теория по графикам

Назвіть типи діаграм в Exel 2007.

Стовпчаста, Лінійчата, Секторна, Гістограма, З областями, Точкова, Біржова, Поверхнева, Кільцева, Бульбашкова, Пелюсткова.

Назвіть об’єкти діаграм в Exel 2007.

Область діаграми, область побудови, назва діаграми, назви осей, ряд, точка, легенда осі.

Опишіть об’єкти діаграм в Exel 2007.

Об’єкти

Властивості

Область діаграми

Стиль межі, її колір, колір та вид заливки, формат написів та ін..

область побудови

Стиль межі, її колір, колір та вид заливки, наявність сітки та ін..

назва діаграми, назви осей

Стиль межі, її колір, колір та вид заливки, текст, формат шрифту, вирівнювання та ін..

ряд

Кількість точок даних, їхнє значення, розташування та ін..

точка

Геометрична фігура, її розміри, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність підписів даних та ін..

легенда

Розташування, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат шрифту надписів та ін..

осі

Мінімальне та максимальне значення, ціна основних та додаткових поділок, колір і тип ліній, вирівнювання та ін..

Назвіть властивості об’єктів діаграм в Exel 2007.

Стиль межі, колір, формат написів, геометрична фігура, кількість точок даних, колір ліній і їх тип і ін..

Опишіть види стовпчастих діаграм.

Гістограма та діаграма

6. Опишіть види гістограм.

— звичайна лінійчаста діаграма, лінійчаста діаграма з накопиченням, нормована лінійчаста діаграма з накопиченням;

— обємні лінійчаті діаграми;

— горизонтальні циліндричні діаграми;

— горизональні конічні діаграми;

— горизонтальні пірамідальні діаграми.

7. Опишіть види точкових діаграм.

— точкова діаграма лише з маркерами

— точкова діаграми з гладкими лініями та маркерами;

— точкова діаграма з гладкими лініями;

— точкова діаграми з прямими лініями та маркерами;

— точкова діаграма з прямими лініями.

8. Який аналіз числових даних з електронної таблиці можна виконати, використовуючи діаграми?

9. Поясніть доцільність використання діаграм різних типів залежно від поставленої задачі аналізу числових даних з електронної таблиці?

Стовпасті діаграми доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох наборів даних, графічно зобразити відмінності значень одних наборів даних порівняно з іншими, показати зміни даних з плином часу.

— Гістограми зручно використовувати, якщо горизонтальне розташування геометричних фігур виглядає наочніше, ніж вертикальне.

— Секторні діаграми доцільно використовувати тоді, коли потрібно відобразити частини одного цілого, порівняти співвідношення частин і частин до цілого.

— Графіки доцільно використовувати, якщо кількість даних у наборі досить велика, якщо потрібно відобразити динаміку зміни даних у часі, порівняти зміни кількох рядів даних.

— Точкові діаграми доцільно використовувати, якщо потрібно відобразити дані неперервних процесів, у наборах яких досить велика кількість даних, якщо потрібно відобразити динаміку зміни даних у часі, порівняти зміни кількох рядів даних.

10. Як можна використати точкові діаграми для наближеного розв’язування рівнянь?

Точкові діаграми з гладкими лінія можна використати для побудови графіків функцій, попередньо заповнивши діапазон клітинок значеннями аргументу значеннями аргументу і відповідними значеннями функцій. Можна побудувати на одній діаграмі графіки двох функцій і використати х для наближеного розв’язування рівняння.

11. Опишіть різні способи побудови діаграм.

Для побудови діаграми потрібно виділити діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма. Виділений діапазон клітинок може бути як зв’язним так і незв’язним. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців.

Способи.

натиснути клавішу F11

використати елемент керування на Стрічці

Відкрити на вкладці Вставлення в групі Діаграми список кнопки потрібного типу діаграм.

Вибрати необхідний вид діаграм.

3. використати елемент керування вікна Вставлення діаграми:

1. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Діаграми кнопку відкриття діалогового вікна.

2. У вікні Вставлення діаграми вибрати потрібний тип і вид діаграми.

3. Вибрати кнопку ОК.

У результаті виконання двох останніх алгоритмів на аркуші з електронною таблицею буде побудована діаграма вибраного типу і виду, значення властивостей об’єктів якої встановлюється за замовчуванням.

12. Опишіть можливі операції редагування діаграм.

— зміненні способу формування ряду даних: з даних рядка або з даних стовпця;

— зміненні діапазону клітинок, за даними в яких будується діаграма;

— зміненні типу,виду або макета діаграми;

— вставленні, переміщенні, видаленні або зміненні назв діаграми і осей, легенди, підписів даних та ін..;

— змінення відображення осей і ліній сітки;

— редагування окремих об’єктів діаграми та ін..

13. Опишіть можливі операції форматування діаграм.

Після вибору об’єкта діаграми для форматування можна:

Вибрати один зі стилів оформлення виділеного об’єкта зі списку групи Стилі фігур вкладки Формат.

Вибрати один зі стилів оформлення текстового об’єкта зі списку групи Стилі WordArt вкладки Формат

Вибрати один з видів заливки, оформлення меж ефектів зі списків кнопок Заливка фігури, Контур фігури, Ефект для фігури групи Стилі фігур вкладки Формат.

Виконати Формат – Поточний виділений фрагмент – Форматувати виділений фрагмент і на вкладках вікна форматування виділеного об’єкта встановити необхідні значення його властивостей.

Використати команди контекстного меню виділеного об’єкта.