тести з маркетингу — копия

Тести з маркетингу

1. Комплекс маркетингу-мікс включає в себе?

а. управління підприємством

б. сукупність інструментів (товар, ціна, збут, просування)

в. вибір умов реалізації товару

г. всі відповіді вірні

д. правильної відповіді немає.

2. Стратегія, побудована на припущенні, що споживачі будуть купувати товари (послуги) тільки найвищої якості, відповідає маркетинговій концепції?

а. вдосконалення виробництва

б. сучасного маркетингу

в. удосконалення товару

г. всі відповіді вірні

д. правильної відповіді немає

3. Підприємству необхідно оцінити у відсотках ту частину відвідувачів магазину, які зробили покупки. Який метод дослідження доцільно використовувати?

а. спостереження

б. опитування

в. експеримент

г. всі відповіді вірні

д. правильної відповіді немає

4. Відомий виробник електроніки, який здобув своє ім’я завдяки застосуванню нових технологій у виробництві телевізорів, вирішив використовувати свою марку для відеокамер, музичних центрів, цифрових фотоапаратів тощо. Яку асортиментну стратегію тут застосовано?

а. Скорочення асортименту

б. Звуження асортименту

в. Підтримка марок

г. Поглиблення асортименту

5. Мережа закладів швидкого харчування має намір завоювати значну частку ринку. Але для цього треба «привчати» потенційних відвідувачів до меню, послуг тощо. Якою ціновою стратегією доцільно скористатися?

а. Глибоке проникнення на ринок

б. «Зняття вершків»

в. Нейтральна стратегія

6. Підприємство-виробник меблів надає знижки будь-якому посереднику, який бере на себе організацію та витрати з вивезення готової продукції з території виробника. Яку з ключових функцій учасника каналу розподілу виконуватиме посередник?

а. Фізичний розподіл

б. Контакт

в. Просування

г. Фінансування

д. Інформація

ж. Адаптація

7. Дослідження ринку (в цілому) потрібно для того, щоб:

а. виявити тенденції ринку;

б. спрогнозувати майбутнє ринку;

в. скласти план заходів компанії на майбутнє;

г. внести оперативні зміни до комунікаційної політики компанії;

д. варіанти а), б), в), г);

е. варіанти а), б), в).

8. Основними способами стимулювання покупців є:

а. збільшення витрат на рекламу;

б. збільшення каналів розподілу товарів;

в. використання знижок, купонів та лотерей;

г. розширення логістичних операцій.

9. Призначення маркетингових досліджень полягає, насамперед, в тому, щоб:

а. забезпечити прибуткову діяльність фірми;

б. визначити діяльності та долати проблеми в процесі досягнення цієї мети;

в. постійно поповнювати інформацію, потрібну для ефективної роботи структурних підрозділів фірми;

г. гарантувати стійкість фірми за умов жорсткої конкуренції;

д. визначати обсяг бюджету витрат на маркетинг.

10. Вказати правильний варіант послідовності процесу маркетингового дослідження:

а. практичний збір інформації;

б. визначення мети і завдань досліджень;

в. вибір джерел та засобів інформації;

г. зведення результатів, підсумків та надання пропозицій;

д. обробка і аналіз фактично зібраної інформації.

Внимание, только СЕГОДНЯ!