тести для рект. контрольної

Тестові завдання з дисципліни

«Внутрішньополітичний розвиток країн світу»

для студентів ІІІ курсу факультету міжнародних відносин

* 3.Фрейд вважав, що джерелом політичних конфліктів є:

@) соціально-психологічна природа людини;

) існуюча в суспільстві система економічних, політичних, соціальних і духовних відношень;

) влада, матеріальні блага і соціально-психологічна природа людини;

) наслідок обмеження або неповного задоволення потреб, які визначають сутність людської особистості.

* Збройні конфлікти між народами розглядали як пережиток «варварської епохи»:

@) Монтеск’є;

@) Дідро;

) Мальтуса;

@) Руссо;

@) Вольтера;

) Бекона.

* Класова боротьба це:

) специфічна форма збройної боротьби за владу, яка спирається на військових;

) найвища форма страйкового руху. Він проявляється в колективній відмові страйкарів продовжувати роботу аж до задоволення їхніх політичних вимог;

@) боротьба між класами, інтересами, інтереси яких не збігаються або суперечать одні одним;

) збройний виступ ворожих державній владі сил, спрямований на захоплення влади;

) ненасильницький виступ якоїсь соціальної групи чи партії проти суспільно-політичного порядку, проти існуючих соціальних норм.

* Хто з перелічених осіб не був лідером комуністичного руху:

)Н. Чаушеску;

) Й. Сталін;

) Мао Дзедун ;

@) В. Гавел.

*Назвіть країну, яка належить до “ядерного клубу”:

)ФРН;

)Японія;

)Україна;

)Китай;

*На скільки окупаційних зон була поділена Німеччина:

)2;

)4;

)3;

)5;

)6.

*Назвіть постійних членів Ради Безпеки ООН:

)Росія;

)Китай;

)Італія;

)Японія;

)США.

*З якого року України являється членом ООН:

)1937;

)1945;

)1953;

)1962;

)1991.

*Тегеранська конференція трьох союзницьких держав у Другій світовій війні — СРСР, Великої Британії і США відбулася:

)наприкінці 1943 р. вона прийняла рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про створення у Німеччині зони окупації 4-х держав. Делегація СРСР обіцяла оголосити війну Японії після розгрому Німеччини;

)на початку 1944 року і прийняла рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про демілітаризацію та про денацифікацію Німеччини, про західні кордони Польщі;

)наприкінці 1943 р вона прийняла Декларацію про спільні дії у війні проти Німеччини і післявоєнне співробітництво 3-х держав,

)прийняла рішення про відкриття Другого фронту в Європі та про повоєнні кордони Польщі. Делегація СРСР обіцяла оголосити війну Японії після розгрому Німеччини.

*Яке твердження є правильним:

)у 1943 р. відбулося відкриття Другого фронту у Європі;

)відбулася Курська битва;

)у 1943 р. англо-американські війська звільнили Північну Африку, захопили о. Сицилія, а Італія підписала Акт про капітуляцію;

)у 1943 р. відбулася Кримська конференція голів урядів Великої Британії, СРСР і США.

* Засновником світської політичної науки епохи Відродження був:

) Гольбах;

) Монтеск’є;

@ ) Макіавеллі;

) Дідро.

* При якій формі правління уряд несе колективну відповідальність перед парламентом за свою діяльність, тобто парламент має право виражати вотум недовіри уряду, що має наслідком його відставку?

) президентська;

@) парламентська;

) змішана;

) монархічна.

* Назвіть мислителя, який вперше в Німеччині приступив до систематизованого обґрунтування лібералізму:

) І. Фіхте;

) К. Маркс;

) Г. Гегель;

@ ) І. Кант.

* Міжнародна політична організація ООН є

@ ) глобальна;

) регіональна;

) субрегіональна;

) групова.

* Формаційний підхід до історії розвитку людства, це:

) це підхід в якому при розгляді історичного і політичного процесу виходять з формалізації відносин між індивідами;

) це підхід, що за основу бере дослідження тільки західних вчених;

) це підхід, що виходить з реалізації загальнолюдських цінностей і інтересу;

@ ) це класовий підхід до оцінки якості політичної системи.

* Ідейно-теоретична й суспільно-політична теорія, в основу якої покладено заперечення інституціонального, насамперед державного, управління суспільством:

@ ) анархізм;

) панславізм;

) неомеркантилізм;

) популізм.

* Скажімо, існують суперечності, пов’язані з поглядами на питання власності (приватна чи колективн), державного устрою (президентська чи парламентська республіка, диктатура чи монархія і т.д.). Який це вид суперечностей:

) антагоністичний;

) соціально-побутовий;

@ ) основний;

) внутрішній.

* В який з наданих блоків входять елементами ті інститути, групи, в діяльності яких політика є суттєвою притаманною внутрішньою ознакою:

@ ) блок політичної організації;

) блок політичних відносин;

) блок регіональних відносин;

) блок політичних і правових норм;

* Міжнародна політична організація ОАД (Організація американських держа) є

) глобальна;

) міжконтинентальна;

@ ) регіональна;

) групова.

* Держава, в якій народ повністю усунуто від важелів формування державної влади, коли адміністративне управління здійснюється на засадах всевладдя:

) демократична;

) анархізм;

) авторитарна;

@ ) тоталітарна.

* При якій формі правління президент не несе відповідальності за діяльність уряду, проте останній несе відповідальність за правові акти держави?

) президентська;

) представницька;

) парламентська;

@ ) змішана.

* Крайня форма націоналізму, яка проповідує національну виключність і зневагу до інших націй – це:

@ ) шовінізм;

) нацизм;

) анархізм;

) фашизм.

* При конституційній монархії законодавча влада належить:

) кабінету міністрів;

) монарху;

@) парламенту;

) уряду.

* При якій формі правління президент виступає главою держави і главою виконавчої влади, а уряд відповідальний перед президентом за свою діяльність?

@) президентська;

) змішана;

) парламентська;

) президентсько-парламентська.

* Міжнародна політична організація СЕАТО є

) глобальна;

) локальна;

) регіональна;

@ ) групова.

* Міжнародна політична організація ЛАД ( Ліга арабських держа) є

) глобальна;

@ ) регіональна;

) локальна;

) групова.

* Автором патріархальної теорії походження держави був:

) Спенсер;

) Гоббс;

@ ) Арістотель;

) Платон;

) Маркс.

* Автором органічної теорії походження держави був:

) Платон;

) Гоббс;

) Арістотель;

@) Спенсер;

) Маркс.

* Автором конвенційнаї теорії походження держави був:

) Платон;

) Маркс;

) Спенсер;

@) Гоббс;

) Арістотель.

* Теорією насильства пояснює походження держави:

) Спенсер;

) Гоббс;

) Платон;

) Арістотель;

@) Гумплович.

* Монархії можуть бути:

@) абсолютна;

@) необмежена;

@) обмежена;

@) парламентська;

) федеральна;

@) дуалістична.

* К.Маркс, Р.Дарендорф та М.Дюверже вважали, що джерелом політичних конфліктів є:

) наслідок обмеження або неповного задоволення потреб, які визначають сутність людської особистості;

) соціально-психологічна природа людини;

) влада, матеріальні блага і соціально-психологічна природа людини;

@) існуюча в суспільстві система економічних, політичних, соціальних і духовних відношень.

* Дж. Бертон та К. Ледерер вважали, що джерелом політичних конфліктів є:

) влада, матеріальні блага і соціально-психологічна природа людини;

) існуюча в суспільстві система економічних, політичних, соціальних і духовних відношень;

@) наслідок обмеження або неповного задоволення потреб, які визначають сутність людської особистості;

) соціально-психологічна природа людини.

*Організація Варшавського Договору утворилася:

)1949 р.;

)1954 р.;

@)1955 р.;

)1956 р.

*Глобалізація, яка охопила всі держави, в тому числі і Україну, це:

)процесом регіональної інтеграції різних світових держав з метою контролю над глобальним соціальним простором;

@)об’єктивним, природним процесом становлення єдиної загальнопланетної техносфери і цілісного світового господарства;

)процес створення єдиного світового господарського комплексу, який є результатом усвідомлення загальної долі людства.

*Основна маса населення в постіндустріальному суспільстві зайнята в:

)аграрній сфері;

)ремеслі;

@)сфері послуг;

)промисловості.

*Основні підсумки Другої світової війни підведені на:

)Сан-Франциській конференції;

)Московській конференції;

@)Потсдамській конференції;

)Ялтинській конференції.

*Ознаки якого виду монархії названо, коли монарх особисто формує склад уряду, яким керує сам або через призначеного прем’єр-міністра (тобто очолює виконавчу владу), але втрачає владу законодавчу, що переходить до виборного представницького органу – парламенту:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст