тести 2,3,4,5,7

Тема 2

До дифузної нервової системи належать такі тварини:

+Губки, гідра, медуза;

-Равлик;

-Дощовий черв’як, нематода, молюск;

-Скумбрія,жаба, качка, вовк.

До дифузно-вузлової нервової системи належать такі тварини:

Губки, гідра, медуза;

+ Равлик;

— Дощовий черв’як, нематода, молюск;

— Скумбрія,жаба, качка, вовк.

До вузлової нервової системи належать такі тварини:

-Губки, гідра, медуза;

-Равлик;

+Дощовий черв’як, нематода, молюск;

-Скумбрія,жаба, качка, вовк.

До вузлової нервової системи належать такі тварини:

-Губки, гідра, медуза;

-Равлик;

-Дощовий черв’як, нематода, молюск;

+Скумбрія,жаба, качка, вовк.

На якому тижні ембріонального розвитку розвивається стадія трьох міхурців:

-1-2 тижні внутрішньоутробного розвитку;

-2-3 тижні внутрішньоутробного розвитку;

+3-5 тижні внутрішньоутробного розвитку;

-5-6 тижні внутрішньоутробного розвитку.

Виберіть правильні назви трьох мозкових міхурців, що утворюється на краніальному кінці трубки:

+Prosencephlon, mesencephalon, rhombencephalon;

-Diencephalon, Prosencephlon, Telencephalon;

-Rhombencephalon, Diencephalon, Prosencephlon;

-Telencephalon, mesencephalon, rhombencephalon.

Які кінцеві структури утворюються з metenphalon:

-Довгастий мозок;

+Міст, мозочок;

-Таламус, гіпоталамус, епіфіз;

-Середній мозок.

Тема3

Як буде рухатись організм найпростішого в залежності від концентрації кальцію?

+ підвищена [Са2+] -вправо, зменшена [Са2+]-вліво;

— не залежить.

— підвищена [Са2+] — вліво, зменшена [Са2+]-вправо;

— підвищена [Са2+] — вперед, зменшена [Са2+]-назад.

За допомогою чого аксонема генерує рух?

-За допомогою ковзання мікрофіламентів

+за допомогою ковзання мікротрубочок

Чого немає в гладеньких м`язів?

-тропоміозину

-кальмодуліну

+тропоніну С

-Са2+

За допомогою, яких структур відбувається локомоція у одноклітинних?

-лише за допомогою псевдоподій

-за допомогою війок і джгутиків

+ все перечислине.

Асинхронний тип польоту властивий:

+клопи, листоїди, бджоли

— клопи, таргани, бджоли

— клопи, м`ясна муха, бджоли

— таргани, м`ясна муха, бджоли

Тема 4

Відзначте залози внутрішньої секреції:

+гіпофіз

— острівці Лангерганса

+ тимус

+епіфіз

До гормонів амінокислотного походження відносять?

+адреналін

-вазопресин

+тироксин

-інсулін

Вкажіть гормони гіпофізу.

+соматотропний гормон

-інсулін

+пролактин

-тироксин

Якими клітинами і якого органу виробляється інсулін?

+ β-клітинами ПШЗ.

Α-клітинами гіпофізу.

D-клітинами ПШЗ

β-клітинами ЩПЗ

Якими клітинами і якого органу виробляється гормон соматостатин?

-β-клітинами ПШЗ.

-Α-клітинами гіпофізу.

+D-клітинами ПШЗ

-β-клітинами ЩПЗ

Якими клітинами і якого органу виробляється гормон глюкагон?

-β-клітинами ПШЗ.

+Α-клітинами ПШЗ.

-D-клітинами ПШЗ

-β-клітинами ЩПЗ

Тема 5

Кисень транспортується кров’ю у таких формах?

+. Розчинений у плазмі крові, у вигляді оксигемоглобіну .

-у вигляді метгемоглобіну

-лише у вигляді оксигемоглобіну

-лише у розчиненому вигляді

За допомогою якого ферменту здійснюється синтез вугільної кислоти?

-Карбсинтетаза

+Карбоангідраза

-Гідокарбоангідраза

-Гідрокарбосинтетаза

На якому тижні внутрішньоутробного розвитку розвивається права і ліва легеня?

-ліва на 3 тижні, четверта на 4 тижні

— на 5 тижні

— ліва на 2, 5 тижні, а права на 3 тижні

+ на 4 тижні

Легеневе дерево притаманне таким організмам?

+ собака

-лосось

-дощовий черв’як

+людиноподібна мавпа

Скількох етапів складається дихання людини?

-4

-6

+5

-3

Де розміщений центр дихання?

-У спинному мозку

-у середньому мозку

-у головному мозку

-у довгастому мозку

Тема7

У яких безхребетних присутня лактаза?

-м`ясна муха

+личинки бджіл

+таргани

-оса

Роль емульгатора жиру у тварин відіграє?

+жовчні кислоти

-пепсиноген

-естераза

-сечовина

За якою класифікацією розрізняють власне, симбіотичне, автолітичне травлення?

-За походження

+За джерелом травних ферментів

-За місцем локалізації

-немає правильної відповіді.

Вкажіть організми, яким властиве позаклітинне травлення?

-медуза

-павук-хрестовик

-річковий рак

+всі перераховані.

Скількох етапів складається травлення:

+4

-5

-3

-немає правильної відповіді.

Що в рослиноїдних молюсків є джерелом ферментів для процесу травлення?

-шлунок

+кристалічні стебельця

-гепатопанкреацити

-всі відповіді правильні.

Вкажіть представників тваринного світу,яким властиве воло?

+птахам

+комахам, що приймають їжу дуже рідко.

-кажанам

-всі перераховані.

Який орган відсутній у круглоротих?

-печінка

-жовочний міхур

+ПШЗ

-немає правильної відповіді.

Назвіть представників для кого властиве наявність ворсинок?

+людина

-журавель

+голуб, хом’як

-морська свинка, щур

Назвіть представників для кого властиве наявність на поверхні слизової гребенів?

-людина, голуб, хом’як

+журавель,морська свинка, щур

-голуб, хом’як, щур

— журавель,морська свинка, голуб

Які кінцеві структури утворюються з mezelencephlon:

Довгастий мозок;

Міст, мозочок;

Таламус, гіпоталамус, епіфіз;

Середній мозок.

На які дві структури ділиться prosencephlon:

Prosencephlon, mesencephlon;

Telencephalon, diencephalon;

Metencephalon, diencephalon;

Telencephalon, prosencephlon.

Яка частина мозку у риб відповідає за координацію рухів?

Задній мозок;

Довгастий мозок;

Передній мозок.

Мозочок;

Внимание, только СЕГОДНЯ!