Благовещение_Ст на Литии_текстБЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ, ГЛАС 1:

В шесты́й ме́сяц Архистрати́г по́слан бысть/ к Тебе́, Де́ве и Чи́стей,/ возвести́ти Тебе́ сло́во спасе́ния,/ вку́пе же и зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ роди́ши Сы́на преве́чнаго из Отца́,// и спасе́т лю́ди Своя́ от грех их.

В ме́сяц шесты́й по́слан бысть с Небесе́ Гаврии́л Арха́нгел/ во град галиле́йский Назаре́т/ принести́ Отрокови́це ра́дость благове́щения./ И, прише́д к Ней, возопи́, глаго́ля:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю;/ ра́дуйся, вмести́лище невмести́маго естества́,/ Его́же бо Небеса́ не вмести́ша,/ утро́ба Твоя́ вмести́, Благослове́нная;/ ра́дуйся, честно́е Ада́мово воззва́ние, Е́вино избавле́ние,/ и ра́дость ми́ра,// и весе́лие ро́да на́шего.

По́слан бысть Арха́нгел Гаврии́л с Небесе́ от Бо́га/ к Де́ве нескве́рней во град галиле́йский Назаре́т/ благовести́ти Ей стра́ннаго о́браза зача́тие./ По́слан бысть раб безпло́тен/ ко одушевле́нному гра́ду и две́ри мы́сленней/ возвести́ти Влады́чняго прише́ствия сни́тие./ По́слан бысть во́ин Небе́сный ко Пресвяты́я сла́вы пала́те/ проугото́вати Зижди́телю жили́ще неотъе́млемо,/ и, прише́д к Ней, взыва́ше:/ ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный,/ четверозра́чных пресла́внейший;/ ра́дуйся, седа́лище Царя́ Небе́снаго;/ ра́дуйся, горо́ несеко́мая, прия́телище пречестно́е,/ в Тебе́ бо все исполне́ние всели́ся Божества́ теле́сне/ благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго/ и соде́йством Всесвята́го Ду́ха;// ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Глас 2:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благовеству́ет Гаврии́л Благода́тней днесь:/ ра́дуйся, неневе́стная Ма́ти и неискусобра́чная./ Не удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку,/ ни ужаса́йся, Арха́нгел бо есмь./ Змий прельсти́ Е́ву иногда́,/ ны́не же благовеству́ю Тебе́ ра́дость,/ и пребу́деши нетле́нна,// и роди́ши Го́спода, Пречи́стая.sitemap
sitemap