1007

Збудник клiщового енцефалiту:

A: ФлавовiрусB: АденовiрусC: СтафiлококD: РабдовiрусE: Пікорнавірус

Кафедральні

1008

Механiзм зараження людини схiдним варiантом клiщового енцефалiту:

A: ТрансмісивнийB: АліментарнийC: АерогеннийD: Через рануE: Вертикальний

Кафедральні

1009

Основний i додатковий резервуари вiрусу клiщового енцефалiту та його переносники?

A: КлiщiB: Зайці, борсуки, вовки, миші, щуриC: Прiсноводнi риби, ракиD: МухиE: Воші

Кафедральні

1010

Механiзм зараження людини захiдним варiантом клiщового енцефалiту:

A: ТрансмiсивнийB: АерогеннийC: Через рануD: ВертикальнийE: Парентеральний

Кафедральні

1011

Переносники японського енцефалiту:

A: КомарiB: КлiщiC: СлiпнiD: КлопиE: Воші

Кафедральні

1012

Якi з перерахованих клiнiчних форм не характернi для клiщового енцефалiту:

A: СептичнаB: ГарячковаC: МенiнгеальнаD: ПолiомiєлiтнаE: Полiрадикулоневротна

Кафедральні

1013

Якi клiнiчнi ознаки,не характернi для менiнгеальної форми клiщового енцефалiту?

A: ДiареяB: Головний бiль, загальна гiперестезiяC: Багаторазове блюванняD: Свiтлофобiя,бiль в очахE: Ригiднiсть м’язів потилицi, позитивнi симптоми Кернiга, Брудзинського

Кафедральні

1014

При ураженні якого вiддiлу нервової системи розвивається полiомiєлiтний синдром кліщового енцефаліту?

A: Сіра речовина спинного мозкуB: Підкірка головного мозкуC: Кора головного мозкуD: Довгастий мозокE: Біла речовина спинного мозку

Кафедральні

1015

Основний метод дiагностики клiщового енцефалiту:

A: ВiрусологiчнийB: БіологічнийC: ЕлектроенцефалографiчнийD: Алергiчний (внутрiшньошкiрна проба з алергеном)E: Бактеріологічний

Кафедральні

1016

Механiзм проникнення вiрусу в ЦHС при японському енцефалiтi:

A: ПериневральнийB: ГематогеннийC: Як гематогенно так i периневральноD: Вірус не проникає через ГЕБE: Лімфогенно

Кафедральні

1017

Основнi клiнiчнi симптоми японського енцефалiту за виключенням:

A: Бульбарнi порушення (порушення ковтання, мови)B: ГарячкаC: Головний бiль, оглушенiсть, втрата свiдомостiD: Судоми, парези, паралiчi (спастичнi i в’ялі)E: Гіперемія шкіри обличчя, шиї, ін’єкція судин склер

Кафедральні

1018

Hаслiдки японського енцефалiту за виключенням:

A: В основному повне видужанняB: Часто летальний наслідокC: Стійке зниження інтелектуD: Стійкі паралічіE: Розлади мови і слуху

Кафедральні

1019

Вакцина проти клiщового енцефалiту:

A: Iнактивована формалiномB: HемаєC: Жива ослабленаD: МолекулярнаE: Хімічна

Кафедральні

1020

Фактори передачi клiщового енцефалiту людинi:

A: КлiщiB: Козяче молокоC: М’ясо птицiD: Качині яйцяE: Воші

Кафедральні

1021

Строки iзоляцiї контактних осiб при клiщовому енцефалiтi (днiв):

A: Hе iзолюютьсяB: 2C: 5D: 7E: 15

Кафедральні

1022

Тривалiсть збереження збудника клiщового енцефалiту в органiзмi клiща:

A: Протягом всього життяB: ТижденьC: До мiсяцяD: Кiлька годинE: Лiтнiй сезон

Кафедральні

1023

Тривалiсть першої лихоманкової хвилi при клiщовому енцефалiтi з двохвильовим перебiгом:

A: 3-7 днiвB: Кiлька годинC: 2-3 тижнiD: Кiлька мiсяцiвE: Одну добу

Кафедральні

1024

Якi паралiчi характерні при клiщовому енцефалiтi?

A: Спастичнi i в’яліB: СпастичнiC: В’яліD: Паралічі не розвиваютьсяE: Дуже рідко в’ялі

Кафедральні

1025

Якi наслiдки хронiчних форм клiщового енцефалiту?

A: Видужання з залишковими явищамиB: Повне видужанняC: Смерть хворогоD: Торпiдний перебiг – десятки рокiвE: Розумова відсталість

Кафедральні

1026

Чи характерний геморагiчний синдром для японського енцефалiту?

A: Точкові крововиливи у внутрішні органиB: ТакC: HiD: Iнколи може бутиE: Зустрічається рідко

Кафедральні

1027

Клiнiчнi ознаки, якi нехарактернi для полiенцефаломiєлiтної форми клiщового енцефалiту:

A: Кашель, катаральнi явищаB: Бiль по ходу нерваC: ПарестезiїD: Розлад чутливостi в дистальних вiддiлах кiнцiвокE: Позитивний симптом Ласега

Кафедральні

1028

Чи буває хронiчна форма клiщового енцефалiту?

A: ТакB: HiC: Може бути затяжнаD: Зустрічається тільки у дорослихE: Тільки при поліомієлітоподібній формі

Кафедральні

2231

Для специфічної профілактики виникнення кліщового енцефаліту особам, що прибули в зону підвищеного ризику захворювання, доцільно проводити:

A: Введення імуноглобуліну з високим титром антитіл до вірусуB: Проведення само- і взаємооглядів з метою видалення кліщів (кожні 2 години)C: Використання протикліщового одягу (костюм Жукової)D: Застосування протикліщових репелентівE: Не вживати сире коров’яче або козяче молоко

Крок-2

2277

Чоловік М., 25 років, перебуває в клініці інфекційних хвороб з підозрою на вірусний енцефаліт. Ввечері на тлі гарячкового стану виникла збудженість – не може лежати у ліжку, намагається втекти від уявної небезпеки. З’явилася безпредметна тривога. Хворий дезорієнтований у місці, часі. Не осмислює ситуації, у якій перебуває. Викрикує, що на шкірі якісь предмети, гонить геть фантастичних істот. Ваш попередній діагноз?

A: Інфекційний психозB: Судинний психозC: Симптоматичний психозD: Фебрильна шизофреніяE: Органічний психоз

Крок-3

2292

В хворої 34 років, яка захворіла гостро, виявлено розбіжну косоокість, виражені вегетативні порушення (сальне обличчя, загальний гіпергідроз). Сонлива, загальмована. При спробі розбудити – скаржиться на двоїння в очах. Діагноз?

A: Гострий епідемічний енцефалітB: Дискуляторна енцефалопатіяC: Хвороба ЛаймаD: Серозний менінгітE: Менінгополіневрит Баннварта

Крок-3

2420

Хворий 47 р. Скарги на біль голови, в очних яблуках, блювання, лихоманку. Свідомість збережена, збуджений, температура 38,9°С. Виражені сенсорні менінгіальні синдроми, симптом Керніга. Сухожилкові і черевні рефлекси збережені, пригнічені. Функція черепних нервів не порушена. В лікворі – лімфоцитарний цитоз. Діагноз?

A: Гострий вірусний менінгітB: МенінгізмC: Субарахноідальний крововиливD: Менінгококовий менінгітE: Туберкульозний менінгіт.

Крок-3

2465

Хворий, 22 років, захворів гостро. На фоні гарячки 38,2°С з’явились головний біль, неодноразове блювання, нюхові та смакові галюцинації. Швидко приєднались менінгеальний симптомокомплекс, пірамідні парези. Розвинувся генералізований епілептичний напад та коматозний стан. В лікворі – змішаний лїмфоцитоз, ксантохромія, поодинокі еритроцити. Діагноз?

A: Герпетичний енцефалітB: Субдуральна емпіємаC: Абсцес мозкуD: Пухлина мозкуE: Енцефалопатія

Крок-3

2471

Хвора 35 років звернувся зі скаргами на головний біль, що виник зненацька, як удар у голову, підвищення температури тіла до 40°С, сонливість, посмикування, які періодично виникають у різних м’язових групах. При огляді на шкірі правого плеча хворої сліди від кліща, який присмоктався раніше. Стан свідомості хворої – приглушення. В лікворі хворої висока кількість клітинних елементів, здебільшого лімфоцитів до 200 у куб.мм. Тиждень тому хвора була у відрядженні на Далекому Сході . Ваш діагноз?

A: Кліщовий енцефалітB: Субарахноїдальний крововиливC: МігреньD: Церебральний арахноїдитE: Герметичний енцефаліт

Крок-3

Вiрусний гепатит D (42)

Код

Питання

Відповіді

Тип питання

396

Генез жовтяницi при вiрусних гепатитах:

A: Порушення кон’югації i екскрецiї бiлiрубiнуB: Посилений розпад еритроцитiвC: Порушення вiдтоку жовчi в кишкиD: Внутрішньопечінковий холестазE: Некроз купферовських клітин

Кафедральні

400

Рiвень уробiлiногену на висотi жовтяницi при вiрусних гепатитах:

A: ПідвищенийB: ВiдсутнiйC: ПониженийD: НепостійнийE: Хвилеподібний

Кафедральні

404

Прогностичне значення при вiрусних гепатитах наступних симптомів – (тахiкардiя, сонливiсть вдень, безсоння вночi, багаторазове блювання):

A: Являються грiзною ознакоюB: Hе мають прогностичного значенняC: Вказують на перелом протiкання хворобиD: Свідчать про перехід до хронічного перебігуE: Свідчать про рецидив

Кафедральні

408

Значення сверблячки при вiрусних гепатитах:

A: Вказує на розвиток холестатичної формиB: Вказує на розвиток фульмiнантної формиC: Вказує на порушення водно-електролiтного обмiнуD: Вказує на розвиток цирозуE: Вказує на розвиток ниркової недостатності

Кафедральні

412

Коли буває ахолiчним кал?

A: Жовч не попадає в кишкиB: При гемолiзi еритроцитiвC: Має мiсце гiпербiлiрубiнемiяD: Має мiсце обтюрація жовчних протоківE: Має мiсце запалення жовчного міхура

Кафедральні

416

Малий розмiр печiнки на фонi виражених симптомiв iнтоксикацiї при вiрусних гепатитах:

A: Грiзна ознака, яка вказує на тяжкий перебiгB: Hе має значенняC: Вказує на хронiзацiю процесуD: Вказує на рецидивE: Вказує на близьке поліпшення

Кафедральні

420

Який вид жовтяницi має мiсце при наступних лабораторних даних? Загальний бiлiрубiн -176 мкм/л, прямий — 144 мкм/л, АлАТ – 6,98, тимолова проба – 14 од.

A: Вiрусний гепатитB: Механiчна жовтяницяC: Синдром Дабiна-ДжонсонаD: Гемолiтична жовтяницяE: Токсичний гепатит

Кафедральні

424

Якi лабораторнi данi при вiрусному гепатитi?

A: Заг. бiлiрубiн – 156 мкм/л, прямий – 124 мкм/л, АлАТ — 8,97, тимолова проба – 12 од.B: Заг. бiлiрубiн – 8.8 мкм/л, АлАТ – 0,79, тимолова проба – 4 од.C: Заг. бiлiрубiн – 388 мкм/л, прямий – 300 мкм/л, АлАТ — 1,5, тимолова проба – 6 од.D: Заг. бiлiрубiн – 120 мкм/л, непрямий – 110 мкм/л, тимолова проба – 5 од., АлАТ – 0,9E: Заг. бiлiрубiн – 28 мкм/л, прямий – 14 мкм/л, тимолова проба – 4 од., АлАТ – 3

Кафедральні

428

Виберіть необхідну терапію для лікування тяжкої форми вірусного гепатиту (можливий перехід в кому):

A: Дезінтоксикація, преднізолон – 120-160 мг на добу, контрикалB: Режим, дієта, симптоматичне лікуванняC: Дезінтоксикація, карсил, відвар жовчогінних трав, спленінD: Дезінтоксикація, спазмолiтики, карсил, відвар жовчогінних травE: Дезінтоксикація, цирукал, креон, мотиліум

Кафедральні

432

Який бiохiмiчний показник вказує на бiлiарний цироз печінки?

A: Підвищення лужної фосфатазиB: Підвищення кон’югованого бiлiрубiнуC: Зниження альбумінуD: Підвищення активності трансамiназE: Підвищення альфа-глобулiнiв

Кафедральні

436Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст