Тести з історії укр культуриДИСЦИПЛІНА „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ”

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(директорський контроль)

1. Культура поділяється на:

а) морфологічну, релігійну;

б) матеріальну, духовну;

в) міфологічну, наукову;

г) рабовласницьку, феодальну.

2. Термін «культурологія» вперше використано:

а) М. Вебером;

б) Л. Уайтом;

в) Г. Спенсером;

г) Г. Гегелем.

3. Культура — це:

а) система життєвих орієнтацій суб’єкта, що реалізується у засобах та результатах його діяльності;

б) синонім поняття «цивілізація»;

в) рівень матеріально-технічного розвитку суспільства;

г) історичний етап розвитку суспільства;

г) уміння людини правильно поводити себе у товаристві.

4. Де вперше зустрічається термін «культура»?

а) у творах римського оратора Цицерона;

б) у творах Конфуція:

в) у творах французьких просвітників;

г) у творах К. Маркса й Ф. Енгельса;

ґ) у творах Т. Шевченка.

5. Культура виконує такі функції:

а) естетичну, розважальну, гуманістичну;

б) людинотворчу, інформативну, регулятивну;

в) загальнолюдську, прогресивну, радикальну:

г) революційну, соціалістичну, комуністичну:

г) державотворчу, громадсько-політичну.

6. Предметом культурології є:

а) історичний аспект культури;

б) загальні закономірності розвитку культури;

в) морфологічний аспект культури;

г) комунікативний аспект культури;

ґ) ціннісно-смисловий аспект культури.

7. Мистецтво — це:

а) здатність людини на великі звершення,

б) здатність людини влаштувати своє життя;

в) можливість змінити все на краще;

г) здатність людини показати себе кращою, ніж вона є в дійсності;

ґ) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості.

8. Яке з наведених визначень поняття «міф» є правильним?

а) міф — це сприйняття світу, всесвіту доісторичними людьми;

б) міф — це вигадка неосвіченої, забобонної людини;

в) міф — теорія про походження людини;

г) міф — це архаїчна розповідь про богів і героїв;

ґ) міф — це загальна концепція про походження світу.

9. Яке визначення поняття «міфологія» є правильним?

а) міфологія — цілісне поняття, яке утворилося на основі міфологічних оповідей та переказів;

б) міфологія — поняття, що походить від грецького «міфос» — легенда і «логос» — слово і означає тлумачення, науку про походження природи, життя і навколишніх предметів;

в) міфологія — це форма світогляду;

г) міфологія — наука про світобудову в уявленні первісних людей; ґ) міфологія — наука про способи творення міфів.

10. Що лежить в основі міфотворення і міфопізнання?

а) нездатність людини правильно оцінити природні явища та будову Всесвіту;

б) страх перед грізними силами природи;

в) символізм, що передає гіпотетичність, фантазію людської спільноти про виникнення богів, світу, про походження людини, обрядів;

г) спроба пояснити причини всього, що відбувається у світі;

ґ) реальність сучасного для кожної людини і її часу світу.

11. Що таке тотемізм?

а) віра в існування речей з надприродними силами;

б) віра в можливість подумки впливати на інших;

в) віра в існування кровного взаємозв’язку між людиною, тваринами і рослинами;

г) віра в існування надприродних істот в тілі; ґ) віра в таємничі природні явища.

12. Фетишизм — це віра в:

а) існування трансцендентальних істот;

б) наявність у речах надприродних сил;

в) існування надприродних істот у тілах (душ, духів);

г) віра і поклоніння предметам неживої природи, іконам, мощам тощо;

ґ) у святого Духа.

13. Колискою світового театрального мистецтва вважається:

а) Стародавній Єгипет;

б) Стародавня Греція;

в) Стародавня Індія;

г) Стародавній Рим.

15. Театралізовані дійства в Стародавній Греції:

а) Вакханалії;

б) Лепії;

в) Діонісії;

г) Дифірамби.

16. Основоположником трагедійної драматургії є:

а) Гомер;

б) Еврипід;

в) Софокл;

г) Есхіл.

17. Найстарішим родом художньої літератури вважається?

а) епос;

б) лірика;

в) драма.

18. Де народилась архаїчна скульптура?

а) у Греції;

б) у Римі;

в) в Єгипті;

г) у Візантії.

19. Вищий навчальний заклад, що з’явився в Європі в добу Середньовіччя:

а) консерваторія;

б) ліцей;

в)інститут;

г) університет.

20. Граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика — це:

а) ділові папери;

б) «сім вільних мистецтв»;

в) навчальні заклади;

г) світські знання.

21. Український першодрукар:

а) Йоганн Гутенберг;

б) Швайпольт Фіоль;

в) Франциск Скорина;

г) Іван Федоров.

22. Назвати перший вищий навчальний заклад в Україні:

а) Києво-Могилянська акдемія;

б) Львівський університет;

в) Острозька академія;

г) Переяславський колегіум.

23. Рік заснуваннія Києво-Могилянської академії;

а) 1632;

б) 1654;

в) 1576;

г) 1701.

24. Хто з названих історичних діячів був професором Києво-Могилянської академії?

а) Ф.Прокопович;

б) П. Орлик;

в) І.Федоров;

г) Я.Коменський.

25. Доба Відродження – це відродження традицій:

а) архаїчної;

б) давньосхідної;

в) далекосхідної;

г) античної;

д) середньовічної.

26.Великий князь київський, що запровадив шкільне навчання на Русі:

а) Володимир;

б) Ігор;

в) Олег;

г) Ярослав.

27. Назвати творців першого слов’янського алфавіту:

а) Кирило і Мефодій;

б) Борис і Гліб;

в) Ігор та Олег;

г) Святослав і Володимир.

28. Монументальний живопис Київської Русі:

а) мозаїка;

б) фреска;

в) гравюра;

г) офорт.

29. Матеріал, який використовували давньоруські майстри при будівництві храмів:

а) цегла;

б) плінфа;

в) бутовий камінь;

г) вапняк;

30. Що означає слово «Софія»? (храм Святої Софії):

а) премудрість божа;

б) жіноча віра;

в) жіноче ім’я;

г) світла надія.

31. Перший кам’яний храм у Київській Русі — це:

а) Михайлівський золотоверхий монастир;

б) Собор святої Софії;

в) Десятинна церква;

г) П’ятницька церква у Чернігові.

32. Типи архітектури, характерні для часів Київської Русі:

а) оборонна;

б) промислова;

в) адміністративна;

г) культова;

ґ) житлова.

33. Види живопису Київської Русі:

а) монументальний, станковий;

б) пейзаж, натюрморт;

в) панорама, діограма;

г) іконопис, мініатюра.

34. Мандрівні актори в Київській Русі — це:

а) менестрелі;

б) жонглери;

в) шпільмани;

г) скоморохи.

35. П’єси з релігійним чи історичним сюжетом, написані викладачами, зіграні школярами — це:

а) комедії;

б) оди;

в) шкільні драми;

г) трагедії.

36. Хто з українських композиторів отримав звання академіка-композитора, чиє ім’я записано на «золотій дошці» Болонської академії?

а) К. Стеценко;

б) М. Лисенко;

в) Д. Бортнянський;

г) М. Березовський.

37. Джерелами українського національного театрального мистецтва є:

а) народні гуляння;

б) народні танці;

в) народні землеробські свята і обряди;

г) релігійні ритуальні дійства.

38. Театр не може існувати без:

а) сцени;

б) музики;

в) глядача;

г) костюмів і масок.

39. Комічна сценка, що розігрувалася між діями п’єси в XVI-ХУІІ ст.:

а) інтерлюдія;Страницы: 1 | 2 | Весь текст
sitemap
sitemap