ТЕСТИ 8 Микуляк Андрій ПІМикуляк Андрій ПІ-42

Тема 8. Економічна ефективність застосування ПЗ у користувача

Результат впровадження системи або технології , виражений у вартісній формі

економічний ефект

ефективність

термін окупності

амортизаційні нарахування

Затягуваня термінів реалізації проекту

Збільшеє ризик

Зменшує ризик

Погіршує фінансове становище компанії

Є результатом неправильного планування

Якщо вихідна трубдомісткість була занижена, то компенсацію на себе бере

замовник

Консультанти

Консалтингова компанія

Менеджери

Ризику втрати репутації можна позбутися, якщо

Притримуватися рішення «Клієнт завжди правий»

Ведення постійного діалогу з клієнтом

Реалізації всіх вимог клієнту

Показуючи клієнту його справжнє місце

Топ-менеджера в першу чергу цікавить:

Успіх вирішення локальних завдання

Працьовитість підлеглих

Успіх глобальних завдань компанії

Заробітна плата

У фінансовій сфері лежать ризики

Власників

Топ-менеджерів

Рядових працівників

Консультантів

Термін окупності:

результат впровадження системи, технології , виражений у вартісній формі

термін виконання необхідних функцій при мінімальних витратах

період часу , протягом якого окупаються витрати

економія від впровадження

джерелами економії є

підвищення продуктивності праці

високі витрати на рекламу

зменшення чисельності персоналу

збільшення робочого дня

будь-які розробки починають приносити користь бізнесу

після терміну окупності

з моменту запровадження

після рекламних кампаній

після навчання персоналу користуватися розробками

Досягнення успіху в сфері інформаційних технологій в більшій мірі пов’язане з

технічними труднощами

організацією управління

працьовитістю програмістів

високою економічною доцільністю програмsitemap
sitemap