ТЕСТЫ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ 2014комисия1. Предметом топографії є питання:

земельно-кадастрового знімання територій;

+топографічного знімання великих і малих ділянок земної поверхні;

створення державної геодезичної мережі;

зображення сферичної поверхні Землі на площині у вигляді карт.

2. Замкнута поверхня, яка в кожній своїй точці перпендикулярна до напряму сили тяжіння (прямовисної лінії ), – це:

+рiвнева поверхня;

референц-еліпсоїд;

земний еліпсоїд;

еліпсоїд обертання.

3. Фігура Землі, яка утворена рівневою поверхнею, що збігається з поверхнею Світового океану в стані цілковитого спокою та рівноваги, відповідно продовжена під материками – це:

загально-земний еліпсоїд;

+геоїд;

референц-еліпсоїд;

земна куля.

4. Земний еліпсоїд, що характеризує найкращим чином фігуру та розміри всієї Землі – це:

квазігеоїд;

рiвнева поверхня;

референц-еліпсоїд;

+загальноземний еліпсоїд.

5. Земний еліпсоїд, який найближче підходить тільки до певної частини поверхні Землі,– це:

геоїд;

квазігеоїд;

рiвнева поверхня;

+референц-еліпсоїд.

6. Розміри земного еліпсоїда характеризують:

довжини паралелей і меридіанів;

широта та довгота;

середній радіус Землі;

+довжина великої піввісі та полярне стиснення.

7. Пряма, що збігається з напрямом дії сили ваги в даній точці, – це:

паралель;

велика піввісь;

мала піввісь;

+прямовисна лінія.

8. Кут між прямовисною лінією і нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці – це:

+відхилення прямовисної лінії;

широта точки;

довгота точки;

зближення меридіанів.

9. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які перпендикулярні до осі обертання Землі, – це:

меридіани;

+паралелі;

нормалі;

прямовисні лінії.

10. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда, які проходять через його вісь обертання, — це:

+ геодезичні меридіани;

— геодезичні паралелі;

— астрономічні меридіани;

— астрономічні паралелі.

11. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора, – це:

геодезична довгота;

+геодезична широта;

астрономічна довгота;

астрономічна широта.

12. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана, – це:

+геодезична довгота;

геодезична широта;

астрономічний азимут;

астрономічна широта.

13. Висота точки над поверхнею земного еліпсоїда – це:

+геодезична висота;

ортометрична висота;

динамічна висота;

нормальна висота.

14. Висота точки над поверхнею геоїда, – це:

геодезична висота;

+ортометрична висота;

відносна висота;

нормальна висота.

15. Кут між площиною екватора і прямовисною лінією в даній точці – це:

геодезична довгота;

геодезичний азимут;

астрономічна довгота;

+астрономічна широта.

16. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки і початкового астрономічного меридіана – це:

геодезичний азимут;

геодезична широта;

+астрономічна довгота;

астрономічна широта.

17. Координати, початком відліку яких є центр мас Землі, – це:

+геоцентричні координати;

топоцентричні координати;

полярні координати;

плоскі прямокутні координати.

18. Площина, яка перпендикулярна до прямовисної лінії, – це:

вертикальна площина;

+горизонтальна площина;

площина меридіана;

похила площина.

19. Висота точки, яка визначається відносно основної рівневої поверхні, – це:

відносна висота;

+абсолютна висота;

апліката точки;

геодезична висота.

20. В Україні абсолютні висоти визначаються в:

Дніпровській системі висот;

+Балтійській системі висот;

Чорноморській системі висот;

Азовській системі висот.

21. Різниця висот двох точок – це:

+перевищення;

апліката;

абсциса;

ордината.

22. Під нівелюванням розуміють польові роботи, в результаті яких визначають:

+перевищення між окремими точками;

прямокутні координати точок;

полярні координати точок;

геодезичні координати точок.

23. Зменшене подібне зображення горизонтальної проекції невеликої ділянки місцевості, в межах якого не враховується кривизна Землі – це:

карта місцевості;

+план місцевості;

профіль місцевості;

абрис місцевості.

24. Зменшене узагальнене зображення на площині всієї або значної частини земної поверхні, складене в прийнятій картографічній проекції з урахування кривизни Землі – це:

+карта місцевості;

план місцевості;

профіль місцевості;

абрис місцевості.

25. Зображення на площині вертикального перетину поверхні місцевості в заданому напрямі – це:

карта місцевості;

план місцевості;

+профіль місцевості;

абрис місцевості.

26. Сукупність контурів і нерухомих предметів місцевості – це:

рельєф місцевості;

+ситуація місцевості;

профіль місцевості;

абрис місцевості.

27. Нерівності земної поверхні природного походження – це:

+рельєф місцевості;

ситуація місцевості;

профіль місцевості;

абрис місцевості.

28. У разі контурного (горизонтального) знімання на карті або на плані зображується:

рельєф місцевості;

+ситуація місцевості;

профіль місцевості;

рельєф та ситуація місцевості.

29. У разі топографічного знімання на карті або на плані зображується:

контури об’єкта;

межі суміжних ділянок;

профіль місцевості;

+рельєф та ситуація місцевості.

30. У разі кадастрового знімання на плані зображується:

рельєф місцевості;

профіль місцевості;

рельєф та ситуація місцевості;

+контури об’єкта, ситуація та межі суміжних ділянок.

31. Основною системою координат для топографо-геодезичних робіт в Україні прийнята:

система координат Меркатора;

система координат Зольднера;

+система координат Гаусса-Крюгера;

система координат Сансона.

32. У системі координат Гаусса-Крюгера за вісь абсцис (х) приймається:

+осьовий меридіан зони;

меридіан даної точки;

Гринвіцький меридіан;

екватор.

33. У системі координат Гаусса-Крюгера за вісь ординат (у) приймається:

осьовий меридіан зони;

меридіан даної точки;

Гринвіцький меридіан;

+екватор.

34. Довгота осьового меридіана (L)шестиградусної зони (з номером N) обчислюється за формулою:

35. У системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6520 км, отже дана точка знаходиться у координатній зоні:

+6;

5;

2;

52.

36. У системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=5420 км, отже дана точка знаходиться у координатній зоні:

+5;

4;

2;

42.

37. У системі координат Гаусса-Крюгера умовна ордината точки складає у=6520 км, отже знаходиться дана точка на відстані від осьового меридіана зони:

+20 км на схід;

20 км на захід;

520 км на схід;

520 км на захід.

38. В системі координат Гаусса-Крюгера умовна ордината точки складає у=6580 км, отже знаходиться дана точка на відстані від осьового меридіана зони:

20 км на захід;

+80 км на схід;

420 км на схід;

420 км на захід.

39. Осьовий меридіан на топографічній карті співпадає або паралельний:

згоризонтальними лініями кілометрової сітки;

+з вертикальними лініями кілометрової сітки;

з горизонтальними лініями внутрішньої рамки карти;

з вертикальними лініями внутрішньої рамки карти.

40. Геодезичні координати точки визначаються:

абсцисою і ординатою;

+широтою і довготою;

меридіанами та паралелями;

кутами та довжинами ліній.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap