Тести інформВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти США.

Головні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та їх реалізація відповідно до постанови Кабміну України «Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 рр.» від 8.09.2004 р.

Доповніть речення.

Головні принципи створення одного простору вищої освіти в сучасній Європі відображені в документах… (Яких?)

Лісабонська конвенція 1997 р. як перший офіційний документ у контексті Болонського процесу, до якого приєдналася Україна, набула чинності в нашій державі…(З якого часу?).

Виберіть правильну відповідь.

Третій етап Болонського процесу розпочався:

а) самітом у м. Берген (Норвегія) 19-20.05.2005 р.;

б) з прийнятим Празького комюніке 19.05.2001 р.;

в) самітом у Берліні 18-19.05.2003 р.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Польщі.

Стратегічні завдання розвитку вищої освіти в Україні.

Доповніть речення

Ключовою вимогою Болонської декларації 1999 р. є запровадження… (Чого?)

Європейський науковий і освітній простір має бути створений до … р.(Якого року)

Виберіть правильну відповідь

Початок другого порядку у розвитку Болонського процесу пов’язаний із прийняттям:

а) Празьке комюніке 19.05.2001 р.

б) рекомендацій Гельсінського семінару (лютий, 2001);

в) рекомендацій освітньої конференції у м. Саламанка (Іспанія, 29-30.03.2001 р.)

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти в Іспанії.

Зміст Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України ( наказ 1104 України від 23.01.2004, №49 )

Доповніть речення

3.1. Інформаційний пакет це — …

3.2. Система накопичення та передачі кредитів надає студентам можливості: …

Виберіть правильну відповідь

Україна приєдналася офіційно до Болонської співдружності :

18-19.09.2003 р. на саміті в Берліні

б) 19-20.05.2005 р. на саміті у Бергені

в) 25.05.1998 р. на зустрічі з нагоди відзначення 800-річчя Паризького університету

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти в Франції.

Основні кроки України на шляху до кредитно-модульного навчання як новітньої моделі організації навчального процесу.

Доповніть речення

До загальних принципів формування систем вищої освіти європейських країн належать :…..( Які ? )

Болонська декларація 1999 р. задекларувала прийняття …. (Чого ? )

запровадження …

створення…

Виберіть правильну відповідь

Третій період передісторії Болонського процесу розпочався з прийняттям :

а) Великої Хартії Університетів 1988 р.

б) Маастрихтського договору 1992 р.

в) Європейської конвенції про загальну еквівалентність періодів університетської освіти 1990 р.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Італії.

Організація та науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах вищої освіти України (у контексті вимог Болонського процесу).

Доповніть речення:

Болонський освітній процес започаткувала офіційна зустріч міністрів європейських країн, відповідальних за освіту…. (Коли? Де?).

В основу системи ECTS покладені такі принципи …. (Які?).

Виберіть правильну відповідь:

Поняття «бакалавр» в розумінні академічного звання увійшло в практику :

З ХІІІ ст. в західноєвропейських університетах;

З ХVIII ст. – у Кембриджському університеті;

З ХХ ст. – у Болонському університеті.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Росії.

Зміст наказу МОН України від 29.07.2005 р. (№454) «Про заходи МОН України» по реалізації указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення, функціонування та розвитку освіти в Україні» .

Доповніть речення:

Роком освіти впродовж усього життя для Європи було проголошено …(Який?).

Пропозиції, які виконуються державами-учасницями в рамках Болонського процесу, зводяться в основному до шести ключових позицій:… ( Яких?).

Виберіть правильну відповідь:

Важливою складовою ECTS є :

Дотримання автономії країн і ВНЗ у галузі освітньої політики;

Наявність навчального контракту між ВНЗ і студентами;

Система кредитів.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти Великобританії.

Освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в Україні.

Доповніть речення

Серед новітніх тенденцій розвитку сучасної вищої школи чільне місце посідає …

Велика Хартія Університетів була підписана в … р.(?) з нагоди

Виберіть правильну відповідь

Формування ідей європеїзації вищої школи бере свій початок від:

а) прийняття Болонської декларації 1999 р.;

б) укладення Римського договору 1957 р.;

в) першої Європейської спільної конференції міністрів освіти 1967 р.

ВАРІАНТ

Особливості системи вищої освіти в Німеччині.

Сутність положень Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2004 року (№1013/2005)

Доповніть речення

Метою євроінтеграції сучасної вищої освіти є…

Сорбонська спільна декларація була підписана … (Коли?) під час зустрічі міністрів 4 країн з нагоди … (якої?)

Виберіть правильну відповідь

Першим офіційним документом у контексті Болонського процесу, до якого приєдналася Україна, була:

а) Болонська декларація 1999 р.;

б) Лісабонська конвенція 1997 р.;

в) Сорбонська спільна декларація 1998 р.sitemap
sitemap