Тести УКР іспит М 2013Б Григораш Марії Сергіївні

с. Білилівка, Ружинський р-н

Житомирська область

34575

В Савченко Оксана Володимирівна

вул. Космічна, 18, кв. 144,

м. Київ, 223, Україна

48.Виберіть провальні варіанти вживання прийменникових чи безприйменникових конструкцій:

а)заходи для оздоровлення економіки, комітет захисту довкілля, автор праці з історії медицини;

б)заходи по оздоровленню економіки, комітет по захисту навколишнього середовища, автор праці по історії медицини;

в)заходи з оздоровлення економіки, комітет із захисту навколишнього середовища, автор праці історії медицини;

49.Виберіть правильні варіанти слововживання:

а)три гола, два коментаря, двадцять чотири автомобіля;

б)три голи, два коментарі, двадцять чотири автомобілі;

в)три голів, два коментарів, двадцять чотири автомобілей.

50.Визначте рядок, в якому наведено правильні форми вітання і прощання:

а)Доброго ранку! Спокійної ночі! До побачення! Доброго вечора!;

б)Добрий день! На добраніч! Моє шанування! Хай Вам щастить!;

в)До зустрічі! Здрастуйте! Доброї ночі! Пока!

51. Підписують, як правило:

а) всі примірники документа;

б) два примірники документа;

в) перший примірник документа.

52. Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, називається:

а) рубрикацією;

б) абзацом;

в) текстом.

53. Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу, — це:

а) витяг;

б) відпуск;

в) дублікат.

54. Якщо документ підписують кілька осіб, що займають однакову посаду, їх підписи розташовуються:

а) на одному рівні;

б) один під одним;

в) після дати.

55. Точне знакове відтворення змісту оригіналу — це:

а) копія;

б) відпуск;

в) витяг.

56. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називається:

а) етикетом;

б) діловодством;

в) літературною нормою.

57. До документів щодо особового складу належать:

а)заява, трудовий договір, доручення;

б)автобіографія, резюме, заява, розписка;

в)автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка.

58. Текст характеристики викладають від:

а)першої особи;

б)третьої особи;

в)другої особи.

59. В автобіографії відомості подаються в:

а)будь-якій послідовності;

б)послідовності, яку визначає сама особа;

в)хронологічній послідовності.

60. Резюме — це:

а)опис свого життя;

б)документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;

в)документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складаєСтраницы: 1 | 2 | Весь текст
sitemap
sitemap