Тести істор.книж.справиІсторія книжкової справи – наука що вивчає та відтворює основні етапи становлення та розвитку книги та її використання до потреб суспільства на різних етапах розвитку.

Автором праці «Історія Укр друкарства» є Огієнко

Чи з’ясована нині походження слова книга – Ні

Стародрук – це до 1687р.

В якому рукописному Євангелії вперше використано слово книга – Остромировом 1056-1067р.

Титульна сторінка зявляється в укр. Стародруках – Починаючи з Апостола Івана Федорова 1574

Кодикологія – це наука яка вивчає почерки, оформлення, матеріал для писька

Наукові трактати про сутність книги – вміщували переважно у полемічний виданнях К.П.Л 17ст

Наука яка вивчає давні тексти з метою критичної перевірки та підготовки до публікації назив – Текстологія

В якій частині видання йшлося про умови та обставини випуску книги – у післямові

При вивчені типології форми книги наукові беруть до уваги – обсяг, формат, посторінкову структуру та обставини випуску книги

Крім основного тексту українські стародруки включали – заставки, кінцівки, орнаментальне оздоблення

Періодизацію книжкової справи здійснюють за – століттями

Українські друкарні випускали книги такої тематики – Богослужебні, наукові, навчальні

Допоміжними історичними дисциплінами в історії книжкової справи є – палеографія.ю філігранологія, кодикологія.

Найвідомішими осередками укр. Книговидання у 17-18 ст були — Київ та Львів

Основними етапами розвитку письма є – Піктографічне, — ідеологічне – фонетичне

Указ Петра 1 про заборону укр. Друку було прийнято в – 1720р

Першим виникло Піктографічне письмо 15тис р. тому

Памво Беринда уславився виданням книги – Лексикон Словенороський

Матеріали для писання книги у давнину були – Камені, глиняні дощечки, береста, папірус, пергамент

Коли розпочала свою діяльність друкарня К.П.Л – 1616р

Коли і де почали вик для письма папірус – Єгипет у 3 ст до н е

Першою книгою надрукованою у друкарні КПЛ був – Часослов

Коли і де почали використовувати для письма Пергамент – В різних країнах малої Азії у 5 ст до н е

Яка точка зору щодо заснування КПЛ документально підтверджена – Обладнання друкарні було викуплено у меценатів Балабанів з м.Стрятин

Форма книги у давнину – постійно змінювалась бо змінювались матеріали, удосконал засоби виробництва

Є.Плетенецький, З.Копистянський, П.Могила, П.Беринда доклали зусиль до розбудови друкарні у — КПЛ

Матеріальна конструкція книги змінювалась так – глиняні дощечки – сувій – кодекс

Найкращим виданням друкарні КПЛ дослідники вважають — КП Патерик

Де і коли було винайдено папірус – Китай у 2 ст до н е

Найкращими шрифтами у 17-18ст відрізнялись стародруки надруковані в друкарні – КПЛ

Стилос – це спеціальний інструмент для писання

Комерційні засади власної видавничої та друкарської справи найуспішніше розвивав – Іван Федоров

Сучасну форму книги – кодекс було винайдено – У давньому Римі у 2 ст до н е

Друкарське обладнання І Федорова та виготовлені ним шрифти придбала новостворена друкарня — Успенського братства у Львові

Розподіл праці при перепис книг бібліотеки зокрема й прив та гром, книгарні, палітурні майстерні існув – В кожній розвин державі в давнину

Найкращим виданням Федорова дослідники вважають – Біблію 1581р

Чи можна спостерігати окремі редакт. аспекти у праці переписувач.давніх книг-Так, зокрема це стосуєть якості перепис,рівня освідченості

Хто з друкарів започаткував особистий стиль оздоблення видань який назив стародрукованим – Федоров

Остромирово Свангеліє 1056-1057рр і зборники Святослава 1073-1076р Реймське Євангеліє підтверджують – Теорію про те що історія Київ Русь належать російському та українському народам, що мали спільне книго писання

Федоров – засновник рус та укр. Друкарства

Велесова книги- фальсифікований рукопис який не можливо чітко датувати

Де і коли було надруковано першу книгу – Львів 1574р

Кирилиця – словянська азбука винайдена у 9ст Кирилом та Мефодієм

Франциск скорина надрукував такі видання – Апостол, Мала подорожня книжниця

Глаголиця – це одна з двох словянських азбук винайдена раніше ніж кирилиця

Перші набули кирилицю для православних словян надрукував – Швальпольт Фіоль м.Краків

Десятинна церква Софіївський собор, КПЛ відомі як центри книго писання у – добу після прийняття християнства

Ельзерів – Фірмовий вузький формат видань, який вирізняв книги родини голандських друкарів

Яку книгу найчастіше переписували на укр. Землях – Євангеліє

Кишеньковий формат запровадив – Альд Мануцій для худ видань давньоримських та давньогрецьких творів

Що таке типікон – збірка літургійних книг для потреб церкви

Нова академія – це гурток видатних вчених що здійснювали підготовку до друку текстів у друкарні — Костянтина Острозького

Чому найчисленнішою збіркою книг,що збереглися до нашого часу є літургійні видання – їх найчастіше переписували та дбайливо зберігали

Фірмову палітурку невеликий серійний формат видань особливу видавничу марку вперше використав Альд Мануцій

Скрипторій – Приміщення в монастирі призначене для переписувачів

Одночасне використання паперу та пергаменту, відсутність титульних аркушів, абзаців у тексті, великий формат, схожість шрифтів з рукописними – це характерні ознаки — Інкунабул

Апостол Євангеліє переписували – уставом

Інкунабула – це книга надрукована до 1500р

Папір для переписування книг в Укр – використ з середини 14 ст

Суперечка про винахід першодрукування стосувалась Шеффера та йог гана

Палімпсест – це рукопис на паргаменті з- якого було зішкрябало попередній текст

Комплексний характер винаходу Йоггана полягає в тому що – Було винайдено металеву форму з окремих відлитих літер, гартований сплав, друкарський прес, пристрій для відливання літер

2° це формат In Folio

42 рядкова Біблія була тнадрукована Йогганом у 1456р.

Декоративні графічні чи сюжетні зображення прямокутної форми роміщені над текстом розділу чи підрозділу назив – Заставка

Книга надрукована ксилографічним друком має наступну особливість – У ній більше ілюстрацій ніж тексту

Велика буква розмальована чи орнаментована що поч. текст книги чи підрозділу назив – Ініціал

Технологія друкування з дерев форми з дзеркально вирізьбленим текстом назив – Ксилографія

Якщо порівняти кінцівки і заставки укр. Книги то можна заув що – вони однакові за ошатністю оздоблення

Винахідником друкування з окреми літер з глини був Пі шен

У рукопис книгах ілюстрації вик – Мініатюристи тобто спец підготовлені люди

Кустода – це особливий елемент середньовічних книг що давав можливість – Розташовувати сторінки у відповідному порядку

Плетенка – це елемент характерний для стилю – Старовізантійського

Який із шрифтів використовували для переписування західноєвропейських літургійних книг – Антикву

Чорно-більй орнамент характерний для стилю – Старовізантійського

У середньовічній європі папір для книг використм – з 16ст

Рослинни орнамент на золотому тлі характерний для стилю Травяного

Інтролігатор – це майстер який оправляв книгуsitemap
sitemap