тести ОЕФ

ОЕФ

1.Різницею між роздрібною та оптовою ціною є:

1) товарообіг;

2) рентабельність;

* 3) торгові надбавки;

4)витрати обігу аптеки;

5)товарні запаси;

2. Збільшення в продажу питомої ваги лікарських засобів сприяє:

1) зменшенню розміру торгових надбавок;

* 2) збільшенню розміру торгових надбавок;

3) зменшенню рецептури;

4) зменшенню товарообігу;

5) збільшенню рецептури;

3. Термін зберігання в аптеці рецептів на наркотичні лікарські засоби в чистому вигляді становить:

* 1) 5 років;

2) 3 роки;

3) 1,5 року;

4) 6 років;

5) 10 років;

4. Укажіть документ,який регламентує санітарні вимоги до аптечних закладів:

* 1) наказ МОЗ України №117 від 30.06.1994 р.;

2) наказ МОЗ України №172 від 19.06.1996 р.;

3) наказ МОЗ України №275 від 15.05.2006 р.;

4) наказ МОЗ України №356 від 18.12.1997 р.;

5) наказ МОЗ України №44 від 16.03.1993 р.;

5. Який наказ МОЗ України регламентує перелік отруйних і сильнодіючих лікарських засобів , що підлягають предметно кількісному обліку:

1) №356 від 18.12.1997 р.;

2) №275 від 15.05.2006 р.;

3) №117 від 30.06.1994 р.;

4) №44 від 16.03.1993 р.;

* 5) №490 від 31.08.2007 р.;

6.Максемальна кількість етилового спирту в чистому вигляді,яка може бути виписана в одному рецепті безоплатно становить:

1)200,0;

2)250,0;

3) 50,0;

*4)100,0;

5)150,0;

7. Відпуск яких екстемпоральних лікарських форм треба контролювати:

1) дитячих;

*2)усіх лікарських форм;

3)що вміщують одурманюючі речовини;

4)що вміщують отруйні та наркотичні речовини;

5)ін’єкційних лікарських форм;

8. Для відпуску медичних товарів з аптеки в аптечний кіоск оформлюють:

1) вимогу;

2) рахунок-фактуру;

*3) накладну;

4) реєстр;

5) касову книгу;

9. Гумові килимки,оброблені дезінфекційним розчином, мають лежати перед входом у:

1) кабінет провізора-аналітика,мийну;

2) матеріальні кімнати;

3) кабінет завідувача аптеки;

4) торговий зал;

*5) асептичний блок,заготовчу (дефектарську), асистентську кімнати;

10. Інкасатор при собі повинен мати:

1) посвідчення особи, доручення банку;

2) відтиск печатки банку,посвідчення особи;

3) явочну картку;

* 4)посвідчення особи,подорожню сумку,явочну картку,доручення,відтиск печатки банку;

5) довідку з місця роботи;

11. Ліміт залишку готівки в касі аптеки затверджує:

*1)банк на підставі заявки-розрахунку аптеки;

2) адміністрація аптеки;

3) державна інспекція;

4) податкова інспекція;

5) місцеві органи влади;

12. Рух грошових коштів обліковують у касовій книзі:

1)щомісяця;

2) щокварталу;

* 3) щодня;

4) щотижня;

5) наприкінці року;

13. Щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день надається:

1) працівникам ,старшим 18 років , які навчаються на вечірньому відділенні ВНЗ;

2) працівникам, старшим 18 років, які навчаються на заочному відділенні ВНЗ;

3) інвалідам І-ІІ груп;

4) інвалідам ІІІ групи;

*5) працівникам віком до 18 років;

14. Рецепти на лікарські засоби,відпущені на пільгових умовах, зберігаються в аптеці:

1) 1 рік;

*2) 3 роки;

3) 1 місяць;

4) 5 років;

5) 4 роки;

15. Таксування рецептів – це:

*1) визначення вартості лікарського засобу;

2) перевірка правильності виписування рецептів;

3) реєстрація в журналі обліку;

4) оформлення до відпуску;

5) розрахунок між покупцем і продавцем;

16. Вологе прибирання приміщень аптеки проводять не рідше:

1) 1 разу на добу;

*2) 1 разу на зміну;

3) 1 разу на тиждень;

4) 1 разу на місяць;

5) 1 разу на рік;

17. Хімічний контроль полягає в перевірці:

1) загальної маси,або об’єму лікарської форми;

2) зовнішнього вигляду лікарської форми;

3) кількості та маси окремих доз;

*4) тотожності та кількісного вмісту лікарської речовини;

5) однорідності змішування;

18. Тривалість щорічної відпустки має становити не менше ніж:

1)31 календарний день;

2) 30 календарних днів;

* 3) 24 календарні дні;

4) 59 календарних днів;

5) 50 календарних днів;

19. Обов’язкові утримання із заробітної плати працівника здійснюють:

1) за його згоди;

* 2) без його згоди, згідно з чинним законодавством;

3) за розпорядженням керівника підприємства;

4) на умовах,передбаченим колективним договором;

5) за розпорядженням вищої організації;

20. За кількістю стаціонарних і амбулаторних рецептів визначають:

*1) загальну рецептуру аптеки;

2) товарообіг аптеки;

3) торгові надбавки;

4) торгові запаси;

5) витрати аптеки;

21. Кількість етилморфіну гідрохлориду для виписування в очних краплях і мазях для пацієнтів із хронічними захворюваннями в разі наявності на рецепті вказівки лікаря: “За спеціальним призначенням ” не повинна перевищувати:

1) 1,5

2) 0,2;

*3) 1,0;

4) 0,1;

5) 0,8;

22. Основним документом у разі оприбуткування товару в аптеці є:

1)зведений реєстр;

2)вимога;

3)рахунок;

*4)накладна;

5)вимога-замовлення.

23. Рецепт на наркотичні засоби в чистому вигляді повинен мати:

1)особисту печатку та підпис лікаря;

2)штамп лікувально-профілактичного закладу;

3)печатку закладу охорони здоров’я;

4)підпис головного лікаря;

* 5)усе зазначене вище.

24. Розмір (відсотків) утримання податку з доходів фізичних осіб становить:

1) 1 %;

2) 20 %;

3)0,5 %;

4)2 %;

*5)15%

25. . Отруйні речовини за повну вартість у суміші з іншими лікарськими засобами виписують на:

*1) рецептурному бланку Ф-1;

2) рецепті – вимозі;

3) рецептурному бланку Ф-3;

4) без рецепта;

5) рецептурному бланку Ф-1, Ф-3;

26. За прийняту від населення ЛРС аптека розраховується на підставі:

1)накладної;

2)видаткового касового ордера;

3)рахунку;

* 4) приймальної квитанції;

5)чекової книжки.

27. Загальна тривалість основної та додаткових відпусток не може перевищувати:

1) 20 календарних днів;

2) 24 календарні дні;

3) 31 календарний день;

4) 70 календарних днів;

*5) 59 календарних днів.

28. Запаси наркотичних лікарських засобів в асистентській кімнаті згідно з наказом МОЗ України № 356 не повинні перевищувати:

1) місячного споживання;

* 2) 1-денного споживання;

3) 5-денного споживання;

4) 2-тижневого споживання;

5) 10-денного споживання.

29. Фактичну наявність лікарських засобів, які підлягають предметно-кількісному обліку, звіряють з книжковим залишком:

*1) щомісяця;

2) щотижня;

3) щодня;

4) кожну декаду;

5) раз на півроку.

30. Укажіть умови зберігання медичних п’явок:

1) за низької температури;

2) за високої температури;

*3) за кімнатної температури, захищеними від прямого сонячного світла;

4) за високої температури, під прямими сонячними променями;

5) за підвищеної вологості повітря.

31. Лікарські засоби, витрачені на надання першої медичної допомоги, списують на підставі:

1) довідки в трьох примірниках;

2) довідки в одному примірнику;

3) книги обліку;

*4) довідки у двох примірниках;

5) реєстру.

32. Усіма видами внутрішньо-аптечного контролю в аптеці повинен володіти:

*1) завідувач аптеки, його заступники, уповноважена особа;

2) фармацевти;

3) завідувач аптечного пункту;

4) завідувач аптечного кіоску;

5) завідувач відділу без рецептурного відпуску.

33. Стерильний технологічний одяг зберігають у закритих біксах:

1) 1 добу;

2) 2 доби;

3) 5 діб;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст