Тукайлы миллтТукайлы милләт

Язлар безгә бүләк итте аны,

Язлар алып китте кинәттән.

Шундый гади, асыл зат туган

Кимсетелгән бөек милләттән.

Кимсетелсә, изелсә дә халык

Саклый белде иман, калебен,

Шуңа туды : Тукай, Җәлил , Туфан…

Белик кенә алар кадерен.

Милләт өчен җанын биргән алар,

Милләт өчен көн-төн көрәшкән.

Корал түгел ныклы кулларында

Үткен каләм, чиста ак дәфтәр.

Тукай әйткән: “Син каршымда

Бар нәрсәдән изге һәм хөрмәтле”;

Булса иде һәрбер кардәш өчен,

Җандай якын татар милләте.

Күз сал әле Былтыр, Шүрәлегә,

Су анасы барын онытма!

Син дә кардәш, татар милләтенең

Тамырларын берүк корытма!sitemap
sitemap