Тест Тукебаева ВОУД 100Психологияны оқыту әдістемесі ВОУД

1.Бүгінгі күнгі психологиялық білімнің даму тенденциясы:

А) психология ғылымын зерттеу қызығушылығының артуы

В) тәжірибелік бағыттың күшеюі

С) қоғамдағы психологиялық жағдайлар

D) зерттеліп жатқан ақпараттар көлемінің азаюы

Е) психологиялық білімнің гуманитарлық сипаты

F) оқу курсының әдістемелік өңделмегендігі

G) мектеп бағдарламаларынан психология пәнінің алынып тастауы

H) әдістемелік әдебиеттерінің жеткіліксіздігі

{Правильный ответ} = A,B,E

2.Психологияны оқытудың мақсаты:

А) жаңа психологиялық білім ізденістері

В) психологиялық білімдерді беру

С) психологиялық зерттеу дағдыларын қалыптастыру

D) теориялық психологиялық білімді игеру

Е) психологиялық зерттеулер әдістерін өңдеу

F) адамдармен байланысу мен қарым-қатынас құру әдістерін игеру

G) тәжірибелік психологиялық икемділікті үйрену

H) кәсіби психологиялық іскерлік пен дағдыны меңгеру

{Правильный ответ} = D,F,G

3.Психология пәнінің оқытылуы ……….. бағытталған

А) тұлғаны тану және басқа адамдардың әрекеттерін түсіну әдістерін үйренуге

В) психологиялық білімді жеткізуге

С) адамның жеке — психологиялық ерекшеліктерін өлшеуге

D) адам психикасының даму заңдылықтарын меңгеруге

Е) психологиялық зерттеулер әдістерін өңдеуге

F) жаңа психологиялық білімдерді іздеуге

G) адамды түсіне алу және қарым –қатынас икемділігін қалыптастырға

H) өзін өзі өзгерту қабілеттілігін қалаптастыруға

{Правильный ответ} = A,G,H

4.Психология пәнін оқыту әдісі ………. пәнімен тығыз байланысты.

А) дидактика

В) психология

С) физиология

D) экология

Е) математика

F) тіл білімі

G) анатомия

H) педагогика

{Правильный ответ} = A,B,H

5.Психологияны оқыту құралдары:

A) көрнекті әдістемелік құралдар

B) оқу дискуссиялар

C) баспадан шығарылған әдістемелік құралдар

D) психологиялық тренингтер

E) іскерлік ойындар

F) эвристикалық әңгіме

G) техникалық құрылғылар

H) бақылау жұмыстары

{Правильный ответ} = A,C,G

6.Психология пәнін оқыту формалары:

A) тренинг

B) дискуссия

C) конспект

D) емтихан

E) іскерлік ойын

F) эксперимент

G) тезистер құру

H) тест алу

{Правильный ответ} = A,B,E

7.Дәріс, семинар, тәжірибелік сабақтар — бұл:

А) психологияны оқыту формасы

В) психологияны оқыту құралы

С) психологиядағы білімді бақылау формасы

D) өзіндік жұмыс түрі Е) оқу материалдарын көрсету тәсілі

F) психологиялық білім берудегі сабақ түрлері

G) психологияны оқыту әдістері

H) студенттердің оқу әрекетін ұйымдастыру формасы

{Правильный ответ} = A,F,H

8.Психология бойынша оқу бағдарламаларын құру тәсілдері:

А) концентрациялық

В) жүйелік

С) көрнекті

D) тақырыптық

Е) күнтізбелік

F) сызықтық

G) тәжірибелік

H) спираль тектес

{Правильный ответ} = A,F,H

9.Психологияны оқуда белсенділік қағидасы ….. арқылы жүзеге асырылады.

A) оқытудың тәжірибелік әдістері

B) оқытудың түсіндірмелі — иллюстрациялық әдісі

C) тәжірибені көрсету

D) білімді жаңғырту

E) оқытудың диалогтық әдісі

F) өткен материалды қайталау

G) оқытудағы мәселелік әдіс

H) оқытудың дәстүрлі формасы

{Правильный ответ} = A,E,G

10.Психологияны оқытуда ғылыми қағида …... арқылы жүзеге асырылады.

А) психологияның заманауи жетістіктерін пайдалану

В) вербальсыз қарым-қатынасын құралын пайдалану

С) психикалық құбылыстарды объективті түрде зерттеу

D) баяндау қолжетімділігі

Е) көрнекті құралдарды пайдалану

F) өмірдегі шынайы мысалдарын пайдалану

G) баяндау қызықтылығы

H) студенттерге хабарланатын ақпараттардың дәлелділігі

{Правильный ответ} = А,C,H

11.Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы … арқылы жүзеге асырылады.

А) пән мазмұнын түсінікті етіп баяндау

В) оқу материалын меңгергенде логикалық бірізділіктің болуы

С) сезім мүшелері мен бейнелерді пайдалану

D) психологияны оқытуда белсенділік таныту

Е) оқу материалының құрылымдылығы және жүйелілігі

F) теориялық ережелердің мысал ретінде иллюстрациялары

G) психологиялық түсініктерді зерттеуде өзара байланыс

H) эмоционалдық пен рационалдықтың бірлігі

{Правильный ответ} = В,E,G

12.Психологияны оқытуда рационалды және эмоционалды бірлік қағидасы…… арқылы жүзеге асырылады.

А) психологияны оқу мақсаттарын түсіну

В) пәннің тұлғалық және кәсіби қажеттілігі

С) оқу материалының құрылымдылығы мен жүйелілігі

D) оқыту мазмұны мен әдістерінің жас ерекшелікке байланысы

Е) оқу материалын түсіндіру жүйесі

F) оқу материалын бекіту

G) психологиялық түсініктердің өзара байланыс меңгеру

H) білімге деген қызығушылық

{Правильный ответ} = A,B,H

13.Психологияны оқуда тұлғалық – бағыттылық қағидасы …… арқылы жүзеге асырылады.

А) материалдың мазмұнының түсінікті болуы

В) басты түсініктерді игеру

С) оқудағы көрнектілік

D) өзін — өзі тану мақсатында алған білімін іс жүзінде пайдалану

Е) өзін — өзі дамытатын психологиялық құралдарды меңгеру

F) оқу материалдарын бекіту

G) психологиялық түсініктерді меңгерудегі өзара байланыс

H) өзін өзі тұлға ретінде түсіну

{Правильный ответ} = D,E,H

14.Психологияны оқуда қолжетімділік қағидасы……….. арқылы жүзеге асады.

А) психологияның заманауи жетістіктерін пайдалану

В) студенттерге хабарланатын ақпараттардың дәлелділігі

С) қарапайымнан күрделілікке өту

D) оқу материалының жаңашылдығы

Е) тұлға үшін оқу материалының маңыздылығын ескеру

F)оқытудың мазмұны мен әдістерін оқушылардың даму деңгейімен байланыстыру

G) оқушылардың білімі мен қызығушылықтары

H) оқу материалының объектівті ғылыми фактілермен сәйкестілігі

{Правильный ответ} = C,F,G

15.Психологияны оқытуда көрнектілік қағидасы…….. арқылы жүзеге асады.

А) сезу органдары мен бейнелерді пайдалану

В) студенттерге хабарланатын ақпараттардың дәлелділігі

С) оқу материалының объектівті ғылыми фактілермен сәйкестілігі

D) оқу материалының жүйелендіруі

Е) тұлға үшін оқу материалының маңыздылығын ескеру

F) материалдың мазмұнының түсінікті болуы

G) кестелер, сызбалар мен диаграммаларды көрсету

H) бейнелеу өнерінің туындыларын, суреттерді пайдалану

{Правильный ответ} = A,G,H

16.Психологиялық білімнің мазмұны – бұл:

А) қолданбалы психологиялық білім

В) оқытудың техникалық құралдары

С) психологияны оқыту әдістері

D) оқу сабақтарын ұйымдастыру формалары

Е) ғылыми психологиялық білім жүйесі

F) оқытудың көрнекті тәсілдері

G) фундаментальді психологиялық білімдер

H) оқу әрекетін ұйымдастыру тәсілдірі

{Правильный ответ} = A,E,G

17.Психологиялық білімнің құрамы:

А) психологиялық құбылыстардың функциясы

В) психологияны оқытуда көрнекі құралдар

С) психиканың дамуы мен қалыптасу заңдылығы

D) психологияны оқытуды ұйымдастыру формалары

Е) оқу сабақтарының түрлері

F) психологияны оқыту әдістері

G) психикалық құбылыстардың қызмет ету механизмдері

H) тұлғаны тану тәсілдері

{Правильный ответ} = A,C,G

18.Психикалық құбылыс топтары :

А) функциялар

В) жағдайлар

С) қасиеттер

D) механиздер

Е) теориялар

F) түрлер

G) процесстер

H) заңдылықтар

{Правильный ответ} = B,C,G

19.Кіші мектеп жастағы психологиялық жаңа құрылымдар:

құндылық бағдарлар

рефлексия

психикалық үрдістердің еріктігі

сөзбен иелену

мотивтердің бірлескен бағынышы

абстрактілі ойлау

әрекеттердің ішкі жоспары

кәсіби өзін-өзі анықтау

{Правильный ответ} = B,С, G

20.Жоғарғы мектеп жасындағы психологиялық жаңа құрылымдар:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap