Тема 7 ТЕСТИ МикулякМикуляк Андрій ПІ-42

Тема 7. Економічна ефективність програмного забезпечення

Поточна ринкова ціна – це ціна:

з урахуванням інфляції

без урахування інфляції

усереднена для даного ринку

з урахуванням ризиків

Під грошовим потоком від інвестицій розуміють:

Прибуток від реалізації інвестицій і амортизаційні відрахування

Інвестиційні кошти і амортизаційні відразування

Рух коштів всереджині підприємства

Прибуток від реалізації інвестицій і інвестиційні кошти

Загальну абсолютну величину ефекту від реалізації інвестицій характеризує:

Індекс прибутковості

Чиста теперішня вартість

Грошовий потік

Поточна ринкова вартість

Проект відхиляється, якщо індекс прибутковості

Більший 1

Менший 1

0

Менший 0

Відношення початкових інвестицій до середньорічної величини дисконтованих грошових потоків це

Індекс прибутковості

Поточна ринкова вартість

Період окупності

Чиста таепрішня вартість

Внутрішня ставка доходу характеризує

рівень прибутковості здійснених інвестицій

грошові потоки

період окупності

чисту приведену вартість

Сенс дисконтування

Приведення майбутніх грошових потоків до теперішньої вартості

Зменшення ринкової долі початкового капіталу

Збільшення ставки дисконтування

Кореляція грошових потоків

Метод NPV (Net present value) – чистий приведений дохід відноситься до:

Фінансових методів

Якісних і ймовірносних

Методів дисконтування

Способів розрахунку амортизації

Прогнозна ціна, навідмінну від поточної

Включає інфляцію

Розраховується з дисконтною ставкою

Є основною характеристикою грошового потоку

Впливає на індекс прибутковості

Якісні методи оцінки базуються на:

Цілях, пріорітетах і їх показниках

Цілях і ймовірностях їх досягнення

Чіткій статистиці показників

Дисконтуванні і грошових потокахsitemap
sitemap