Борисюк тестиНаповнюваність груп продовженого дня не повинна перевищувати:

А) 30 осіб;

Б) 25 осіб

В) 20 осіб.

2. Форми ГПД:

А) Класи-групи, одновікові групи, різновікові групи;

Б) Різновікові групи, класи-колективи;

В) Одновікові групи, класи однодумців.

3. План вихователя ГПД обов’язково повинен узгоджуватися з:

А) учнями та вчителями;

Б) річним планом школи та планом роботи вихователя;

В) батьками та директором школи.

4. Обов’язки вихователя визначені :

А) Указом Міністерства освіти;

Б) Положенням Кабінету Міністрів України;

В) Статутом загальноосвітнього начального закладу. 

5. Вихователь повинен мати

А) повну або базову вишу педагогічну освіту;

Б) незавершену середню педагогічну освіту;

В) завершену середню освіту.

6. Основними напрямами діяльності вихователя є:

А) Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.

Б) нагляд за дітьми вдома

В) опікування за дітьми на протязі літніх канікул

7. Вихователь виконує такі посадові обов’язки:

А) бере активну участь в організації відпочинку дітей

Б) Планує, організовує та здійснює виховання учнів.

В) слідкує за естетичним виглядом учнів

8. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається

А) указом Президента України

Б)Конституцією України

В)Статутом школи.

9. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе ………. відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

А) дисциплінарну

Б) кримінальну

В) адміністративну

10. Важлива передумова роботи вихователя його

А)теоретична, психічна і методична підготовка

Б) практична, педагогічна і психічна підготовка

В) педагогічна, психологічна та методична підготовка

11. Однією з тематик теми: «Розвиток морально-етичного виховання учнів запорука соціалізації в закладах з інклюзивним навчанням» може слугувати:

А) Подолання недоліків у мовленні учнів початкової школи.

Б) Інтерактивні форми та методи виховання в ГПД.

В) Роль ІКТ в сучасному освітньому просторі.

12. Основне завдання роботи педагогічної ради:

А) слідкувати за навчанням і розвагами учнів;

Б) об’єднати зусилля педагогічного колективу школи на підвищення рівня навчально-виховної роботи, впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки;

В) організовувати розважальні програми для учнів.

13. Робота методичного об’єднання передбачає:

А) вдосконалення педагогічної майстерності вчителів,керівництво роботою школи молодого вчителя, педагогічними майстернями;

Б) заохочення учнів до активних розваг;

В) перевірку житлово-комунальних умов учнів.sitemap
sitemap