Благовещение_Ст на Хвалитех_текстБЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫСТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ, ГЛАС 1:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

На 4. Стих:Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:С Небе́сных круго́в слете́в Гаврии́л в Назаре́т,/ прии́де к Де́ве Мари́и,/ вопия́ Ей: ра́дуйся!/ Зачне́ши Сы́на, Ада́ма дре́внейшаго,/ Творца́ веко́в и Изба́вителя/ вопию́щих Тебе́:// ра́дуйся, Чи́стая.

Стих:Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:Соприсносу́щное Сло́во Пребезнача́льного Отца́,/ не разлучи́вся Го́рних,/ ны́не предста́ до́льным, ра́ди кра́йняго благоутро́бия,/ ми́лость прие́м, е́же на ны поползнове́ния,/ и, Ада́мову нищету́ восприе́м,// вообрази́ся в чужде́е.

На 2. Стих:Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:Гаврии́л, Де́ве благове́стие с Небесе́ прине́с,/ вопия́ше: ра́дуйся!/ Зачне́ши во чре́ве Твое́м/ Тобо́ю вмести́маго,/ Невмести́маго же все́ми,/ и ражда́ющая яви́шися// от Отца́ пре́жде денни́цы возсия́вшаго.

Стих:Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:Пресу́щественное Сло́во,/ пло́тию всели́вся в Тя/ О́тчим сове́том, Богоро́дице Де́во,/ назда́ род, и́же по нам,/ па́дший от дре́вния кля́твы./ Тем – е́же ра́дуйся – Тебе́ вси, Ма́ти Христо́ва,// со А́нгелом вопие́м ве́рно.

Глас 2:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Е́же от ве́ка та́инство открыва́ется днесь,/ и Сын Бо́жий Сын челове́чь быва́ет:/ да, ху́ждшее восприе́м, пода́ст ми лу́чшее./ Солга́ся дре́вле Ада́м,/ и Бог, возжеле́в бы́ти, не бысть:/ Челове́к быва́ет Бог,/ да бо́га Ада́ма соде́лает./ Да весели́тся тварь, да ликовству́ет естество́,/ я́ко Арха́нгел Де́ве со стра́хом предстои́т/ и – е́же ра́дуйся – прино́сит, печа́ли сопроти́вное./ За милосе́рдие ми́лости вочелове́чивыйся,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.sitemap
sitemap