Бхетле очрак уеныБ”БӘХЕТЛЕ ОЧРАК” УЕНЫ 5 класс 1 1. Процент төшенчәсенә билгеләмә. (зурлыкның 100 нче өлеше)2. 2. 1сумнын 1% ы. (1 тиен)3. 3. Класста разрядлар саны. (3)4. 4. Борынгы римда 50 саны нинди хәреф белән языла? (L)5. 5. Яклары а һәм в булган турыпочмаклыкның мәйданы. (S=ав)6. 6. Дингездэ тизлекне үлчәү берәмлеге. (төен)7. 7. Билгесез бүленүчене ничек табарга? (тапкырлап)8. 8. Борынгы грек алфавитының 3-нче хәрефе. ( гамма)9. 9. Тапкырлаганда нуль чыгарга мөмкинме? йе) 10. Сан язылышында цифр алып торган урын. (разряд)1 11. Кыйммәтле ташларның масса берәмлеге (карат)1 12. 1 кг суның күләме. (1 литр) 1 13. 150 · 0,1 ничәгә тигез? (15)1 14. Кайсы җиңелрәк: 1 кг мамык яки 1 кг тимер? ер үк)1 15. Өч ат (тройка) җигелгән. Һәр ат 5 км барган. Ямщик ничә км б барган? (5 км)1 16. Нульдән зуррак берурынлы сан кырыена шундый ук цифр

куйдылар. Сан ничэ тапкыр зурайды? (11 тапкыр)1 17. Билгесез киметүчене ничек табарга? (кушып) 1 18. Почмак үлчәү приборы. (транспортир)1 19. Турыпочмаклыкның мәйданы 36 см² . Шундый ук мәйданлы

квадратның ягын табарга. (6 см)2 20. Кайсы зуррак: 34 · 54 яки 43 · 55? Б(43 · 55)sitemap
sitemap