Поурочный планКафедра отырысында Келісемін Бекітемін

Қаралды директордың №1 гимназия

жетекшісіОТЖ орынбасары директоры

_________________________________Васильев С.И.

Хаттама № __________________________________

«____»__________«___»__________«____»_______

Тақырыптық күнтізбе жоспары

(пәні)

Сынып: ________

Мұғалім:_________

Жылдық сағат саны: _______ аптасына______ сағ.,

Теория: ____сағ.

Іс – тәжірибе:___+сағ.

Жоспар құрғанда негізге алынған құжаттар:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігінің 9 шілде 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.

«Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 – 2016 жылдарға арналған ұлттық іс – қимыл жоспарын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы №832 Қаулысы Қ.Р. Білім және Ғылым министірлігінің 2012 – 2013 оқу жылында

Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйымдарындағы ғылым негіздерін оқыту ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты. Астана 2012.

Оқулық

_________________________________________

авторы, баспа атауы, шыққан жылы

Қосымша материалдар

Рассмотрено на заседании

кафедрыСогласовано Утверждаю

зам. директора по Директор

Руководитель УВРгимназии №1

______________________________Васильев С.И.

Протокол №________________________________

«___»_________«___»_________ «___»_______

Календарно – тематическое планирование

__________________________________________________________________

(предмет)

Класс: ___________

Учитель: ___________

Годовое количество часов: ______в неделю____ часа

Теория: ____часа

Практика: ____часа

Документы

«Государственный общеобязательный стандарт образования РК. Начальное, основное среднее, общее среднее образование» (утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 июля 2010 года. №367)

«Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012 – 2016 годы.»

Постановление Правительства РК от 25.06.2012 г. №832

Инструктивно – методическое письмо «Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях РК в 2012 – 2013 учебном году» Астана: Национальная академия образования им. И.Алтынсарина, 2012.

Учебник

_______________________________________________

автор, издательство , год издания

Дополнительные материалы

____________________________________________________________________________sitemap
sitemap