теор частинаЗМІСТ

Вступ

1 Теоретична частина

1.1Вид діяльності і характеристика послуг

1.2Оцінка ринку збуту.

1.3Конкуренція.

1.4Стратегія маркетингу.

1.5План виробництва

1.6Юридичний план.

1.7Організаційний план.

1.8Місцезнаходження.

1.9Оцінка ризику та страхування.

1.10Фінансовий план.

1.11Стратегія фінансування.

2. Розрахункова частина.

2.1.Розрахунок плану по експлуатації рухомого складу

2.2. Розрахунок плану ТО та ПР автомобілів

2.3. Розрахунок плану матеріально — технічного постачання

2.4. Організація управління виробництвом І працею

2.5. Фінансовий план.

3. Список літератури

ВСТУП

Бізнес-план є робочим інструментом, описує процес функціонування фірми (під фірмою надалі буде матися на увазі і будь-яка організація, і будь-яке підприємство), яким чином її керівники збираються вирішити завдання: підвищення прибутковості роботи; визначення конкретних напрямів та області діяльності фірми, цільових ринків і місце фірми на цих ринках; вибір складу і визначення якісних показників товарів і послуг; оцінка виробничих і торгових витрат по створенню та реалізації товарів; оцінка відповідності кадрів фірми й умов мотивації їх праці вимогам щодо досягнення намічених цілей; визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, ціноутворення, стимулювання продажів, реклами та каналів збуту, оцінка фінансового та матеріального становища фірми та відповідності матеріальних і фінансових ресурсів досягненню намічених цілей.

Зараз же все частіше і частіше, а так і повинно бути, бізнес-план вважається продуктом внутрішньої управлінської діяльності, який необхідний для вирішення багатьох питань функціонування фірми, не пов’язаних із залученням зовнішніх інвестицій. Це питання відкриття нової справи та визначення профілю фірми та основних напрямків її комерційної діяльності; перепрофілювання існуючої фірми, а також вибору нових видів і способів здійснення комерційних операцій.

Навіть, коли бізнес нескладний і все, здається, заздалегідь відомо і пораховано, цілком може бути, що на фірму звалюється яка-небудь неприємність, треба прийняти рішення, а на підставі чого його приймати? Саме бізнес-план дозволяє без проведення конкретних реальних кроків прорахувати всі можливі варіанти кінцевого результату і вибрати оптимальний. Таким чином, бізнес-план не командує, а на базі його аналізу приймаються рішення, у той час як звичайна текучка, робота без плану насправді такого вибору позбавляє.

До того ж, досить відгороджуватися від міжнародних стандартів ведення бізнесу, тому що не можна розраховувати на скільки-небудь довге існування певної, особливої української системи менеджменту, тому що фірмам доводиться мати справу з іноземними інвесторами, які мають зовсім іншу методологію організації обліку, планування і т.д. Для успішного розвитку подальших відносин необхідно мати «спільну мову», яка повинна грунтуватися на міжнародних стандартах.

Склад і структура бізнес-плану можуть значно варіюватися в залежності від призначення, вимог інвестора.

Проте, найчастіше для успішної реалізації проекту потрібно чітке розуміння як, у якій послідовності буде реалізовуватися проект, в який нормативної середовищі діє підприємство або буде здійснюватися проект. Для цього деякі інвестори вимагають виділити окремими розділами «Організаційний план», «Правове забезпечення діяльності підприємства» а деякі інші.

В даний час пасажирські перевезення — це одна з найважливіших ланок господарства. Основними задачами організації перевезень є: мінімальні витрати часу на проїзд, високий рівень комфорту, а також максимальний рівень безпеки пасажирів. Організація і планування пасажирських перевезень виступає як система діючих мі- роприємств, що сприяє їх впорядоченості та підвищенню якості. Подальший їх розвиток і удосконалення потребує підготовки кваліфікованих кадрів, що володіють прогресивними методами організації, планування, виконання, обліку та аналізу процесу перевезень. Не дивлячись на значні обсяги перевезень, досягнуті кількісні та якісні показники все ще не співпадають з його техніко-економічними можливостями. Не повністю задовольняються потреби населення в перевезеннях, а самі перевезння потребують більш удосконалених форм організації.

З метою покращення якості перевезень, розробляються заходи щодо підвищення якості обслуговування, покращенню техніко-експлуатадійних показників роботи і ефективності використання рухомого складу.

Одним із важливих факторів створення підґрунтя для розвитку підприємництва є правове забезпечення його діяльності. Важливим фактором для ефективного розвитку підприємництва є спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Нині вона охоплює понад 50 видів економічної діяльності й найбільш поширена в торгово-посередницькій діяльності, транспортному обслуговуванні, сфері побутових і медичних послуг, громадського харчування і юридичної практики. Зберігається висока диференціація стану розвитку малого підприємництва між регіонами країни. В одних регіонах малі підприємства сконцентровані більше, в інших їх розвиток відбувається повільними темпами. Зокрема, кількість малих підприємств коливається від 3335 в Тернопільській області — до 4051 — в л м. Києві (при середньому показнику по Україні — 9630 одиниць).

Важливою ознакою підприємництва є орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутку. Варто мати на увазі, що успіх у світі бізнесу значною мірою залежить від чіткого уявлення про можливості бізнесу, що організовується, кон’юнктури ринку та планування процесу підприємницької діяльності.

Успішне вирішення даних проблем можливе лише на основі бізнес-планування, за допомогою якого можна запобігти багатьом проблемам або подолати їх. Практика свідчить, що без серйозної підготовки розпочинати навіть найпростішу справу не варто. Кожний вид підприємницької діяльності, кожний проект потребує розрахунків, за допомогою яких можна працювати раціональніше та уникнути зайвих ускладнень.

Бізнес-планування — це упорядкована сукупність етапів і дій, пов’язаних із ситуаційним аналізом навколишнього середовища, постановкою цілей бізнес-планування, розробкою бізнес-плану і його реалізацією: просуванням і контролем за виконанням.

Теоретична частина

1.1. Вид діяльності і характеристика послуг

Автотранспортне підприємство «Форсаж» — транспортна компанія, шо надає комплекс транспортних послуг з автомобільних пасажирських міжміських перевезень по дорогам надвисокої складності і а організацій належних умов дія відпочинку на бездоріжжі,

Для персоналу підприємства передбачено п’ятиденний робочий тиждень , тривалість робочого дня становить 8,2 години. Надання послуг з перевезення відбуватиметься протягом всього тижня, для цього передбачено прийняття на роботу восьми водіїв при п`яти наявних автомобілях.

ТОВ «Форсаж» займається міжміськими перевезеннями пасажирів. Останнім часом спостерігається постійне зростання потреби населення в цих послугах.

Перевезення здійснюються на кращих дорогах України (1 категорія експлуатації, рівнинна асфальтобетонна дорога). Основні характеристики послуги — забезпечення максимального комфорту для пасажирів під час перевезення та забезпечення оптимальних тарифів на перевезення. Послуги надаються в будь-яку пору року. Для надання послуг використовуються автобуси Ікарус 256. Кількість пасажирських -45. Перевага цього ТЗ – перевезення великої кількості пасажирів за один рейс, комфортність і надійність. Технічна швидкість — 60 км/год, норми витрат палива -40 л. при русі за містом.

В житті також часто виникає потреба у пошуках нових вражень. У цій ситуації просто необхідно звернутися до послуг організації з транспортних пасажирських перевезень. Саме такою організацією є підприємство «Форсаж» і саме для забезпечення реалізації таких потреб воно було створене.

Привабливість ринку зазначених транспортних послуг полягає не тільки у тому , що найчастіше у клієнта просто немає іншого варіанту, окрім як звернутися до послуг транспортного підприємства, але й у відносній стабільності даного ринку та некритичній залежності попиту на дані послуги від економічних процесів у суспільстві, що особливо актуально останнім часом в умовах фінансової кризи.

Мета організації — досягти успіху шляхом надання послуг високої якості та найбільш повного й оперативного задоволення потреб. 3 цією метою робота з клієнтом мас бути організована з точки зору максимальної зручності для нього. Тарифи на послуги мають бути адекватними та прийнятними і зрозумілими для клієнта. Бажання клієнта повинні виконуватися максимально оперативно і з максимальним врахуванням його вимог. З цією метою підприємство налагоджує» роботу з клієнтами таким чином, щоб забезпечити індивідуальний підхід та створити враження того, що колектив організації працює особисто дія нього. Зарекомендувати себе перед клієнтом серйозною організацією, що має на меті, перш за все, задоволення його потреб — це та якість, що здатна забезпечити підприємству конкурентну перевагу перед іншими учасниками ринку та у перспективі досягти успіху й фінансового зростання.

Фінансування роботи підприємства на початку його діяльності здійснюється за рахунок стартового капіталу, що включає кошти та господарське майно учасників.

Короткі відомості про автомобіль, подано у таблиці 1.1:

Таблиця 1.1

Технічні характеристики Ікарус 256

Призначення

Міжміський

Габаритні разміри, мм

10990x2500x3150

Колісна база, мм

5330

Кількість місць для сидіння

45+1+1

Кількість дверей для пасажирів

2

Дорожній просвіт під дном кузова, мм

330

Повна маса, кг

15593

Двигун

RABA D10 UTSLL-155,P6 ТД

Робочий об’єм двигуна, л

10,35

Потужність двигуна, к.с.

250

Місткість паливного бака, л.

300

Коробка передач

CSA S6 90U

Кількість ступенів КП

6/1

Максимальна швидкість км/ч

106 (120)

На підприємстві в наявності 5 автомобілів «Ікарус», які були раніше у використанні.

У перспективі підприємство буде розширювати свою діяльність у напрямі збільшення обсягу перевезень. Також підприємство планує відкрити школу де люди зможуть отримати навички керування позашляховиками в умовах бездоріжжя на своєму авто чи на автомобілях підприємства.

Обслуговування автобусів, що належать компанії, відбувається на станції технічного обслуговування під контролем досвідчених співробітників, що гарантує приємну і без «сюрпризів» подорож всім клієнтам, що вибрали компанію «Форсаж» в якості перевізника. Водії автомобілів — виключно кваліфіковані професіонали з наявністю вищої освіти, які пройшли і продовжують проходити серйозну підготовку дорогою. Оренда автобуса з добре підготовленим персоналом допоможе оцінити переваги компанії.

Оцінка ринку збуту

Клієнтами підприємства «Форсаж» є фізичні та юридичні особи. Чіткої характеристики потенційних замовників послуг дати неможливо, тому що організація обслуговує дуже широке коло клієнтів. В основному це люди, які прагнуть нових вражень та для яких комфорт відіграє другорядну роль, а головне для них — це задоволення від цих вражень. У перспективі — входження молодого підприємства на ринок і зайняття ним міцних позицій на рівні з основними конкурентами. Можна спрогнозувати стабільність даного сегмента ринку, але водночас слід зазначити, що на місцевості, де саме і збирається здійснювати діяльність підприємство, цей ринок досить обмежений і не слід очікувати значного зростання обсягу перевезень, тому після досягнення рівня конкурентів організації слід виходити на новий рівень — розширювати автопарк транспортними засобами більшої пасажиромісткості, змінити підготовку автомобіля, розширити сферу послуг, знайти нові шляхи реалізації цих послуг.

Ринок автомобільних пасажирських міжміських перевезень по дорогам надвисокої складності та організація належних умов для відпочинку на бездоріжжі, зазнає опосередкованих впливів таких факторів, як загальний стан економіки та соціального статусу населення, від чого певною мірою залежить оборот таких послуг. З погіршенням економічної ситуації в країні зменшилась ділова активність таких замовників. Також важливим фактором є конкуренція з аналогічними фірмами, що займаються пасажирськими перевезеннями. Проте в цілому вкотре хотілося б відмітити стабільність даного ринку, обумовлену тим, що погреба, яку покликане задовольняти підприємство «Форсаж», є незамінною і часто немає альтернативних варіантів її вирішення. В таких умовах також досить важливим моментом є саме якість надання послуги, додаткові послуги цього напряму, рівно як і вартість послуг. Те або інше завжди є вирішальним фактором у конкурентній боротьбі на даному ринку.

Для фірми «Форсаж» у період входження її на ринок найдоцільніше проводити свою діяльність за стратегією зростання (чому також відповідає розрахована планова рентабельність у розмірі 1%). Після того, як фірма почне отримувати прибуток від надання послуги з автомобільних пасажирських міжміських перевезень по дорогам надвисокої складності та організації належних умов для відпочинку на бездоріжжі, необхідно забезпечити їй зростання внутрішнім шляхом — за рахунок розширення переліку послуг, що надаються (Допомога на дорозі, евакуатор та ін ); за рахунок збільшення виробничих потужностей (розширення автопарку).

На першому етапі роботи підприємство на описаному ринку буде змушене докладати зусиль задля досягнення рівня конкурентів за обсягом реалізації послуги з перевезень, що, як правило, характерно для будь-якої молодої організації, що розпочинає свою діяльність за подібних умов. Це зумовить початково низьку частку ринку, що буде займати послуга фірми «Форсаж».

Конкуренція.

На описаному ринку на момент входження у нього підприємства «Форсаж» були присутні численні конкуренти у вигляді аналогічних фірм, що пропонують подібні послуги.

Серед конкурентів є невеликі фірми, подібні до підприємства «Форсаж», ннаприклад «ВолБус», що займаються тільки міськими перевезеннями, а також крупні транспортні компанії типу «Автолюкс», які також мають інтерес у даному секторі ринку.

Співвідношення цін та якості послуг вказаних фірм наведені у таблиці 1.2 (оцінка за 5-бальною шкалою):

Таблиця 1.2. Співвідношення цін та якості послуг фірм

Критерій

Автолюкс

ВолБус

Форсаж

Ціни

4

3

4

Якість послуг

5

2

4

Оперативність

4

3

5

Р-н роботи з клієнтами

3

1

3

Більше=краще

16

9

16

Враховуючи рівень цін, запропонований як малими, так і великими організаціями, а також те, що ринок даних послуг не є агресивним та насиченим, можна зробити висновок, що невелика фірма «Форсаж», яка на даному етапі має високі показники для зайняття значної частини ринку, може мати прибуток і ринок для неї є перспективним. Важливо також відмітити, що великі компанії на даному ринку разом мають значно меншу частку, ніж дрібні підприємства, оскільки вони не зосереджуються на міських перевезеннях і використовують їх, як додаткове другорядне джерело прибутку. Тому основними конкурентами для фірми «Форсаж» є дрібні підприємства.

Прогнозована частка ринку підприємства на кінець планового року має скласти 16% від загального обсягу перевезень. Такий показник відповідає рівню основних конкурентів.

1.4. Стратегія маркетингу

Стратегія діяльності підприємства базується на вивченні попиту на послуги автомобільних пасажирських міжміських перевезень по дорогам надвисокої складності та організації належних умов для відпочинку на бездоріжжі, ціновій політиці, рекламі.

Для укріплення позицій молодого підприємства на ринку на початковому етапі його розвитку запропоновано таку конкурентну стратегію, як диференціація. Вона полягає у тому, що компанія надає привабливі для багатьох послуги, що розглядаються споживачами як унікальні у силу їх характеристик, специфічності, ефективності та інше. У результаті ціна не грає настільки важливої ролі, і споживачі достатньо лояльні до послуги.

При визначенні рівня ціни на послуги, підприємство застосовує метод ціноутворення, що враховує купівельну спроможність та зацікавленість споживача. Тобто ціна ґрунтується на основі попиту.

Реалізація послуги (робота з клієнтом) здійснюється засобами Інтернету (прийом замовлень через веб-сторінку фірми), а також за телефоном. Оплата здійснюється готівкою водієві або по безготівковому розрахунку зручним для клієнта способом (банківський переказ, Приват24 та ін.). Оплата проводиться залежно від типу послуги, частіше за все за 1 поїздку в один кінець.

Послуги з розробки веб-сторінки підприємства та інтернет-реклама здійснюється за рахунок відповідних знань та вмінь засновників компанії.

Методи стимулювання зростання попиту — реклама. Серед засобів розповсюдження реклами слід закцентувати увагу на рекламі у тематичних виданнях та журналах, газетах, на місцевому радіо, на власному транспорті підприємства, на біг-бордах, а також у мережі Інтернет.

З метою проведення рекламної кампанії міських перевезень можна звернутися до рекламного агентства одного із засновників компанії ВИК.

-зовнішня реклама (реклама на біг-бордах, лайт-бокси у метро, вініли на автомобілі підприємства і громадський транспорт та інше за порадами фахівців агентства); загальна сума становить 3700 грн/рік.

— розміщення реклами на радіо (найбільш популярні радіостанції та тематичні типу «Авторадіо»). Загальна сума становить 3500 грн/рік.

Попередня вартість рекламної кампанії на рік — 10 000 грн.

1.5. План виробництва

Для забезпечення прогнозованого обсягу перевезень на плановий рік цілком достатньо наявної на підприємстві кількості автомобілів. Є домовленості з заводом «Ікарус» в Україні про майбутню співпрацю і закупівлі запчастин та автомобілів. Цей постачальник має гарну репутацію на ринку і повагу до замовників. Продані ним автомобілі задовольняють всі норми якості та нормативи екологічної безпеки. Також є домовленість з компанією «Лукойл» на постачання горючо-мастильних матеріалів за низькими цінами та з компанією «Андермакс» на постачання надійного інструменту.

Для організації виробництва достатньо наявного на балансі підприємства приміщення площею 200 кв.м, де буде знаходитися диспегчерська, керівництво та спеціалісти оргаиінції. Також підприємству потрібна відкрита стоянка для автомобілів площею 350 кв.м. Нерухомість під стоянку та будівля для персоналу надана членами кооперативу. Потреба в запасних частинах та ремонтних роботах буде задовольнятися на СТО «автобус-рем. Постачанням палива для підприємства займається оптова фірма «Гарант-Лідер». Компанія «Кастрол» та фірма «Гарант-Лідер» мають попередні письмові домовленості з автопарком, договорами обумовлено право зміни об’єму закупівлі товарів і послуг без застосування штрафних санкцій в той чи інший бік.

Згідно регламентів чинного законодавства контроль за екологічним станом забезпечує позаштатний спеціаліст з Інституту екології України. Контроль за технічним станом здійснює головний інженер.

1.6. Юридичний план

Організаційна форма підприємства — товариство з обмеженою відповідальністю.

Засновники та співвласники:

Форма власності — колективна.

Організаційно правова форма — Товариство з обмеженою відповідальністю

Статутний капітал -25260000грн.

Масовець Олександер Олександрович — 10000000 грн

Гаращенко Анатолій Васильвич — 8200000 грн

Гаращенко Юрій Анатолійович — 7060000 грн

Розподіл прибутку — 70% на подальший розвиток підприємства, інші 30%

розподіляються між учасниками пропорційно вкладеним часткам.

1.7. Організаційний план

Перелік працівників підприємства:

директор-1

бухгалтер-1

диспетчер-1

інженер-1

секретар-1

водії-8

охоронці-2

прибиральниця-1

На АТП використовують лінійну структуру управління. Для того щоб пояснити яким чином буде організоване управління персоналом наведемо організаційну структуру управління (рис 1.1)

Директор

Директор

Диспетчер

Бухгалтерер

Головний інженер

Секретар

Охоронці

Водії

Прибиральниця

Заробітня плата, та функції працівників наведені в таблиці 1.3

Таблиця заробітніх плат робітників.

Посада

Функції

Кількість

Зарплата за місяць, грн.

Зарплата за рік, грн.

Директор

Робота на керівній посаді 3 роки

1

10000

120000

Головний інженер

Робота на керівному посту 3 роки

1

8000

96000

Водії

Посвідчення водіїв категорії В,ССтраницы: 1 | 2 | Весь текст
sitemap sitemap