ргр теор мехДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМ. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Кафедра будівельних конструкцій

Розрахунково – графічна робота

з дисципліни

«Теоретична механіка»

Виконав:

студент 11с групи

№ с.к. ЕР09634324

Лисенко А.О.

Керівник:

доцент кафедри БК

підполковник с.ц.з.

Дагіль В.Г.

м. Черкаси

2014sitemap
sitemap