Тести Лавренюк на ГончарукMicrosoft Word1. Щотижневе навантаження вихователя групи продовженого дня становить:

а) 40 год

б) 30 год

в) 25 год

Відповідь: а.

2. Кількість учнів в групі продовженого дня не повинна перевищувати:

а) 25

б) 17

в) 30

Відповідь: в.

3. Режим роботи ГПД рекомендують вводити з:

а) 3 класу

б) 1 класу

в) 2 класу

Відповідь: б.

4. До напрямків діяльності вихователя ГПД належить:

а) організація і проведення класної роботи

б) нагляд за учнями під час перебування у групі

в) організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі

Відповідь: б, в.

5. План роботи вихователя ГПД обов’язково повинен узгоджуватися з:

а) планом роботи заступника з виховної роботи;

б) річним планом школи;

в) планом роботи директора школи;

г) планом роботи вчителя-класовода;

в) планом роботи психолога;

Відповідь: б, г.

6. Вихователь ГПД звільняється з роботи:

а) директором школи

б) керівник обласного (районного) відділу освіти

в) головою батьківського комітету

Відповідь: а.

7. Вихователь ГПД виконує такі посадові обов’язки:

а) проводить уроки

б) вивчає взаємини дітей з батьками чи особами, що їх замінюють

в) проходить періодичний медичний огляд

г) організовує вивчення учнями правил охорони праці

Відповідь: б, в, г.

8. Вихователь ГПД має право на:

а) підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації

б) захист професійної честі й гідності

г) самовільну діяльність в управлінні школою

Відповідь: а, б.

9. Вихователь ГПД несе відповідальність за:

а) ефективну діяльність управління школою

б) життя і здоров’я учнів

в) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку школи

Відповідь: б, в.

10. До колективної форми методичної роботи вихователів ГПД відносяться:

а) круглі столи

б) педагогічні майстерні

в) науково-практичні конференції

Відповідь: а, б, в.

11. До тематики роботи методичного обєднання вихователів ГПД відноситься:

а) спортивно-оздоровча робота в ГПД

б) запровадження інтерактивних технологій на уроках української мови

в) організація здорового та цікавого дозвілля учнів

г) Самообслуговування дітей

Відповідь: а, в, г.

12. На педагогічній раді можуть розглядатися такі питання щодо роботи в ГПД:

а) організація самоврядування

б) підготовка учнів до олімпіад

в) стан і заходи поліпшення виконання учнями домашніх завдань

Відповідь: а, в.

13. На першій сторінці плану методичного обєднання вихователів ГПД зазначається:

а) підсумки роботи вихователів ГПД за попередній навчальний рік

б) перелік молодих спеціалістів вихователів ГПД

в) перелік вихователів ГПД

Відповідь: в.sitemap
sitemap