Тести на БЖД



Тести по тематиці „Охорона праці”

Що розуміють під технічними засобами захисту?:

а) правильна організація праці на робочих місцях, дотримання відповідного

режиму праці, проведення навчання та інструктажів;

б) організація постійного нагляду й контролю за дотриманням санітарних

норм і правил при використанні речовин і матеріалів з токсичними

властивостями;

в) належне використання існуючих спеціальних колективних та

індивідуальних засобів захисту працюючих для боротьби зі шкідливими

чинниками;

Які закони та підзаконні акти регулюють правові відносини у сфері охорони праці в умовах виробництва і загалом у суспільстві?:

а) Конституція України;

б) Кодекс законів про працю;

в) Закони: „Про охорону праці”, „Про охорону здоров’я”, „Про пожежну

безпеку”, „Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”, „Про

забезпечення санітарного та епідеміологічного здоров’я населення”;

г) всі вищезазначені варіанти вірні;

За яких обставин виплачується допомога в розмірі повного заробітку узв’язку з тимчасовою непрацездатністю?:

а) у разі хвороби;

б) каліцтва;

в) при догляді за дитиною в декретній відпустці;

г) при догляді за хворим членом сім’ї;

За який рахунок робітникам видається спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту?:

а) за рахунок заробітної платні працівника;

б) за рахунок Фонду соціального страхування;

в) за рахунок роботодавця;

Не пізніше якого терміну роботодавець повинен письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов, розмірів пільг і компенсацій?:

а) 1 доби;

б) 1 тижня;

в) 1 місяця;

г) 2 місяців;

ґ) 3 місяців;

У разі тимчасової втрати працездатності за який термін обчислюється середній заробіток працівника?:

а) 2 останні повні календарні місяці;

б) 3 останні повні календарні місяці;

в) 6 останніх повних календарних місяців;

г) 12 останніх повних календарних місяців;

В якому розмірі видається одноразова допомога сім’ї особи, яка померла внаслідок нещасного випадку на виробництві?:

а) в розмірі п’ятирічного заробітку померлого й дворічного на кожного його утриманця;

б) в розмірі п’ятирічного заробітку померлого й однорічного на кожного його утриманця;

в) в розмірі трирічного заробітку померлого й дворічного на кожного його утриманця;

г) в розмірі трирічного заробітку померлого й однорічного на кожного його утриманця;

В якому розмірі надається допомога працівнику у разі стійкої втрати ним професійної працездатності?:

а) середнього заробітку за кожен відсоток втраченої працездатності;

б) середнього заробітку за кожні 2 відсотки втраченої працездатності;

в) середнього заробітку за кожні 5 відсотків втраченої працездатності;

г) середнього заробітку за кожні 10 відсотків втраченої працездатності;

За який рахунок здійснюються витрати на лікування, супровід до санаторію, проїзд до місця лікування й назад працівника, що втратив працездатність під час виконання трудових обов’язків?:

а) за рахунок потерпілого;

б) за рахунок Фонду соціального страхування;

в) за рахунок роботодавця;

Куди зараховується стаж роботи працівника під час перебування ним на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві?:

а) до стажу роботи для призначення пенсії за віком;

б) до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення

пенсії на пільгових умовах;

в) всі вищезазначені варіанти вірні;

Якої межі не може перевищувати розмір відшкодування моральної шкоди?:

а) 50 мінімальних розмірів заробітної плати;

б) 100 мінімальних розмірів заробітної плати;

в) 200 мінімальних розмірів заробітної плати;

г) 300 мінімальних розмірів заробітної плати;

ґ) 500 мінімальних розмірів заробітної плати;

Якої межі, згідно КЗпП, не може перевищувати тривалість робочого часу для робітників і службовців, на тиждень?:

а) 24 год;

б) 36 год;

в) 40 год;

г) 41 год;

Якої межі, згідно КЗпП, не може перевищувати тривалість робочого часу для осіб, що працюють у шкідливих умовах, на тиждень?:

а) 24 год;

б) 36 год;

в) 40 год;

г) 41 год;

За яких умов встановлюється скорочений робочий день для працівників?:

а) коли працюючий виконує роботу в шкідливих умовах протягом не менш

як 100% робочого часу;

б) коли працюючий виконує роботу в шкідливих умовах протягом не менш

як 75% робочого часу;

в) коли працюючий виконує роботу в шкідливих умовах протягом не менш

як 50% робочого часу;

За яких умов роботодавець має право застосовувати понадурочні роботи?:

а) при невиконанні робочого плану;

б) для ліквідації наслідків аварії чи катастрофи;

в) проведення робіт з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення;

г) всі вищезазначені варіанти вірні;

За якими професіями забороняється працювати жінкам?:

а) машиніст екскаваторів;

б) професіями, що пов’язані з верхолазними роботами;

в) тракторист-машиніст;

г) водій вантажних автомобілів з вантажопідйомністю до 2,5 т;

В якій кількості повинно видаватися молоко за одну зміну працівникам, які працюють в умовах постійного контакту з фізичними виробничими чинниками й токсичними речовинами в процесі їх виробництва, переробки та застосування?:

а) 0,25 л;

б) 0,5 л;

в) 1 л;

г) 1,5 л;

Згідно закону „Про охорону праці” яких жінок заборонено залучати до понадурочних робіт і робіт у вихідні дні а також направляти їх у відрядження без їх згоди?:

а) вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 14 років;

б) вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 6 років;

в) вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 3 років;

Вагітним жінкам згідно з медичним висновком:

а) знижуються норми виробітку без збереження середнього заробітку;

б) переводяться на іншу роботу, що виключає вплив негативних чинників без

збереження середнього заробітку;

в) знижуються норми виробітку або ж вони переводяться на іншу роботу, що

виключає вплив негативних виробничих чинників, із збереженням

середнього заробітку за попередньою роботою;

На який термін жінкам за бажанням надаються частково оплачувані відпустки по догляду за дитиною?:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 6 років;

До досягнення якого віку особи, що приймаються на роботу, повинні проходити щорічний медичний огляд?:

а) до 18 років;

б) до 20 років;

в) до 21 року;

г) до 22 років;

При якому мінімальному віці у виняткових випадках дозволяється приймати на роботу підлітків, якщо на це є згода одного із батьків та є медичний дозвіл й певне навчання з охорони праці?:

а) 13 років;

б) 14 років;

в) 15 років;

г) 16 років;

В яких випадках допускається перенесення й пересування важких речей понад 4,1 кг неповнолітніми чоловічої та жіночої статі?:

а) коли це пов’язано з виконанням ними постійної роботи й займає не більш

ніж 1/3 робочого часу;

б) коли це пов’язано з виконанням ними постійної роботи й займає не більш

ніж 1/2 робочого часу;

в) коли це пов’язано з виконанням ними постійної роботи й займає не більш

ніж 2/3 робочого часу;

Особам, яким не виповнилося 18 років щорічні відпустки надаються:

а) тривалістю в 1 календарний місяць в літній період або за бажанням в

будь-яку іншу пору року;

б) тривалістю в 56 календарних днів в літній період або за бажанням в будь-

яку іншу пору року;

в) тривалістю в 1 календарний місяць але період відпустки визначає

роботодавець;

На який термін жінкам надаються відпустки по вагітності і родах?:

а) 56 календарних днів до пологів та 70 після;

б) 70 календарних днів до пологів та 56 після;

в) 70 календарних днів до пологів та 70 після;

За який рахунок забезпечується проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі?:

а) за рахунок працівника;

б) за рахунок Фонду соціального страхування;

в) за рахунок роботодавця;

На що має право роботодавець, якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду?:

а) притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;

б) усунути працівника від роботи із збереженням мінімальної заробітної

плати

в) усунути працівника від роботи без збереження заробітної плати;

За які порушення, згідно чинного законодавства, встановлюється адміністративна відповідальність?:

а) санітарно-гігієнічних умов праці;

б) правил пожежної безпеки;

в) правил охорони атмосферного повітря, грунтів, надр, лісів, водних

ресурсів, рибних багатств;

г) правил безпечної експлуатації та використання транспортних засобів,

дорожнього руху;

ґ) всі вищезазначені варіанти вірні;

Які адміністративні стягнення можуть застосовуватися за адміністративні правопорушення?:

а) попередження або штраф;

б) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям правопорушення або конфіскація всього того, що було об’єктом або наслідком правопорушення;

в) позбавлення спеціального права;

г) виправні роботи або адміністративний арешт;

ґ) всі вищезазначені варіанти вірні;

До якого максимального за розміром штрафу можуть бути притягнуті юридичні або фізичні особи, які використовують найману працю, за порушення законодавства про охорону праці та невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду?:

а) штраф не перевищує 1% місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи;

б) штраф не перевищує 3% місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи;

в) штраф не перевищує 5% місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи;

Не пізніше якого терміну з дня вчинення правопорушення може наступати адміністративне стягнення?:

а) 1 тиждень;

б) 1 місяць;

в) 2 місяці;

Не пізніше якого терміну роботодавець має право застосувати дисциплінарну відповідальність від дня виявлення правопорушення працівником?:

а) 1 тиждень;

б) 1 місяць;

в) 2 місяці;

г) 3 місяці;

До якого стягнення притягують громадянина за порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм?:

а) від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) від 1 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

в) від 3 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

Як називається інструктаж, що проходять при оформленні на роботу або з працівниками, що перебувають у відрядженні на підприємстві й беруть безпосередньо участь у виробничому процесі?

а) вступний;

б) первинний;

в) цільовий;

г) позаплановий;

Як називається інструктаж, що проходять безпосередньо на робочому місці, коли наймаються вперше на роботу, але і кожного разу при зміні місця роботи, переведенні з одного виду робіт на інший?:

а) вступний;

б) первинний;

в) цільовий;

г) позаплановий;

Які терміни проведення повторного інструктажу для працівників, що працюють на роботах з підвищеною безпекою?:

а) 1 місяць;

б) 3 місяці;

в) 6 місяців;

г) 1 рік;

Як називається інструктаж, що проводиться з працівниками, перерва у роботі яких сягає більше ніж 30 календарних днів для робіт з підвищеною безпекою та 60 днів для решти робіт?:

а) первинний;

б) повторний;

в) цільовий;

г) позаплановий;

Які нещасні випадки відносяться до таких, що трапились на виробництві?:

а) сталися на території підприємства перед початком роботи і після її закінчення, якщо робота виконувалася за дорученням роботодавця;

б) на території підприємства, але працівник використовував устаткування роботодавця, виконуючи власну роботу;



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст




sitemap
sitemap