психологыя ЫНДЗ10. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.

Зазвичай в новонародженого спостерігається різноманітність рухів ручками, ніжками, голівкою, всього тіла.

Поясніть це явище. Як в даному випадку мама повинна вдягати малюка? Чому?

Література до опрацювання:

1. Савчин М. В., Василенко Л. В. Вікова психологія. — К. : Академвидав, 2005. — 360с.

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. — М.: Российское педагогическое агентство, 1996. — 374 с.sitemap
sitemap