тести ФСБ3

31. Основними напрямками діяльності Агентства з питань банкрутства й Фонду державного майна є:

а) проведення державної політики з попередження банкрутства;

б) забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника;

в) забезпечення умов реалізації процедур визнання боржника банкрутом;

г) всі перераховані вище відповіді вірні;

д) всі перераховані вище відповіді не вірні.

32. Арбітражний керуючий — де:

а) фізична особа, що має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, і діє за умови затвердження його кандидатури господарчим судом;

б) фізична особа з вищою юридичною або економічною освітою, що не є зацікавленою з боку боржника або кредиторів і має ліцензію арбітражного керуючого; виконує функції з контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника;

в) фізична особа, що організовує здійснення санації боржника відповідно до рішення господарчого суду;

г) фізична особа, що відповідно до рішення господарчого суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, і забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому законом порядку.

33. Розпорядник майна — це:

а) фізична особа, що має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, і діє за умови затвердження його кандидатури господарчим судом;

б) фізична особа з вищою юридичною або економічною освітою, що не є зацікавленою з боку боржника або кредиторів і має ліцензію арбітражного керуючого; виконує функції з контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника;

в) фізична особа, що організовує здійснення санації боржника відповідно до рішення господарчого суду;

г) фізична особа, що відповідно до рішення господарчого суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, і забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому законом порядку.

34. Керуючий санацією — це:

а) фізична особа, що має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, і діє за умови затвердження його кандидатури господарчим судом;

б) фізична особа з вищою юридичною або економічною освітою,

що не є зацікавленою з боку боржника або кредиторів і має ліцензію арбітражного керуючого; виконує функції з контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника;

в) фізична особа, що організовує здійснення санації боржника

відповідно до рішення господарчого суду;

г) фізична особа, що відповідно до рішення господарчого суду

організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, і забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому законом порядку.

35. Ліквідатор — це:

а) фізична особа, що має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, і діє за умови затвердження його кандидатури господарчим судом;

б) фізична особа з вищою юридичною або економічною освітою,

що не є зацікавленою з боку боржника або кредиторів і має ліцензію арбітражного керуючого; виконує функції з контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника;

в) фізична особа, що організовує здійснення санації боржника відповідно до рішення господарчого суду;

г) фізична особа, що відповідно до рішення господарчого суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, і забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому законом порядку.

36. До завдань Українського центру реструктуризації підприємств і розвитку приватного сектора входить:

а) проведення державної політики по попередженню банкрутства державних підприємств;

б) забезпечення реалізації проектів реструктуризації підприємств і розвитку приватного сектора;

в) забезпечення умов реалізації процедур визнання боржника банкрутом;

г) всі перераховані вище відповіді вірні;

д) всі перераховані вище відповіді не вірні.

37. Фонд державного майна здійснює:

а) організаційно-правову підтримку державних підприємств;

б) надання коштів приватизованим підприємствам;

в) надання пільгових кредитів акціонерним товариствам, частка держави в статутному фонді яких менша за 25%;

г) кредитує всі підприємства, які мають заборгованість перед бюджетом.

38. Функції законодавства про банкрутство повинні включати:

а) ліквідацію неплатоспроможних підприємств;

б) сприяння найбільш повному задоволенню претензій кредиторів;

в) створення умов для проведення санації підприємств, що мають резерви для успішної фінансово-господарської діяльності в майбутньому;

г) здійснення санаційних заходів.

39. Законодавчий акт про банкрутство 1992 року був спрямований на:

а) удосконалення законодавчої бази ліквідаційних процедур;

б) удосконалення законодавчої бази санаційних процедур;

в) сприяння найбільш повному задоволенню претензій кредиторів;

г) створення законодавчої бази реорганізаційних процедур.

40. Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під банкрутством розуміють:

а) пов’язану з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк висунуті до нього кредиторами вимоги й виконати зобов’язання перед бюджетом;

б) нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їхньої сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов’язання зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше, як через поновлення платоспроможності;

в) визнану господарчим судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури;

г) можливість провести реструктуризацію підприємства шляхом одного з обговорених законом способів.

41. Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом» 2000 р. під неплатоспроможністю розуміють:

а) пов’язану з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк пред’явлені до нього кредиторами вимоги й виконати зобов’язання перед бюджетом;

б) нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їхньої сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов’язання зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше, як через поновлення платоспроможності;

в) визнану господарчим судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури;

г) можливість провести реструктуризацію підприємства шляхом одного з обговорених законом способів.

43. Справа про банкрутство порушується за заявою:

а) органів податкової служби;

б) кредиторів боржника;

в) контрольно-ревізійної служби;

г) працівників підприємства;

д) всі відповіді вірні.

44. Підготовче засідання арбітражного суду повинно відбутися:

а) не пізніше, ніж на 60-й день від дня прийняття заяви;

б) не раніше, ніж на 60-й день від дня прийняття заяви;

в) не пізніше, ніж на 30-й день від дня прийняття заяви;

г) не раніше, ніж на 30-й день від дня прийняття заяви;

д) всі відповіді не вірні.

45. Попереднє засідання арбітражного суду повинно відбутися:

а) не пізніше, ніж через 3 місяці від дня прийняття заяви;

б) не раніше, ніж на 60-й день від дня прийняття заяви;

в) не пізніше, ніж через 3 місяці після підготовчого засідання суду:

г) не пізніше, ніж на 30-й день від дня прийняття заяви;

д) всі відповіді не вірні.

46. Ліквідація — це:

а) припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного судом банкрутом, з метою здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів шляхом продажу майна боржника;.

б) система заходів з нагляду й контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження й ефективного використання майнових активів боржника й проведення аналізу його фінансового становища;

в) домовленість між боржником і кредитором (групою кредиторів) про пролонгацію строків сплати платежів або про скорочення чи припинення (прощення боргів) зобов’язань за згодою сторін;

г) система заходів, здійснюваних під час виробництва в справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу й (або) зміна організаційно-правової й виробничої структури боржника.

47. Строк ліквідаційної процедури:

а) не повинен бути меншим за 1 рік;

б) не повинен перевищувати 12 місяців;

в) не може перевищувати 6 місяців;

г) повинен бути більшим за 3 місяці.

48. Розпорядження майном — це:

а) припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного судом банкрутом, з метою здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів шляхом продажу майна боржника;

б) система заходів з нагляду й контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження й ефективного використання майнових активів боржника й проведення аналізу його фінансового становища;

в) домовленість між боржником і кредитором (групою кредиторів) про пролонгацію строків сплати платежів або про скорочення чи припинення (прощення боргів) зобов’язань за згодою сторін;

г) система заходів, здійснюваних під час виробництва в справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу й (або) зміна організаційно-правової й виробничої структури боржника.

49. Мирова угода — це:

а) припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного судом банкрутом, з метою здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів шляхом продажу майна боржника;.

б) система заходів з нагляду й контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження й ефективного використання майнових активів боржника й проведення аналізу його фінансового становища.;

в) домовленість між боржником і кредитором (групою кредиторів) про пролонгацію строків сплати платежів або про скорочення або припинення (прощення боргів) зобов’язань за згодою сторін;

г) система заходів, здійснюваних під час виробництва в справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу й (або) зміна організаційно-правової й виробничої структури боржника.

50. Санація — це:

а) припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного судом банкрутом, з метою здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів шляхом продажу майна боржника;

б) система заходів з нагляду й контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження й ефективного використання майнових активів боржника й проведення аналізу його фінансового становища;

в) домовленість між боржником і кредитором (групою кредиторів) про пролонгацію строків сплати платежів або про скорочення або припинення (прощення боргів) зобов’язань за згодою сторін;

г) система заходів, здійснюваних під час виробництва в справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу й (або) зміна організаційно-правової й виробничої структури боржника.

51. Прихована стадія банкрутства характеризується:

а) зниженням прибутковості підприємства, збільшенням зобов’язань;

б) появою ранніх ознак банкрутства;

в) неможливістю оплачувати борги;

г) неможливістю відновити платоспроможність.

52. Стадія фінансової нестійкості банкрутства характеризується:

а) зниженням прибутковості підприємства, збільшенням зобов’язань;

б) появою ранніх ознак банкрутства;

в) неможливістю оплачувати борги;

г) неможливістю відновити платоспроможність.

53. Стадія явного банкрутства характеризується:

а) зниженням прибутковості підприємства, збільшенням зобов’язань;

б) появою ранніх ознак банкрутства;

в) неможливістю оплачувати борги;

г) неможливістю відновити платоспроможність.

54. Господарчий суд не має права застосовувати до боржника процедури:

а) реорганізаційні;

б) ліквідаційні;

в) гарантійні;

г) санаційні;

д) перераховані відповіді не вірні.

55. 3 моменту визнання боржника банкрутом:

а) зупиняється підприємницька діяльність боржника;

б) зупиняється нарахування пені й відсотків на всі види заборгованості банкрута;

в) фінансовий стан банкрута втрачає свою конфіденційність;

г) до ліквідаційної комісії переходять всі майнові права й обов’язки банкрута;

д) всі відповіді вірні.

88. Добровільна ліквідація — це:

а) процедуру ліквідації неплатоспроможного підприємства, що здійснюється позасудовими органами на основі рішення

власників або договору, складеного між власниками даного підприємства й кредиторами під контролем останніх;

б) процедуру ліквідації неплатоспроможного підприємства, що здійснюється за рішенням господарчого суду (як правило, у процесі порушення справи про банкрутство);

в) поновлення ефективної діяльності в довгостроковому періоді;

г) поновлення ефективної діяльності в короткостроковому періоді;

д) всі відповіді не вірні.

89. Примусова ліквідація — це:

а) процедура ліквідації неплатоспроможного підприємства, що здійснюється позасудовими органами на основі рішення власників або договору, складеного між власниками даного підприємства й кредиторами під контролем останніх;

б) процедура ліквідації неплатоспроможного підприємства, що здійснюється за рішенням господарчого суду (як правило, у процесі порушення справи про банкрутство);

в) поновлення ефективної діяльності в довгостроковому періоді;

г) поновлення ефективної діяльності в короткостроковому періоді;

д) всі відповіді не вірні.