тести 1Який медіатор виконує функцію гальмування затульного м’язу у двостулкового молюска?

АТФ

серотонін

глутамат

ацетилхолін

допамін

З яким рецептором взаємодія ацетилхолін внаслідок чого виникає гальмування серцевого м’язу хребетних?

М-холінорецептори

Н-холінорецептори

Α-адренорецептори

Β-адренорецептори

Підвищення проникності пост симпатичної мембрани для йонів хлору виникає при:

Деполяризація, ГПСП

Гіперполяризація, ГПСП

Гіперполяризація, ЗПСП

Деполяризація, ЗПСП

Серед перечислених контактів відзначте ті, які є з відокремленими мембранами:

Десмосми

Щілинні контакти

Хімічні синапси

Щільні контакти

Електричні синапси

Які з наведених речовин можуть проходити по каналах, що формуються конексинами:

Глюкоза

АДФ

ФАД

АТФ

Са2+

К+

Який медіатор викликає збудження серцевого м’язу молюсків?

Глутамат

Серотонін

Ацетилхолін

ГАМК

Виберіть властивості локального потенціалу:

Не підпорядковуються закону «все або нічого»

Немає рефрактерного періоду

Поширення без затухання

Має період рефрактерності

Виберіть властивості потенціалу дії:

Не підпорядковуються закону «все або нічого»

Немає рефрактерного періоду

Поширення без затухання

Має період рефрактерності

Під час ПД на стадії деполяризації у скелетних м’язів ссавців відбувається:

Входження натрію і калію

Входження натрію

Входження кальцію

Входження натрію і кальцію

Встановіть відповідність.

Медіатор

Синтез

1.ацетилхолін

А. холін

2.допамін

Б. предопамін

3.норадреналін

В. тирозину

4.серотанін

Г. допаміну

Д. триптофан

В. 1а, 2в, 3г, 4дsitemap
sitemap