Питання до екзамену з дисципліни МаркетингПитання до екзамену з дисципліни „Маркетинг

Суть маркетингу як філософії бізнесу, сфери діяльності, функції управління.

Ключові поняття маркетингу: потреба, бажання, попит, товар, обмін, угода.

Сутність виробничої, товарної, збутової, суто маркетингової та сучасної його концепцій.

Основні цілі та принципи маркетингу.

Класифікація маркетингу.

Система засобів маркетингу та їх структура.

Основні напрями маркетингового дослідження.

Маркетингові дослідження: сутність, етапи.

Методи маркетингових досліджень.

Алгоритм маркетингового розрахунку цін та характеристика його основних етапів.

Сутність і послідовність процесу сегментування ринку.

Сутність і стратегії позиціювання товару.

Ціль та структура маркетингової товарної політики.

Сутність концепції життєвого циклу товару.

Сутність методів ціноутворення, орієнтованих на витрати, попит, конкуренцію.

Цінові стратегії, які може використати у своїй діяльності фірма.

Засоби маркетингових комунікацій.

Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій.

Методи розрахунку бюджету комунікацій.

Види реклами.

Засоби стимулювання збуту.

Персональний продаж.

Паблік Рилейшнз.

Цілі, сутність та основні елементи політики розподілу.

Типи посередників і критерії вибору посередників.

Альтернативні системи розподілу.

Вертикальні маркетингові системи.

Оцінювання каналів розподілу.

Типи організаційної структури маркетингових служб.

Основні етапи процесу контролю маркетингової діяльності фірми.sitemap
sitemap