Тести УКР іспит М 2013Тести ДУМ 34

1.Вища форма загальнонародної мови це:

а)територіальні діалекти;

б)наріччя;

в)сучасна українська літературна мова.

2.Орфоепічні норми це:

а)сукупність правил вимови звуків та звукосполучень у потоці мовлення;

б)єдині загальноприйняті правила передачі звукової мови на письмі;

в)правила творення та вживання форм слів.

3.Державна мова це:

а)закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої єобов’язкове в органах державного управління та діловодства;

б)єдина національна мова українського народу;

в)найважливіший універсальний засіб спілкування.

4.Літературна мова це:

а)національна мова;

б)унормована, регламентована, відшліфована форма існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;

в)нижча форма загальнонародної мови.

5.Літературна мова реалізується:

а)в усній і писемній формі;

б)у сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах;

в)у національній та державній мові.

6.Українська мова належить до:

а)західнослов’янської групи;

б)південнослов’янської групи;

в)східнослов’янської групи.

7.Літературна мова характеризується такими ознаками:

а)унормованістю, наддіалектністю, точністю, логічністю;

б)наддіалектністю, унормованістю, уніфікованістю, стилістичною диференціацією;

в)стилістичною диференціацією, унормованістю, документальністю, тематичною обмеженістю.

8.Фахова мова це:

а)сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи;

б)сукупність мовних засобів, зумовлених метою спілкування;

в)сукупність усіх мовних засобів, якими послуговуються у професійнообмеженій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння.

9.Мовленнєва професійна компетенція це:

а)система знань, умінь і навичок, потрібних для ефективного спілкування;

б)система умінь і навичок використання знань норм і правил літературної мови під час фахового спілкування;

в)сума систематизованих знань норм літературної мови.

10.Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системні,що закріплюється в процесі суспільної комунікації це:

а)орфоепічні норми;

б)стилі української літературної мови;

в)норми літературної мови.

11.Сукупність правил передачі звукової мови на письмі це:

а)орфоепічні норми;

б)орфографічні норми;

в)морфологічні норми.

12.Головна ознака літературної мови:

а)варіативність;

б)черговість;

в)унормованість.

13.Мова це:

а)найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності;

б)сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи;

в)вища форма національної мови.

14.У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 р., записано:

а)Державною мовою в Україні є українська мова;

б)Державною мовою в Україні є російська мова;

в)Державною мовою в Україні є українська й російська мови.

15.Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті:

а)5 Конституції України;

б)10 Конституції України;

в)9 Конституції України.

16.Текст — це:

а)писемний, друкований або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об’єднаних смисловим і формально-граматичним зв’язками, спільною тематикою;

б)основна синтаксична одиниця, що позначає ситуацію, вказує на відношення повідомлюваного до дійсності;

в)мінімальна синтаксична одиниця, що виконує у реченні формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції.

17.Висловлюють подяку по-українськи так:

а)Дякую Вас за статтю-відповідь;

б)Щиро дякую Вам;

в)Дозвольте подякувати Вас за добре слово.

18.Стандартна черговість фраз у зверненні до незнайомої людиниможе мати таку послідовність:

а) Щиро вдячний за …; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати …;

б)Вибачаюсь, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка…; До побачення!;

в)Добрий день! Будьте ласкаві, скажіть …; Щиро дякую Вам.

19. Визначте рядок, в якому наведено правильні форми вітання і прощання:

а)Доброго ранку! Спокійної ночі! До побачення! Доброго вечора!;

б)Добрий день! На добраніч! Моє шанування! Хай Вам щастить!;

в)До зустрічі! Здрастуйте! Папа! Доброї ночі!

20.Спілкування — це:

А один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

Б не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;

В найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

21. Мовний етикет це:

А сукупність речень, об’єднаних у тематичну і структурну цілісність за правилами певної мовної системи;

Б правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;

В модель побудови однотипних документів.

22. Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною має таку послідовність:

А вітання, вибачення, прохання, подяка, вибачення, прощання;

Б вітання, знайомлення, прохання, вибачення, прощання;

В вітання, комплімент, прохання, подяка, прощання.

23. Яка словесна формула знайомлення без посередника є порушенням мовної норми?

А Давайте знайомитись!

Б Дозвольте відрекомендуватися!

В Пробачте, а Ви хто (будете)?

24. Бесіда-це:

А спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень;

Б розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

25.Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

А ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;

Б ретельно готуватися до неї, бути тактовним, ураховувати погляди співрозмовника;

В ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

26.Яка найкраща цінність оратора?

А не тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба;

Б не тільки сказати те, що потрібно, але й сказати те, чого не треба;

В говорити багато.

27.Доповідач має знати таку попередню інформацію:

А тему засідання, круглого столу; склад аудиторії; хто ще виступатиме на зібранні; місце й час проведення;

Б тему засідання, круглого столу; питання, які йому ставитимуть; місце й час проведення;

В програму виступів; склад аудиторії; місце й час проведення засідання, круглого столу

28.Вступ доповіді повинен містити:

А причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;

Б переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування;В стисле викладення суті проблеми.

29 . Укажіть істинне твердження:

А трудова угода — це документ, яким регламентують стосунки між установою та штатним працівником;

Б контракт — це документ, яким регламентують стосунки між установою та позаштатним працівником;

В контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною в письмовій формі.*

30.Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:

А говорити надто голосно;

Б говорити тихо;

В пристосовувати свій голос до обстановки, де відбувається спілкування.

31.Що таке телефонна розмова?

А розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

Б різновид усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами;

В одна з найпоширеніших форм публічного виступу.

32.Якщо телефонуєте Ви, то:

А насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;

Б насамперед запитайте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмовника;

В насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім’я та по батькові.

33.Якщо телефонують Вам, то:

А запитайте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмовника;

Б привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові;

В зніміть слухавку й назвіть організацію, яку Ви представляєте.

34.Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні:

А покласти слухавку й ще раз зателефонувати;

Б з’ясувати причину своєї невдачі;

В перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.

35.Перемовини мають такі стадії:

А визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; закінчення перемовин.

Б визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; підбиття підсумків перемовин та виконання досягнутих домовленостей;

В аналіз ситуації, визначення позицій під час переговорів та можливих варіантів вирішення проблеми; перемовини; підбиття підсумків перемовин та виконання досягнутих домовленостей.

36.імейна візитна картка містить наступну інформацію:

А ім’я та прізвище власника картки, адреса, номери телефонів;

Б ім’я, по батькові, прізвище, адреса, номери службових й домашніх телефонів;

В ім’я, по батькові, прізвище, номер телефону.

37.Документ-це:

А друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію;

Б основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність;

В сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

38.Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність та надає йому юридичної сили це:

А резолюція;Б віза;В гриф затвердження.

39.На бланках дату підписання документа ставлять:

А під текстом зліва;

Б у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;

В у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.

40.Виберіть правильний варіант написання дати.

А 12.07.09; 12.07.2009 року; 12 липня 2009 року;

Б 2.01.2009; 2 січня 2009 року; 12.5.2009;

В 25.08.2009.; 25 січня 2009 року; 2009.02.21.

41.Виберіть правильний варіант оформлення грифа затвердження.

А ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи підпис Г. В. Хижняк 23.09.2004.

В ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Педагогічного коледжу

підпис Шеремет І. Д.

12.7.2003 р.

Б «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом загальних зборів колективу 12.12.2001. №7.

Г ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра освіти і науки України 18.01.2006. № 75. 37.

42. Правильно оформлено текст заяви в рядку:

А У зв’язку з написанням дипломної роботи прошу Вас надати мені відпустку за власний кошт терміном на один місяць;

Б У зв’язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з занять з 01.04 по 10.04.2009,

В Прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію.

43.У якому рядку є помилка в оформленні анкетних відомостей характеристики?

А студентки І курсу Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ковальчук Олени Ігорівни, 1987 року народження, освіта вища незакінчена;

Б Коваленка Олександра Івановича, учня 11 класу ЗОШ № 245 м. Києва, 1989 року народження, українця;

В Мельник Світлани Вікторівни, аспірантки кафедри англійської мови.

44.Виберіть правильний варіант оформлення тексту наказу.А ПРИЗНАЧИТИ:

Микитенко Марію Іванівну на посаду вчителя історії з тижневим навантаженням 16 годин, встановити посадовий оклад 2500 гривень;

Б ЗВІЛЬНИТИ:

з посади головного лікаря Сидоренко Вікторію Миколаївну за власним бажанням згідно з поданою заявою від 25.07.2009 року;

В НАДАТИ:

Сірому Дмитру Ярославовичу, заступнику директора школи, чергову відпустку з 1 липня по 28 серпня 2009 року на 48 робочих днів, за період роботи

45.Правильно оформлено заголовок до звіту в рядку:

А про результати заліково-екзаменаційної сесії за 2008 рік;

Б студентки II курсу Кравець Ірини про соціолінгвістичну практику;

В про навчально-виховну роботу за 2008-2009 н. р. доцента кафедри фізіології та вищої нервової діяльності Карплюка Сергія Вадимовича.

46.Довідка — це:

А обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

Б письмове повідомлення на ім’я керівника установи, організації, в якому

описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих

завдань, службових доручень;

В документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя

і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ,

організацій, підприємств.

47. Правильно оформлено адресу в рядку:

А Климчук Микола Михайлович

вул. Возз’єднання, 11, кв. 171,

м. ЧернігівСтраницы: 1 | 2 | Весь текст
sitemap
sitemap