инж тестИнженерная геодезия

1

Орындалған жұмысты түсіру құжаттары:

А)жазық және тік жазықтықтардағы тегістеу құжаттары: ғимарат және құрылыс бойынша құжаттар: инженерлік тораптардың құжаттары

В)құрылысты пайдалау кездеріндегі барлық инженерлік жұмыстарға керекті берілімдері көрсетілген құжаттар

С)орындалған жұмысты түсіру құжаттарының құрамы және тізімі арнаулы нұсқаулар мен ереже талаптарымен анықталады

002

Құрылыс алаңын тік және жазық жазықтықтарды тегістеу аяқталғаннан кейін орындалған жұмысты мүсіру планының масштабы:

А)1:500, 1:1000 және 1:2000

В),

С)1:500-1:2000

003

Құрама темірбетонды блоктардан дайындалған фундаменттер келесі шектік шамалар қаралады:

А)Стаканды фундамент және блоктардың қадалау осбтерінен ауытқуы жоғары қатар үшін ±10 мм; төменгі қатар үшін ±20 мм

В) Стаканды фундамент және блоктардың қадалау осбтерінен ауытқуы жоғары қатар үшін ±1.0 см; төменгі қатар үшін ±2.0 см

С) Стаканды фундамент және блоктардың қадалау осбтерінен ауытқуы жоғары қатар үшін ±0.010 м; төменгі қатар үшін ±0.020 м

004

Ғимарат фундаменті стаканының ішкі өлшемдерінің ауытқуы(ұзындығы,ені):

А)бір қабатты ғимарат үшін ±20 мм; көп қабатты ғимарат үшін ± 15 мм

В) бір қабатты ғимарат үшін ±2 см; көп қабатты ғимарат үшін ± 1.5 см

С) бір қабатты ғимарат үшін ±0.020 м; көп қабатты ғимарат үшін ± 0.015 м

005

Құрылыс осьтерін фундаментке шығару кездеріндегі пландық тексеріс дегеніміз:

А)фундамент үстіне құрылымның ұзынабойлық және көлденең осьтерін белгілеу және бағана аралық қашықтықтарды,белдемелердің ұзындық өлшемдерін тексеру

В)фундамент үстіне ұзынабойлық,көлденең осьтерін белгілеу және бағана аралық қашықтықтардың өлшемдерін тексеру

С)фундамент үстіне құрылымның осьтерін белгілеу және қашықтықтарды,белдемелерді тексеру

006

Орындалған жұмысты түсіру пландарының масштабтары:

А)план 1:1000 ,ұзынабойлық профиль 1:500 ,тік 1:50

В) план 1/1000,ұзынабойлық профиль 1/500 ,тік 1/50

С) план ,ұзынабойлық профиль ,тік

007

Орындалған жұмысты түсіру пландарының масштабтары (жер асты инженерлік құрылымдары):

А)план 1:1000 ,ұзынабойлық профиль 1:2000 ,тік 1:200

В) план 1/1000,ұзынабойлық профиль 1/2000 ,тік 1/200

С) план ,ұзынабойлық профиль ,тік

008

Орындалған жұмысты түсіру пландарының масштабтары (жер беті жер үсті,инженерлік құрылымдары):

А)план 1:500 ,ұзынабойлық профиль 1:1000 ,тік 1:100

В) план 1/500,ұзынабойлық профиль 1/1000 ,тік 1/100

С) план ,ұзынабойлық профиль ,тік

009

Орындалған жұмысты түсіру пландарының масштабтары (жер беті жер үсті инженерлік құрылымдары):

А)план 1:200 ,ұзынабойлық профиль 1:500 ,тік 1:50

В) план 1/200,ұзынабойлық профиль 1/500 ,тік 1/50

С) план ,ұзынабойлық профиль ,тік

010

Бір иіндегі кран асты рельс осьтерінің аралық қашықтықтарының ауытқуы…

А)±10 мм

В)± 0.10 см

С)±0.010 м

011

Ғимараттар мен құрылыстардың шөгуін, егер шөгу шамасы жылына…аспаса бақылауды тоқтатады:

А)1-2 мм

В)0,1-0,2 см

С)0,01-0,02 м

013

Ғимараттың қандай жағдайда шөге бастағының толық анықтау үшін оның фундаментін бетондау кезінде ішіне…

А)температурасын тексеріп отыратын құбырды қоса қалайды

В)температурасын тексеріп отыратын арнаулы мыс темірдді қоса қалайды

С)температурасын тексеріп тұратын саңылау қалдырады

014.Ғимараттың шөгуін,шөгуші марканы(реперді)…

А)геометриялық нивелирлеу арқылы бақылап анықтайды

В)тригонометриялық нивелирлеу арқылы бақылап анықтайды

С)нивелирлеу арқылы бақылап анықтайды

015.Ғимараттың шөгуін шөгуші марканы нивелирлеуде марета дейінгі арақашықтық

А)25 м аспауы керек

В)250 см аспауы керек

С)2500 мм аспауы керек

016.Бағаналарының тірек фундаменттер бойынша жобаның биіктік шамаларынан ауытқуы…

А)± 3 мм

В) ± 0,3 см

С) ± 0,03 м

017.Іргелес бір қатардағы бағаналар үстіндегі кран асты рельстерінің айырмашылығы…

А)0,001(бірақ 10 мм артық емес,бағаналардың аралық қашықтығы)

В)7 мм

С)9 мм

020.Кез келген топографо-геодезиялық жұмыстарға кіріспес бұрын…

А)барлық қызметкерлер,жұмысшылар техника қауіпсіздігінен арнаулы нұсқау алып,танысады

В) барлық қызметкерлер,жұмысшылар «Жұмыс орнындағы»техника қауіпсіздігінен нұсқау алып,танысады

С)жұмыс орындарымен танысып техника қауіпсіздігінен нұсқау алып,арнаулы журналға қол қояды

021.Екі іргелес бағаналар қатарындағы екі көлденең қималық бағаналарының, кран асты балкаларының жоғарғы жақ биіктік шамаларынан ауытқуы…

А)± 15 мм

В) ± 0,15 см

С) ± 0,015 м

025.Темір жол салуда ІІ-категориясы үшін шекті жоғары еңкіштік және төменгі бұрылу радиустары:

А)басқару еңкіштігі 0/00-15; жазық бұрылыстардың радиустар,м: ең жоғарғы 4000; ең төменгі 800;тік қисықтардың (бұрылыс) радиустары 10000 м

В) басқару еңкіштігі 0/00-15 мм; жазық бұрылыстардың радиустар,км: ең жоғарғы 4.0 артық емес; ең төменгі 1.200 аз емес;тік қисықтардың (бұрылыс) радиустары 10км

С) басқару еңкіштігі 0/00-15 мм; жазық бұрылыстардың радиустар,см: ең жоғарғы 400000; ең төменгі 120000;тік қисықтардың (бұрылыс) радиустары 100000 см

028.Фундамент қаңқасының жобадан ауытқулары…

А)пландағы анкерлі болт осьтері бойынша өлшемдері ± 5 мм аспауы керек

В) пландағы анкерлі болт осьтері бойынша өлшемдері ± 0,5 см аспауы керек

С) пландағы анкерлі болт осьтері бойынша өлшемдері ±0,05 м аспауы керек

$$$ 029

Фундамент қаңқасының жобадан ауытқулары…

А)план бойынша бетонға салынбақшы құрылым осьтерінің өлшемдері ± 10 мм аспауы керек

В) план бойынша бетонға салынбақшы құрылым осьтерінің өлшемдері ± 0,1см аспауы керек

С) план бойынша бетонға салынбақшы құрылым осьтерінің өлшемдері ± 0,01 м аспауы керек

030.Фундамент қаңқасының жобадан ауытқулары…

А) биіктік бойынша анкерлі бұранда ұшының өлшемдері ± 20 мм аспауы керек

В) биіктік бойынша анкерлі бұранда ұшының өлшемдері ± 0,2 см аспауы керек

С) биіктік бойынша анкерлі бұранда ұшының өлшемдері ± 0,02 м аспауы керек

031.Стандарттық нормалар және ережелер(СНиП) талаптарына сай,көпір маңында триангуляциялық торларды құруда келесі шарттарды орындау керек:

А)үшбұрыштардың ішкі бұрыштары 300 кем,1200 артық,ал төртбұрыштарда 250 кем болмауы керек

В) үшбұрыштардың ішкі бұрыштары 1800` кем,7200` артық,ал төртбұрыштарда 1500` кем болмауы керек

С) үшбұрыштардың ішкі бұрыштары 10800`` кем,64800`` артық,ал төртбұрыштарда 9000`` кем болмауы керек

033.Стандарттық нормалар және ережелер(СНиП) талаптарына сай,көпір маңында триангуляциялық торларды құруда келесі шарттарды орындау керек:

А)қиылыстыру әдісі кезінде бағыттар арасындағы бұрыштар 300 кем,1500 артық болмауы керек

В) қиылыстыру әдісі кезінде бағыттар арасындағы бұрыштар 1800` кем, 9000` артық болмауы керек

034.Бұрылыс қисықтарын қадалау үшін әр түрлі әдістерді қолданады:

А)тік бұрышты координаталар әдісі

В) тік бұрышты координаталар әдісі

С)бұрыш әдісі

035.Құрылыс (темір жол)белдемелерін қадалау:

А)жолдың үстіңгі бетін салу орнын тиянақты қадалайды,яғни құрылым белдемелерін қадалайды.Бұл қадалау жер бетінде полотноның профильді айтулы нүктелерінің пландық және биіктік шамаларын белгілеу; осьтерін,қабаттарын,үю табанын,жыраларды

В)жолдың ұзынабойлық профилінің әр 20-40 м сайын, әр бұрылыс,әр сызық тұстарында көлденең профильдерін(поперечниктерін) қадалайды

С)трассаның бұрылыстарында қисықтың ортасына қарай көлденең профильдерді әр 10-20 м сайын қадаланады.Көлденең профильді қадалаумен қатар,жер бетінде «қызыл биіктіктерді»(жобалық)шығарады

036.Стандарттық нормалар және ережелер(СНиП) талаптарына сай,көпір маңында триангуляциялық торларды құруда қиылыстыру ұзындығы келесі шамадан аспағаны жөн:

А)1`` теодолитпен өлшегенде-1000 м

В)дәлдігі 1 секундтық теодолитпен өлшегенде,ұзындығы 1000 м

С)дәлдігі 1 секундтан аспаған теодолитпен өлшегенде-1000 м

037.Ферманың төменгі белдемесі төмен ойысуы(стрела прогиба)…

А)ферма ұзындығының 1/500 қатынасындай шамадан кем, 10 мм артпауы керек

В)0,1 см артпауы керек

С)0,01 м артпауы керек

038.Аэродром салудағы инженерлік геодезиялық жұмыстар:

А)аэродромдардың орнында топографиялық ізденіс жұмыстары 1:500 масштабта жүргізіледі: Орманды жерлерде пландық геодезиялық негіздер полигонометриялық жүрістер жүргізіледі

В)геодезиялық негіздерін 1:2000 және 1:500 масштабтардағы топографиялық планын құрады

С)полигонометрия немесе аналитикалық торлар құру;ашық тұстар микротриангуляция торлары немесе геодезиялық бақылау әдістерін құру

039.Аэродром салынатын ауданда геодезиялық негіз құрылымдарын…құрады:

А)ұшу-қону жолақтары,ұшақтар тұратын орындарда,құрылыс шоғырланған аймақтарда

В)негізгі құрылым маңында орналастырылады

С)құрылыс шоғырланған аймақтарда

040.Аэродром салынатын ауданда геодезиялық негіз құру үшін қолданылатын әдістер:

А)тұйықталған жүрістермен полигонометрия құрылады.қабырғаларын өлшегіштермен немесе аспалы өлшегіш жабдықтармен өлшейді

В)микротриангуляция әдісі.Қабырғаларының ұзындығы 400-800 м болып келеді

С)созылмалы алаңдарда тор құру әдісі.Тор ішінде төрт қабырғасын(базистер ұзындықтарын 1: 150000 қателікпен өлшейді,қабырғалар арасында бөліктерін теңдейді

046.Шаршылар әдісімен қадалау реті:

А)шаршылар төбесін бекіткен сызықтың жанындағы қарауыл қазықшаға осы шаршы төбесінің жұмыс істеу биіктігін жазады(үю «плюс»,қазу,ысыру «минус» таңбалы);

В)үю немесе қазу жұмыстарының аймақ сұлбасын қазықшалармен бекітеді де,ең терең немесе ең биік үю бағытын көрсетеді

С)үйменің айтулы тұстарына көздегіш қағып қояды,мұнда көздегіштің жоғарғы жиегі үюдің биіктік шамасына дәл келуі керек

047.Жалпы өлшемдерді,жобалау және салу күрделілігіне байланысты көпірлер бірнеше түрге бөлінеді:

А)кіші көпірлер,орташа көпірлер,үлкен көпірлер

В)адам жүретін көпірлер,автомобильдер өтетін көпірлер

С)аспалы көпірлер,су құбырларын өткізу көпірлері,коммуникациялық көпірлер

048.Кіші көпірлерді қадалау:

А)Жер бетінде жоба негізінде қазықшалармен немесе бағаналармен бекітілген көпірдің ұзынабойлық осьін қадалайды;жер бетінде көпірдің ортасын трассаның жақын бекетінен өлшеу арқылы бекітеді

В)көпірдің ортасынан ұзынабойлық осьі бағытымен,шеткі және аралық тіреуге дейінгі арақашықтықтарды өлшеп алып,белгілеп бағаналармен бекітеді.Ұзынабойлық оське перпендикуляр бағытта, тіреулердің осьтерін бекітеді

С)егер көпір бір қатарлы жалғасқан құрылым емес,екі немесе бірнеше қатарлы болса,онда көпірдің осьін бекіту сырт жақта,желілер(обноска) арқылы іске асады

049.Көпірдің жобасын Жер бетіне түсірудегі,оның геометриялық негізі болып…

А)қадалау осьтері саналады

В)ұзынабойлық және көлденең осьтері саналады

С)құрылыс өлшемдерін салуға ыңғайлы осьтері саналады

07ˍИнженерлік геодезия

001.СНиП талаптарына сай,қалыпты(опалубка) орнатудағы ауытқулар келесі шамадан аспауы керек:

А)қалып осьтерінің жобалық бағытынан ауысуы:фундаменттікі- 12 мм; қабырғалар мен бағаналардікі – 8 мм,балкалар мен аркалардікі – 10 мм

В) қалып осьтерінің жобалық бағытынан ауысуы:фундаменттікі- 0,12 см; қабырғалар мен бағаналардікі – 0,8 см,балкалар мен аркалардікі – 1,0 см

С) қалып осьтерінің жобалық бағытынан ауысуы:фундаменттікі- 0,012 м; қабырғалар мен бағаналардікі – 0,08 м,балкалар мен аркалардікі – 0,01 м

007.100 га ауданды алып жатқан кешенді немесе топты ғимарат және құрылымды салудағы қадалау негіздерінің дәлдігі…

А) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 5`` , сызықтық қате 1/50000 ; биіктік анықтау қатесі ± 2 мм

В) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,08` , сызықтық қате ; биіктік анықтау қатесі ± 0,2 см

С) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,00040 , сызықтық қате 1/50000 ; биіктік анықтау қатесі ± 0,002 м

009.10 мың м2 ауданға дейінгі алып жатқан кешенді немесе топты ғимарат және құрылымды салудағы 2-класты қадалау негіздерінің дәлдігі…

А) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 20`` , сызықтық қате 1/5000 ; биіктік анықтау қатесі ± 3 мм

В) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,3` , сызықтық қате ; биіктік анықтау қатесі ± 0,3 см

С) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,0160 , сызықтық қате 1/5000 ; биіктік анықтау қатесі ± 0,003 м

009.Кран асты балкалары осьтерінің бағананың тірелген қадалау осінен ауытқуы

А)± 5 мм

В) ± 0,5 см

С) ± 0,05 м

011.14 қабаттан асатын биік ғимарат,жабу ұзындығы 36 м, биіктігі 60 м асатын құрылыстарыд 1-разрядты қадалау жұмыстарының дәлдігі…

А)бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 10`` , сызықтық қате 1/15000 ; биіктік анықтау қатесі ± 2 мм

В) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,15` , сызықтық қате ; биіктік анықтау қатесі ± 2 мм

С) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,080, сызықтық қате 1/15000 ; биіктік анықтау қатесі ± 2 мм

014.Жерде орналасқан құрылыстардағы 4-разрядты қадалау жұмыстарының дәлдігі…

А)бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 30`` , сызықтық қате 1/1000 ; биіктік анықтау қатесі ± 5 мм

В) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,5` , сызықтық қате ; биіктік анықтау қатесі ± 2 мм

С) бұрыштық өлшеудің орташа квадраттық қатесі 0,0230, сызықтық қате 1/1000 ; биіктік анықтау қатесі ± 2 мм

014.Көпір берілімдерін салу кезінде базистерді…

А)жер бетінің көлбеулігі 1% артық емес, ашық, тегіс жерлерде қадалайды, ал оның ұзындығы анықталмақшы қашықтықтың 0,5 шамасынан кем болмауы керек

В)көлбеулікті 1% дейінгі, ашық,ал оның ұзындығы анықталмақшы қашықтықтың жарты шамасынан кем болмауы керек

С) жер бетінің көлбеулігі аз, тегіс жерлерде бекітеді, ұзындығы базис шамасынан кем болмауы керек

015.Бағаналарды монтаждау кезіндегі жобалық шамасынан ауытқу шектік шамалары:

А)бағаналардың төменгі қимасындағы осьтерінің қадалау осьтеріне қарағандағы ауытқуы ± 5 мм

В) бағаналардың төменгі қимасындағы осьтерінің қадалау осьтеріне қарағандағы ауытқуы ± 0,5 см

С) бағаналардың төменгі қимасындағы осьтерінің қадалау осьтеріне қарағандағы ауытқуы ± 0,005 м

016.Трассаның бойындағы ҚС …

А)қисықтың соңы деген мағынаны береді

В)ең соңғы қисықтың атын осылай белгілейді

С)бұрылыстың соңғы қабырғасының аты

017.t уақыттағы N маркасының шөгу жылдамдығын…

А)VN= формуласымен есептейді

В) VN= формуласымен есептейді

С) VN= формуласымен есептейді

020.Жобалық сызықты жерге сызу үшін… есептейді

А)сызықтың бағытының дирекциондық бұрышын

В)екі қабырғаның арасындағы бұрышты

С)сол қабырғаның остік меридианынан басталған бұрышын

021.Трассаның бойындағы ҚО…деген мағына береді

А) қисықтың ортасыСтраницы: 1 | 2 | Весь текст
sitemap
sitemap