2 практичне завдання — відповіді№ 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора СПХЛ

____________________ ПІП

від „5”квітня 2014 р. № 3

ГРАФІК ВІДПУСТОК

працівників Слов’янського професійного художнього ліцею на 2014 рік

№ з/п

Структурний підрозділ

П.І. по-Б. працівника

Посада (професія)

Місяць надання відпустки

Місяць надання

відпустки у зв’язку

з перенесенням

Підстава

1

2

3

4

5

6

7

1

Бухгалтерія

ПІП

Головний бухгалтер

Липень

ПІП

Бухгалтер

Липень

№ 2

Слов’янський професійний художній ліцей

НАКАЗ

5.04.2014№ 24-к

Про прийняття на роботу

ПРИЙНЯТИ:

ПІП на посаду майстра виробничого навчання з 5 квітня 20014 р. з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Підстава: заява ПІП. від 5.04.2014

Директор _________________ ____________________

Підпис ПІП

З наказом ознайомлений: _________________ « _____»________ ______р._

Підпис дата

№ 3

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

Число

Місяць

Рік

02

05

04

2014

Слов’янський професійний художній ліцей.

Прийнята майстром виробничого навчання.

Директор ___________ПІП

Підпис

Печатка

Наказ № 24-к від 5.04.2014

№ 4

ОПИС

документів, що містяться в особовій справі № 240

________________________

ПІП

з/п

Найменування документа, його номер і дата, дата внесення до особової справи

К-ть аркушів

Дата вилучення документів

Хто вилучив документи і чому

1

Особова картка П-2ДС, 05.04.2014

6

2

Копія диплому А № 3935, виданого 15.06.2013

1

3

Наказ про прийняття на роботу № 27-к від 1.04.2014.

1

№ 5

Директору

Ковалівської  ЗОШ  І-ІІІ ст.

Кривошеї  В.І.

учня  10-А  класу

ПІП В род.

Пояснювальна записка

 

Я не відвідував заняття з 24.10 до 28.10.2014 р. у зв’язку з перебуванням у лікарні за місцем проживання батьків. Довідка додається.

29.10.2014 р. (підпис) ПІП

 

№ 6

ХАРАКТЕРИСТИКА

______________ПІП________________ працює в ____________________ як _______________________________з ___________________і по теперішній час.

За цей період ________ПІП__________показав, що володіє високими організаторськими здібностями, уміє проявити ініціативу, коли це потребує обстановка, володіє високими професійними знаннями і навичками. Працівник вміло користується довіреним йому обладнанням та технікою. Має кваліфікацію “Майстер”. Твердо знає та вміло застосовує на практиці керівні документи,  систематично працює над поглибленням своїх знань.   Його участь в роботі колективу завжди конструктивна, своєю чесною та порядною поведінкою є прикладом для наслідування. Безкорисливий.

Директор (Начальник відділу кадрів)

_____________________

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

№ 15sitemap
sitemap