Тест 2 тапсырмаБерілген заттардың ішінен таза затты таңдап алыңдар:

Ауа

Сүт

Тұман

Қалайы

Қола

Химиялық реакцияны сипаттайтын белгіні көрсетіңдер:

Булану

Қату

Тотығу

Балқу

Сублимация

Реакция типін көрсетіңдер KNO3 KNO2 + O2

Орынбасу, жану

Бейтараптану

Алмасу, тотығу

Қосылу

Айырылу, тотығу-тотықсыздану

Реакция теңдеуін теңестіріп коэффициенттерін есептеңдер: Ag+HNO3→ AgNO3+NO+H2O

8

10

11

13

14

Fe3O4 қосылысы бейорганикалық қосылыстардың қай класына жататынын көрсетіңдер:

Негіз

Оксид

Қышқыл

Тұз

Қышқылдық тұз

Магний хлоридінің ерітіндісі әрекеттеседі:

Магний оксидімен

Көміртек (ІІ) оксидімен

Кальций нитратымен

Күміс хлоридімен

Күміс нитратымен

Қандай заттардың әрекеттесуінің нәтижесінде өнімінде тұз түзіледі:

Қыш-қ ок. + су

Қыш-қ ок. + негіз-к ок.

Негіз-к ок. + су

Қыш-қ ок. + қышқыл

метал + су

Электролитке жатпайды:

Натрий хлоридінің ерітіндісі

Натрий гидроксидінің ерітіндісі

Темір қасық

Қант ерітіндісі

Лимон шырыны

Толық иондық теңдеу Na++ Br+ Ag+ + NO3AgBr+ Na++NO3 келесі жұптардың әрекеттесу реакцияларына сәйкес келеді:

Калий оксиді және күміс хлориді

Калий нитраты және күміс оксиді

Калий нитраты және күміс хлориді

Калий оксиді және күміс оксиді

Натрий бромиді және күміс нитраты

Ерітіндідегі гидроксид — анионды төмендегі катионның көмегімен анықтауға болады:

Барий катионымен

Магний катионымен

Натрий катионымен

Калий катионымен

Литий катионымен

Бірдей реакцияның ортасына ие: темір(ІІ) нитриті және

Калий силикаты

Барий нитраты

Алюминий нитраты

Күміс сульфиді

Натрий сульфаты

50 г барий сульфатын алу үшін барий гидроксиді мен күкірт қышқылының керекті зат мөлшері:

0,4 моль барий гидроксиді және 0,4 моль күкірт қышқылы

0,5 моль барий гидроксиді және 0,4 моль күкірт қышқылы

0,2 моль барий гидроксиді және 0,2 моль күкірт қышқылы

0,2 моль барий гидроксиді және 0,3 моль күкірт қышқылы

0,1 моль барий гидроксиді және 0,1 моль күкірт қышқылы

Тек қана гетерогенді реакцияның жылдамдығына әсер етуші фактор:

Әрекеттесуші заттардың табиғаты

Фазалардың бөліну шекараларына реагенттердің жылдамдығын жақындату

Реагенттер концентрациясы

Температура

Катализатордың болуы

Жүйедегі химиялық тепе – теңдік СaCO3 (қ) → СаО(қ) + СО2 (г) Q әрекеттесуші заттар жағына ығысады

Температураны көтергенде

СaCO3 концентрациясын жоғарылатқанда

Қысымды жоғарылатқанда

Катализатор қолданғанда

Қысымды төмендеткенде

Сутек келесі әрекеттесу кезінде тотықтырғыш қасиет көрсетеді:

Натриймен

Оттекпен

Азотпен

Хлормен

Фтормен

натриймагнийалюминий қатарында элементтердің қасиеттері өсу ретімен орналасқан:

Атом радиусы

Металдық қсиеттері

Энергетикалық деңгейлерінің саны

Тотықсыздандырғыш қасиеттері

Электртерістілігі

Р-3 атомында сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны және ядро заряды сәйкес тең болады:

8 және + 15

5 және + 15

5 және + 31

3 және и + 31

15 және +31

Периодтық жүйедегі негізгі топшаларда химиялық элементтердің тотықсыздандырғыштық қасиеттері жоғарылайды:

Атомдар радиустары азайғанда

Атом ядроларындағы протон сандары азайғанда

Атомдар радиустары артқанда

Валентті электрондар сандары

көбейгенде

Атомдардың ядро зарядтары кемігенде

Сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттескенде сутекті ығыстыра алмайтын металл:

Күміс

Темір

Хром

Мырыш

Алюминий

Айналу тізбегінде КOH X Al2O3 «А» және «В» заттары сәйкес болуы мүмкін

AlCl3 және

AlCl3 және Al2CO3

Al2CO3 және

Al2(CO3)2 және AlCl

Al2(SO4)3 және KOHsitemap
sitemap