Переклад текстуБудівництво

У галузі архітектури та цивільного будівництва, будівництво є процесом, який складається з будівлі або монтаж інфраструктури. Далека від одного виду діяльності, масштабне будівництво є подвигом людини багатозадачності. Як правило, робота управляється менеджером проекту, і під наглядом керівника будівництва. інженер-конструктор, інженер-будівельник архітектор або проекту. За успішне виконання проекту, ефективне планування має важливе значення. Участь у розробці та виконанні інфраструктури в питанні необхідно враховувати вплив на навколишнє середовище роботи, успішного планування, бюджетування, безпеки будівельного майданчика. Наявність будівельних матеріалів, логістики, незручностей для громадськості, викликаних будівництвом затримок і торгів, і т.д.

Видів будівельних проектів

1. Будівництво житлових будинків

2. Промислове будівництво

3. Комерційне будівництво будівель

4. Важкі Цивільне будівництво

Кожен тип проекту будівництва вимагає унікальної команди для планування, проектування, будівництва та експлуатації проекту.

Будівництво будівель — процес додавання структури донерухомості або конструкції будівель. Велика більшістьробіт будівництва будівель — маленькі оновлення, якнаприклад доповнення кімнати, або оновлення ванни.Часто, власник майна служить чорноробом, касиром, іпроектують команду для повного проекту. Проте, усіпроекти будівництва будівель включають деякі елементисукупно — дизайн, фінансовий, оцінюючи і законнірозгляди. Багато проектів зміни розмірів досягаютьнебажаним закінчують результати, як наприкладструктурний колапс, cost overruns, і/або тяжба. Тому, ті здосвідчені в полі роблять деталізовано планує іпідтримують обережний нагляд впродовж проекту, щобгарантувати позитивний результат. Комерційне будівництво будівель заготовлено приватноабо публічно, використовуючи різні методології доставок,у тому числі cost оцінка, важко пропозиція ціни, вівпереговори ціни, традиційний, укладення контрактууправління, управління-в-ризик конструкції, дизайн &будуйтеся і з’єднання конструкції дизайну.Житлові практики конструкції, технології, і ресурсиповинні узгодитися з місцевими будівельними правиламиповноважень і процесуальними кодексами. Матеріали зготовністю доступний в області загалом диктуютьвикористані(наприклад цеглина проти каменю, протилісоматеріалу) матеріали конструкції. Вартість конструкціїна за основу квадратного метра(чи за квадратну стопу),бо хати можуть змінитися ефектно грунтовано на умовахмісця, місцевих правилах, економіках масштабу(митнівідповідні будинки завжди дорожчі для будівництва) іпридатності кваліфікованих торговців. Оскільки житловаконструкція(також як і все інші види конструкції) можеробити багато відходів, careful плануючи знову потрібнийтут. Найпопулярніший метод житлової конструкції всполучених штатах — лісова створена конструкція.Оскільки продуктивні коди набули чинності останнімироками, нові технології конструкції і методи з’явилися.Відділи Управління Університетської Конструкції нанайсучаснішому від найновіших методів конструкціїнамірився поліпшити ефективність, виконання іскорочують відходи конструкції. Нова техніка будівництвабудівель досліджується, робиться можливимипрогресами в 3D, що друкує технологію. У формі аддитивного будівництва будівель, подібний доаддитивної виробничої техніки для вироблюваних частин,будівельний друк робить можливим гнучкоконструювання маленьких комерційних будівель іприватних жител у близько 20 годин, зі вбудованоюслюсарною справою і електричними засобами, в одномубезперервному будуються, користуючись великими 3Dпринтерами. Робочі версії 3D-printing будівельну технологію вжедрукують 2 метри(6 фута 7 в) будматеріалу за годину, як2013 січня, w ith наступного покоління принтери, здатнідо 3.5 метрів(11 фута) за годину, достатній, щобзавершити будівлю через тиждень.Голландськийархітектор Janjaap performative архітектура Ruijssenaars, 3D-printed, будівельний, планується бути будувався в2014.

Процеси конструкції. Проектуйте команду. У сучасномуіндустріалізованому світі, конструкція зазвичай включаєпереклад дизайнів в реальність. Команда формальногодизайну, можливо, асемблює, щоб планувати фізичніпереходи, і, щоб об’єднати інші частини тих відновлень.Дизайн зазвичай складається з малюнків і специфікації, зазвичай готові командою дизайну, у томучислі інспектори, цивільні інженери, cost інженери(чиінспектори кількості), механічні інженери,електротехніки, структурні інженери, звільняють захиснихінженерів, плануючих консультантів, архітектурнихконсультантів, і археологічних консультантів. Командудизайну звичайніше всього наймає(тобто в контракті з)property власник. Під цією системою, як тільки дизайнзавершує команда дизайну, ряд компаній конструкції абокомпаній управління конструкції, можливо, потімпроситься зробити пропозицію ціни для роботи, абозаснував безпосередньо на дизайні, або на підставімалюнків і рахунку кількостей, забезпечених інспекторомкількості. Наступна оцінка пропозицій ціни, власникзазвичай укладе договір до найбільше cost ефективногопокупця. Сучасна тенденція в дизайні у напрямі інтеграціїзаздалегідь відокремлених особливостей, особливосеред великих фірм. У минулому, архітектори, внутрішні проектувальники,інженери, розробники, менеджери конструкції, ігенпідрядники, вірогідніше, були повністю окремимикомпаніями, навіть у більших фірмах. Тепер, фірма, яканомінально «архітектура» або фірма «управлінняконструкції», можливо, має експертів від усіх пов’язанихполів як працівники, або, щоб мати дочірнє підприємство,яке забезпечує кожну необхідну навичку. Отже, кожентака фірма, можливо, пропонує себе як «покупки» водному магазині для проекту конструкції, від починузакінчуватися. Це позначається як «дизайн Будують»контракт, де підрядник отримує вимогу до ефективності іповинен зробити проект від дизайну до конструкції,дотримуючись вимог до ефективності. Декількапроектних структур може допомогти власникові в ційінтеграції, у тому числі конструкція дизайну, будучипартнером і управління конструкції. Взагалі, кожна з цих проектних структур дозволяєвласникові об’єднувати послуги архітекторів, внутрішніхпроектувальників, інженерів і конструкторів впродовждизайну і конструкції. У відповідь, багато компанійростуть після традиційних пропозицій дизайну або послугконструкції тільки і розміщують більше акценту навстановленні стосунків з іншими необхідними учасникамичерез процес конструкції дизайну.Складність проектів конструкції, що збільшується,створює потребу в професіонали дизайну навчили в усіх фазах життєвого циклу проекту і розвивають оцінку будівліяк передову технологічну системну вимогу закриваютьінтеграцію багатьох під-систем і їх індивідуальнихкомпонентів, у тому числі стійкий розвиток. Будівництвоспоруди — дисципліна, що з’являється, яка намагаєтьсяназустріч цей новий виклик. Фінансові радники. Проекти конструкції можутьстраждати від передвідворотних фінансових проблем.Збиває ціну прохання, щоб занадто маленькі грошізавершили проект. Проблеми руху грошових коштівіснують, коли справжня кількість фінансування не можепокрити поточні витрати, бо праця і матеріали, і тому щовони — тема наявності достатніх фондів в специфічний час,можуть з’явитися навіть, коли повний підсумок досить.Фальсифікація є проблемою у багатьох полях, алезагальновідомо переважаюча в полі конструкції.Планування фінансів для проекту має намір гарантувати,що тіло планують з адекватними гарантіями і випадокпланує є на місці перед тим, як проект буде бувзапущений і вимагається гарантувати, що план належнимчином виконується над життям проекту. Іпотечні банкіри. бухгалтери, і cost інженери — вірогідніучасники в створенні overall планують для управлінняфінансами проекту будівництва будівель. Присутністьіпотечного банкіра надзвичайно вірогідна, навіть увідносно маленьких проектах відколи власнийакціонерний капітал в майні — найочевидніше джерелофінансування для будівельного проекту. Бухгалтеридіють, щоб вивчати очікуваний грошовий потік над життямпроекту і контролювати виплати впродовж процесу. Costінженери і оцінювачі застосовують компетенцію, щобмати відношення до роботи і матеріалів, включених доналежної оцінки. Cost overruns з урядовими проектамисталися, коли підрядник зміг ідентифікувати замовленнязміни або змінюється в проектному приведенні довеликого підвищений у вартість, які не підлягаютьзмагання іншою фірмою, оскільки вони вже буливиключені від розгляду після початкової пропозиції ціни. Великі проекти можуть включити надзвичайно складнимфінансовий планує і часто запущені з концептуальноюоцінкою, що виконується будівельним оцінювачем.Оскільки порції проекту завершені, вони, можливо,продаються, витісняючи одного кредитора або власникадля іншого, при тилових вимогах наявності правильноїторгівлі і матеріалів, доступних, бо кожна стадія проектубудівництва будівель несе вперед. У багатьох English-speaking країнах, але не сполучених штатах, проектизазвичай користуються інспекторами кількості. Законні аспекти. Проект конструкції повинен відповідатив правовій основі, що управляє майном. Вони включаютьурядові правила на використанні майна, і зобов’язань,які створюються в процесі конструкції.Проект повинен дотримуватися зонування і будівництвакодових вимог. Конструюючи проект, який не в змозідотримуватися кодів, не принесе вигоду власникові. Деякізаконні вимоги приходять від malum в se розглядах, абобажанні запобігти речам, які безперечно погані, — колапси або вибухи. Інші законні вимоги приходять від malum prohibitumрозглядів, або речей, які тема клієнтури або очікування,як наприклад ізоляція  бізнес-структур до ділового районуі резиденцій до житлового району. Повірений, можливо,шукає змін або звільнень до закону, що управляєземлею, де будівля буде, будувався, або заперечуючи, що,правило невідповідне(bridge дизайн неруйнуватиметься), або, що клієнтура більше непотрібна(прийняття жити-робочих інтервалів росло всуспільстві). Проект конструкції — складна мережа контрактів і іншізаконні зобов’язання, кожен з якого повинен ретельнорозглядатися. Контракт — обмін набору зобов’язань міждвома або більше партій, але це не так просто справа,як, пробуючи змусити іншу сторону бути згідною якомогабільше замість такого маленького як можливий. Елементчасу в конструкції означає, що гроші витрат затримки, і увипадках вузьких місць, затримка може бутинадзвичайно дорога. Отже, контракти повинніпроектуватися, щоб гарантувати, що кожна стороназдатна до виконання зобов’язань, що вирушають.Контрактовує, що вирушають ясні очікування і ясні шляхидо виконання тих очікувань, значно більше ймовірно,призводять до проектної течії гладко, тоді як біднонакреслив контракти призводять до замішання і колапсу. Законні радники на початку проект конструкції прагнутьідентифікувати двозначності і інші потенційні джереланеприємності в договірній структурі, і, щоб подарувативибір для відвертання проблем. Впродовж процесупроекту, вони працюють, щоб уникати і вирішуватиконфлікти, які з’являються. У кожному випадку, адвокатполегшує обмін зобов’язань, це відповідає реальностіпроекту. Взаємодія компетенції. Дизайн, фінанси, і законніаспекти частково покривають і знаходяться увзаємозв’язку. Дизайн має бути не лише структурнозвучать і призначають на використання і розташування,але і має також бути матеріально можливий будуватися, ізаконний для використання. Фінансова структураповинна пристосувати потребу у будівництві дизайну,забезпеченого, і повинен заплатити кількості, якізаконним чином повинні. Законна структура повиннаоб’єднати дизайн в правовій основі оточення, іпропонують фінансові наслідки процесу конструкції.Придбання. Придбання описує злиття діяльності,зробленої клієнтом, щоб отримати будівлю. Є багаторізних методів придбання конструкції; проте тринайзагальніший вигляд придбання є:

Традиційний(Конструкція пропозиції Дизайну ціни)2. Проектуйте і будуйтеся3. Укладення контракту управлінняЄ також зростаючий ряд нового утворюється зпридбання, це включає стосунки, що укладають контракт,де акцент на кооперативних стосунках між керівником іпідрядником і іншими посередниками в межах проектуконструкції. Нове формує включають є партнером якнаприклад Приватний, що Є(PPPs) партнером дляГромадськості інакше приватні ініціативи(PFIs) фінансів іальянси як наприклад «чисті» або «проектні» альянси і»нечисті» або «стратегічні» альянси. Центр на співпраці -поліпшити багато проблем, які з’являються частонадзвичайно конкурентоздатні практики, що змагаються,в межах промисловості конструкції. Традиційний. Це є найзагальнішим методом придбанняконструкції і добре встановлене і визнане. У цій угоді,архітектор або інженер служить проектнимкоординатором. Він або її роль — проектувати роботи,готують специфікації і роблять малюнки конструкції,адмініструють контракт, ніжний роботи, і управляютьроботами від початку до завершення. Там прямідоговірний зв’язується між клієнтом архітектора іголовним підрядником. Будь-який субпідрядник матимепряме договірне відношення з головним підрядником.Проектуйте і buildThis підхід став загальнішим останнімироками і включає клієнта, що контрактовує окремуюридичну особу як забезпечують дизайн, так і, щобпобудувати цей дизайн. У деяких випадках, Дизайн іБудують(D & B) пакет може також включати виявленнямісця, влаштовуючи фінансування і звернення за усієюнеобхідною передбаченою законом згодою. Власник робить список вимог для проекту, даючи повнийвид цілей проекту. Декілька D&Підрядники B подарувалирізні уявлення про те, як досягти цих цілей. Власниквибирає ідеї він або їй подобається краще всього інаймає відповідного підрядника. Часто, це — не лишеодин підрядник, але і консорціум декількох підрядників,працюючих разом. Як тільки підрядник(чи консорціумиконсорціуму/) був найнятий, вони починають будівництвопершої фази проекту. Оскільки вони будують фазу 1, вонипроектують фазу 2. Це знаходиться на відміну від контракту конструкціїпропозиції дизайну ціни, де проект повністю проектуєвласник, потім пропонують ціну, потім завершився. Kent Подарунок на щасті підкреслював це державнихдепартаментів перевезення(Точки) зазвичай дизайнвикористання будують контракти як шлях того, щодомагається проектів, коли держави не мають ресурсів. УТочках, дизайн будують контракти зазвичай використанідля дуже великих проектів.Системи придбання управління. У цій угоді клієнт граєактивну роль в procurement систему, укладаючи окремідоговори з проектувальником(архітектор або інженер),менеджером конструкції, і індивідуальними торговимипідрядниками. Клієнт приймає договірну роль, покиконструкція або проектний менеджер забезпечує активнуроль управління окремих торгових контрактів, ігарантування, що вони завершують всяку роботу побудинку гладко і фактично разом. Системи придбання управління часто використані, щобзбільшити швидкість procurement процеси, дозволяютьклієнтську більшу гнучкість у варіації дизайну впродовжконтракту, здатність призначити індивідуальних робочихпідрядників, окрему договірну відповідальність в кожногоіндивідуума впродовж контракту, і, щоб забезпечитибільший клієнтський контроль.Повноваження, що мають юрисдикцію. У конструкції,повноваження, що мають юрисдикцію(AHJ), — урядовеагентство або субагентство, яке регулює процесконструкції. У більшості випадків, це муніципалітет, вякому будівля розміщена. Проте, конструкція, щовиконується, бо вище-муніципальна влада зазвичайрегулюється безпосередньо по повноваженню, щоволодіє, яке стає AHJ. Перед тим, як основа зможе ритися, зазвичайвимагається, щоб підрядники перевірили і мали існуючікорисні лінії відмітив, або комунальними послугамибезпосередньо, або через компанію, що спеціалізуєтьсяв таких послугах. Це зменшує вірогідність збитку дляелектричних, водних, sewage, телефонний, і кабельнийзасобів існування, які змогли викликати простої іпотенційно ризиковані ситуації. Впродовж конструкціїбудівлі, муніципальний будівельний інспектор інспектуєбудівлю періодично, щоб гарантувати, що конструкціядотримується схваленого планує і місцеве правилобудівництва. Як тільки конструкція повна і завершальнаінспекція була пройшов, дозвіл окупації, можливо,випущений.Дія, будівельна, повинна залишитися в згоді з кодомвогню. Код вогню пропонує місцеве відділення пожежноїохорони. Змінюється зроблено до будівлі це впливає на безпеку, утому числі його використання, розширення, структурнацілісність, і звільняють захисні вироби, зазвичайвимагають у схвалення AHJ огляд з приводу правилабудівництва. Промислові характеристики. У сполучених штатах,промисловість має близько $850 більйон в річномудоході згідно із статистикою, що відстежується БюроПерепису, з $857 нормою щорічника більйона у березні2013, з якого $600 більйон приватний(розколіть порівнуміж житловим і не пов’язаний з постійним проживанням),і залишок урядовий. Як 2005, було близько 667,000 фірм,що наймають 1 мільйон підрядників(200,000генпідрядників, 38,000 важко, і 432,000 особливості);середній підрядник найняв менш ніж 10 працівників. Якціле, промисловість найняла оцінено 5.8 мільйонів, як2013 квітня, з 13.2unemployment нормою. Кар’єри. Є багато маршрутів до різних кар’єр в межахпромисловості конструкції. Є три головні ряди заснувавна загальноосвітніх знаннях і навчанні, яке змінюєтьсякраїною:- Некваліфікований і напів-кваліфікований — Загальнаробоча сила місця з маленьким або немає кваліфікаційконструкції.- Кваліфікований — Торговці who’ve обслуговував учнівства,зазвичай в трудових об’єднаннях, і локальнихменеджерах, які мають велике знання і досвідчені в їхремеслі або професії.- Технічний і управління — Персонал з найбільшимиосвітніми кваліфікаціями, зазвичай вчені ступені, навчивдля проектування, управляють і інструктують процесконструкції.Кваліфіковані окупації включають теслярів, електриків,водопровідників, робітників, мулярів, і інші ручні ремесла,також як і ті залучили в управління проектом. У UK вонивимагають подальшої освіти кваліфікації, часто в професійних підвладних областях. Цікваліфікації є або отримав безпосередньо післязавершення обов’язкового навчання, або через «нанавчанні job» учнівства. У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, 8500пов’язаних з конструкцією учнівств було розпочато в2007.Технічні окупації, що спеціалізуються, вимагаютьбільше навчання, оскільки більше технічне знанняпотрібно. Ці професії також тримають більше законнувідповідальність. Короткий список головних кар’єр зсхемою освітніх вимог дані нижче:

— інспектор Кількості — Зазвичай тримає ступінь магістра врозгляді кількості. Дипломований статус є отримавкористь від Королівської Установи ДипломованихІнспекторів.- Архітектор — Зазвичай тримає 1, студент останнього курсу3 щорічні градуси в архітектурі 1, аспірант 2 щорічніградуси(DipArch або BArch) в архітектурі плюс 24 місяцідосвідчені в межах промисловості. Щоб користуватися»архітектором» заголовка, індивідуум має бутизареєстрований на записі Правління РеєстраціїАрхітекторів Архітекторів.- Цивільний engineer- Зазвичай тримає градус впов’язаній темі. Дипломованою кваліфікацією Інженерауправляє Технічна Рада, і часто досягається черезчленство Установи Цивільних Інженерів. Новийуніверситетський випускник повинен тримати ступіньмагістра, щоб стати дипломованим, особи з градусамибакалавра, можливо, стають Об’єднаним Інженером.

— Будівельний інженер послуг — Часто посилався на те, як»М&Інженер» E зазвичай тримає градус в механічній абоелектричній розробці. Дипломованим статусом Інженерауправляє Технічна Рада, головним чином черезДипломовану Установу Будівельних Інженерів Послуг.- Проектний менеджер — Зазвичай тримає 4-річну абобільшу кваліфікацію вищої освіти, але часто такожкваліфікуються в іншому полі як наприклад кількість, щорозглядає або проектування споруд.- Структурний інженер — Зазвичай тримає бакалаврів абоступінь магістра в структурній розробці. P.ENG потрібно зПрофесійного Онтаріо Інженерів. (НА, КАНАДА) Новіuniversity- випускники повинні тримати ступінь магістра,щоб набути дипломованого статусу від Технічної Ради,головним чином через Установу СтруктурнихІнженерів(ВЕЛИКОБРИТАНІЯ).- Цивільні Оцінювачі — професіонали, хто зазвичай маєфон в проектуванні споруд, управлінні конструкціїпроектом, або спостереженні конструкції.

 2010 огляд заробітної плати виявив відмінності увинагороді між різними ролями, секторами ірозташуваннями в конструкції і побудував промисловістьдовкілля. Результати показали, що області особливостійкого зростання в промисловості конструкції, якнаприклад близький схід, приводять вищі середнізаробітні плати, ніж в UK наприклад. Середній заробітокдля професіонала в промисловості конструкціїпосередині На схід, через усі сектори, job типи і рівнідосвідчені, складає £42,090, порівняно з £26,719 уВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Цієї тенденції немає обов’язково із-зафакту, що більше рясних ролей доступні, проте, оскількиархітектори з 14 або більше роками досвідчені роботупосередині На схід заробляє в середньому £43,389 в рік,порівняно з £40,000 у ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Деякіпрацівники конструкції в АМЕРИКАНСЬКІЙ/КАНАДІзробили більш ніж $100, 000 щорічно, залежно від їхторгівлі.

Безпека. Конструкція — одна з найнебезпечніших окупаційу світі, переймаючи на себе професіональнішіфатальності, ніж будь-який інший сектор в як сполученихштатах, так і в Євросоюзі. У 2009, фатальна професійнанорма ушкодження серед працівників конструкції всполучених штатах була приблизно тричі, що для усіхпрацівників. Пропащий — одно з найзагальніших справфатальних і нефатальних ушкоджень серед працівниківконструкції. Належне захисне устаткування як наприкладзбруя і guardrails і процедури як наприкладзабезпечення сходів і огляд scaffolding може скоротитиризик професійних ушкоджень в промисловостіконструкції.Інші головні причини фатальностей впромисловості конструкції включають страту наелектричному стільці, транспортні нещасні випадки, ітраншейний cave-ins.

Історія. Перші хатини і притулки були сконструйованіручним способом або з простими інструментами.Оскільки міста росли впродовж Бронзового Віку, класпрофесійних майстрів, подібно до мулярів і теслярів,з’явився. Випадково, раби були використані для роботиконструкції. Посередині Віки, вони були організовані вгільдіях. У 19-ом столітті, рухатися-посилив машинуз’явився, і пізніший diesel- і посилені електрокари якнаприклад журавлі. екскаватори і бульдозери.Архітектура і конструкція включає створенняблагоговійних структур, які можуть показати красу ітворчий потенціал людського інтелекту.Fast-track конструкція стала популярнішою в 21-омстолітті, з деякими оцінками, що пропонують, що 40fпроекти.sitemap
sitemap