тесты бейорганм химия 180

“Бейорганикалык химия” пәнінен

Күрделілік деңгейі

Сұрақ

Бөлім

A(дұрыс)

B(дұрыс)

C(дұрыс)

D

E

F

G

H

1

2

Сульфид қосылыстары түрінде кездесетін элементтер?

13

мышьяк

сурьма

висмут

сутегі

күкірт

гелий

оттегі

бериллий

2

3

Ковалентті байланыспен байланысқан қатты кристалды заттардың формуласы?

12

BN

AlN

Si3N4

Н2О

SiO2

H2SO4

SO3

Cr2O3

3

3

Азот монооксидінің қасиеті?

14

термодинамикалық тұрақсыз

тұз түзбейтін оксид

тотығу тотықсыздану қасиет көрсетеді

металдық

қышқыл қалдықтары мен металл атомдарынан тұрады

сутегі атомдарынан тұрады

термодинамикалық тұрақты

тұз түзетін гидрооксид

4

2

Азот тектес қосылыс

14

тимин

цитозин

аденин и гуанин

калий хлориді

азот қышқылы

адалин

газ

тиминин

5

1

Фосфор қандай түсте болуы мүмкін?

15

ақ

қызыл

қара

жасыл

көк күлгін

алқызыл

қоңыр

сұр

6

3

Қандай элементтер тұз түзуші фосфидтерді түзеді?

15

сілтілік металлдар

сілтілік жер металлдар

магний

негіз

қышқылдар

оксидтер

сутегі және оттегі

кальций

7

2

Қандай элементтер ковалентті фосфидтер түзеді?

15

3А топшасы

4А топшасы

бериллий

7 А топшасы

сутегі

темір

1 А топшасы

күкірт, темір

8

3

Ортофосфор қышқылы гидрооксидтермен, карбонаттармен және кейбір металдармен әрекеттескенде қандай зат түзеді?

15

дегидроортофосфаттар

гидроортофосфаттар

ортофосфаттар

калий сульфаты

дегидрокарбонаттар

преципитат

суперфосфат

калий фосфаты

9

3

Көміртекпен тотықсыздандыра отырып қандай оксидтерден мышьяк, сурьма және висмут алады?

15

As2O3

Sb2O3

Bi2O3

MgO

Al2O3

O2

O3

Fe(OH)2

10

2

Мышьяк топшасының бинарлы қосылыстары?

14

арсенидтер

стибидтер

висмутиттер

фосфиттар

карбонаттар

амфотерлі оксидтер

азотты тыңайтқыштар

қышқылдар

11

1

Қандай элементтер 6 А топшасының құрамына кіреді?

13

оттегі

күкірт, селен

теллур, полоний

бром, йод

астат

франций

мышьяк

сурьма

12

1

Күкірт элементінен қандай минералдар алынады?

12

сульфидтер

сульфаттар

табиғи (таза) күкірт

силикаттар

алтаит

табиғи (таза )теллур

уран кендері

фосфаттар

13

2

Оттегіге қандай гибридтелу түрлері тән?

12

sp

sp2

sp3

sp2d

sp3d

sp3d2

sp2d3

Spd

14

1

Сутек ковалентті полярлы байланыстың қай түрін түзеді?

9

Si –H

C-H

P-H

F- CI

O- F

N – H

K –H

B- H

15

3

Этилендиаминтетраацетат ионының лигандасына сипаттама

8

4 донорлы О

2 донорлы N

5хелатты цикл

1 донорлы О атомы

1 хелатты цикл

6 донорлыN

күрделі құрылымды

3 донорлы атом

16

2

Сутектің басқа бейметалдармен әрекеттесу реакциясы қандай жағдайда жүреді?

10

жоғары температурада

катализатор қатысында

белсендірілген реакциялық қоспаның сәулеленуі кезіндеСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст