тести з історії науки і техніки

1.До якої групи законів відносяться закони розвитку науки?

а ) приватним;

б) загальним для великих груп явищ;

в) універсальним.

2. Вкажіть хронологічні рамки періоду поширення простих знарядь праці:

а ) IV тис. до н.е. — V ст. н.е.;

б) V — XV ст.;

в) XV — XVIII ст.;

г) XVIII — XIX ст.

3. Неолітична революція проявилася:

а ) у винаході лука і стріл;

б) у поширенні еоліта;

в) у появі водяного двигуна;

г) в появі складних знарядь праці;

д) у використанні заліза.

4. Назвіть найбільш поширені способи отримання знарядь праці з металів при рабовласницькому ладі:

а ) точіння;

б) зварювання;

в) лиття;

г) прокатка ;

д) ковка.

5. Хто з античних учених — механіків вперше вжив термін « автомат» ?

а ) Ктесібій;

б) Герон;

в) Аристотель;

г) Вітрувій;

д) Папп.

6. Які елементи машин застосовувалися в рабовласницькому суспільстві?

а ) вали;

б) черв’ячні передачі;

в) парові двигуни;

г) турбіни;

д) вітряні двигуни.

7. Назвіть імена відомих середньовічних алхіміків:

а ) Фома Аквінський;

б) Альберт Великий;

в) Ансельм Кентерберійський;

г) П’єр Абельяр.

8. В якому столітті в Європі виникли перші університети?

а ) X в .;

б) XI в.;

в) XII в.;

г) XIII в.

9. Виникнення світських шкіл і перших університетів стало можливим на основі :

а ) розвитку схоластики ;

б) появи друкарства

в) формування міського укладу життя;

г) поширення праць А. Августина і А. Кентерберійського ;

д) поширення праць М. Капели та І. Севільського .

10. Перерахуйте найбільш важливі відкриття та винаходи Середньовіччя :

а ) ткацький верстат;

б) маятниковий годинник ;

в) папір;

г) книгодрукування ;

д) порох ;

е) компас.

11. Кого вважають основоположником досвідченого природознавства ?

а ) Галілея ;

б) Кеплера ;

в) Бруно ;

г) Торичелли ;

д) Бекона .

12. Кому належить заслуга будівлі першої в Європі обсерваторії ?

а ) Кеплеру ;

б) Браге ;

в) Бруно ;

г) Копернику .

13. З іменами яких учених пов’язаний розвиток гідравліки ?

а ) Лейбніца ;

б) Ньютона ;

в) Паскаля ;

г) Торичелли ;

д) Франкліна .

14. У якому столітті з’явився термін « інженер » ?

а ) XIV ;

б) XV ;

в) XVI ;

г) XVII .

15. Винахідником регенеративної відбивної печі є :

а ) Аносов ;

б) Бессемер ;

в) Коулс ;

г) Мартен ;

д) Девіл ;

е) Деві .

16. Розвиток якої галузі математики пов’язане з ім’ям Гаусса ?

а ) теорії комплексних чисел;

б) неевклідової геометрії ;

в) нарисної геометрії ;

г) векторного аналізу;

д) теорії ймовірностей.

17. Які найбільш важливі відкриття відбулися в XIX в . в галузі хімії ?

а) виникнення спектрального аналізу;

б) виникнення вчення про атомно — молекулярному будову речовини ;

в ) виникнення теорії будови органічних речовин;

г) відкриття закону збереження і перетворення енергії;

д) синтез перших органічних речовин;

е) синтез перших полімерних матеріалів;

ж) відкриття фотохімічних процесів .

18. Хто є винахідником телефону?

а ) Морзе ;

б) Хьюз ;

в) Шилінг ;

г) Марконі ;

д) Піроцький ;

е) Белл .

19. Який з розділів фізики використовувався при проектуванні машинної техніки кінця XIX —

початку XX в . ?

а ) статика ;

б) теплотехніка ;

в) електротехніка ;

г) радіофізика ;

д) електроніка ;

е) акустика.

20. Першим вищим технічним навчальним закладом в Росії був :

а ) Гірський інститут;

б) Лісовий інститут ;

в) Інститут інженерів шляхів сполучення ;

г) Технологічний інститут .

Внимание, только СЕГОДНЯ!